Psykologisk Institut

Rikke Lambek

Lektor

Rikke Lambek, Lektor

Erhvervserfaring

2014- Lektor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
2010-2013Adjunkt i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
2008-2010Videnskabelig assistent ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
2004-2005Forskningsassistent ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.
2003-2004Psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skanderborg og Ry Kommuner
2002-2004Forskningsmedarbejder (som studerende) ved Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, Odense Universitetshospital.

Uddannelse

2005-2008Ph.d.-stipendiat ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
1997-2003Kandidatuddannelse i Psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
1993-1997Bacheloruddannelse i Psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Undervisningsaktiviteter

Bachelorniveau:
Forelæsninger i Klinisk psykologi, børn og unge (10 ECTS), herunder generel introduktion til klinisk børnepsykologi samt ADHD hos børn og unge.
Kandidatniveau:
Forelæsninger i Grundfag A – klinisk psykologi (15 ECTS) med fokus på behandling af børn og unge med ADHD og deres familier samt Test- og undersøgelsesmetode (5 ECTS) med fokus på (neuro)psykologisk undersøgelse af børn, unge og familier.

Seminar A - klinisk psykologi (15 ECTS) med fokus på ADHD og klinisk psykologi.

Holdundervisning i Test- og undersøgelsesmetode (5 ECTS) med fokus på (neuro)psykologisk undersøgelse af børn, unge og familier.

Administrative opgaver

2010-Koordinator for faget Klinisk psykologi, børn, 3. semester, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
2010-2015Koordinator for faget Psykiatri, 6. semester, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
2010-Medlem af Testudvalget for Samfundsvidenskabeligt Bibliotek, Aarhus Universitet.
2009Koordinator for faget Test- og undersøgelsesmetode (stedfortræder), 7. semester, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Phd-vejledning

2018-Christina Bruun Knudsen (bivejleder). Projekttitel: The development of neurocognition in offspring of parents with schizophrenia or bipolar disorder: from seven to 11 years of age. Health, Aarhus Universitet.
2018-Anna Krogh Andreassen (bivejleder). Projekttitel: An investigation of the development of working memory from 7 to 11 years of age and predictors of neurocognition in children at familial high risk for schizophrenia or bipolar disorder. Health, Aarhus Universitet.
2017-Ida Jepsen (hovedvejleder). Projekttitel: Language abilities in children with and without ADHD. BSS, Aarhus Universitet.

Kurser

2018:Meta-Analysis: Concepts and Application (Michael Borenstein)
2018WISC-IV kursus
2018ICD-11 - Guidelines & Scientific Foundations Mental, Behavioral & Neurodevelopmental Disorders
2017Go Online: Kursus i blended learning ved Aarhus Universitet
2017MC-workshop
2011Kursus i almen universitetspædagogik for adjunkter ved Aarhus Universitet

Ansættelsesudvalg

2019: Post doc (medlem af bedømmelsesudvalg), psykologisk Institut, Aarhus
Universitet, BSS.
2019Adjunktur (formand for bedømmelsesudvalg), Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, BSS.
2018Post doc (formand for bedømmelsesudvalg), Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Health.
2016Lektorat (formand for bedømmelsesudvalg), Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, BSS.

Forskningsområder

Jeg forsker i klinisk psykologi med fokus på børn, unge og deres familier. Mit hovedforskningsområde indenfor den kliniske psykologi er ADHD herunder neuropsykologiske modeller, udviklingspsykopatologi, test- og undersøgelsesmetoder og intervention.

Publikationer (Tidsskriftartikler og reviews)

Lambek, R., Sonuga-Barke, E., Psychogiou, L., Thompson, M., Tannock, R., Daley, D., Damm, D., & Thomsen, P. H. (2017). The parental emotional response to children index: A questionnaire measure of parents’ reactions to ADHD. Journal of Attention Disorders, 21, 494-507. https://doi.org/10.1177/1087054714539996

Fondsbevillinger

990.134 kr. (j.nr 7-10-0098) TrygFonden.
400.000 kr. (j.nr. 7-11-1204) TrygFonden.
248.804 kr. (j.nr 101183) TrygFonden.
50.000 kr. Fonden til Styrkelse af Psykiatrisk Forskning ved Aarhus Universitet, Forskningsinitiativet ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrisk Hospital og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

Eksterne forskningsophold

2010:Brain and Behaviour Unit, Hospital for Sick Children, Toronto, Canada (3 uger).
2008:Brain and Behaviour Unit, Hospital for Sick Children, Toronto, Canada (2 måneder).
2006:Brain and Behaviour Unit, Hospital for Sick Children, Toronto, Canada (2 måneder).

Udvikling/Oversættelse af Test- og Undersøgelsesinstrumenter

Dansk oversættelse af ”Development And Well-Being Assessment” (Goodman, Ford, Richards, Gatward, & Meltzer, 2000) til småbørn i samarbejde med Anne Mette Lange (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, DK), Charlotte Rask (Aarhus Universitet, DK) og Tine Houmann (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup, DK) og efter tilladelse fra Robert Goodman (Institute of Psychiatry, UK).

Dansk oversættelse af ”Strenghts & Difficulties Questionnaire” (Goodman, 1999) til småbørn i samarbejde med Anne Mette Lange (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, DK), Charlotte Rask (Aarhus Universitet, DK) og Tine Houmann (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup, DK) og efter tilladelse fra Robert Goodman (Institute of Psychiatry, UK).

Dansk oversættelse af ADHD-RS-IV Preschool Version (McGoey, DuPaul, Haley, & Shelton, 2007) i samarbejde med Anne Mette Lange (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov, DK) og Niels Bilenberg (Syddansk Universitet, DK) og efter tilladelse fra Kara E. McGoey (Duquesne University, USA) og George J. DuPaul (Lehigh University, USA).

Dansk oversættelse af ”Head-Toes-Knees-Shoulders” (McClelland and Cameron, 2012) efter tilladelse fra Megan McClelland (Oregon State University, USA) og Claire Cameron Ponitz (University of Virginia, USA).

Udvikling af Parental Emotional Response to Children Index i samarbejde med Lamprini Psychogiou (University of Exeter, UK), Margaret Thompson (University of Southampton, UK) og Edmund Sonuga-Barke (Ghent University, Belgium, University of Southamptom, UK & Aarhus Universitet, DK).

Revidering af FTF spørgeskemaet (Kadesjö, Janols, Korkman, Mickelsson, Strand, Trillingsgaard & Gillberg, 2004) i samarbejde med Anegen Trillingsgaard (Aarhus Universitet, DK) og 5-15 gruppen.

Dansk oversættelse af SwIFT (Carroll & Cragg, 2012) i samarbejde med Dan Carroll (University of Sheffield, UK) og Lucy Cragg (University of Nottingham, UK).

Dansk oversættelse af 2-5 spørgeskemaet (Kadesjö, Miniscalco, Hagberg, Haavisto & Gillberg, 2016).

Redaktionelt arbejde

Reviewer (ad hoc) for Journal of Abnormal Child Psychology, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Nordic Journal of Psychiatry, Psyke & Logos.