Aarhus Universitets segl

Rikke Albrektsen

Akademisk medarbejder

Profile photo

Rikke Albrektsen

Akademisk medarbejder

  • Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske Emissioner
Postaddresse:
Frederiksborgvej 399
7407, 115
4000
Roskilde
Danmark

E-mail: rial@envs.au.dk

Telefon: +4587158439

CV

Are responsible for the Danish agricultural emission inventory for both greenhouse gases and air pollutants from agriculture reported under the UNECE Convention on Long Range Transboundary Air Pollution, the UN Framework Convention on Climate Change, the EU Monitoring Mechanism and the NEC Directive. Working with agricultural related issues and projection models which include relevant legislative measures and assessment of different development scenarios.


Publikationer

Denmark's National Inventory Report 2022: Emission Inventories 1990-2020 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K. H., Fauser, P., Bruun, H. G., Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Stupak, I., Scott-Bentsen, N., Rasmussen, E., Petersen, S. B., Baunbæk, L. & Hansen, M. G., 22 apr. 2022, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 969 s.

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE: Emission inventories from the base year of the protocols to year 2020

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. H., Bruun, H. G. & Thomsen, M., 18 mar. 2022, Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 583 s.

Inkludering af klimaeffekt af økologisk landbrugsproduktion i den nationale emissionsopgørelse og fremskrivning

Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R. & Gyldenkærne, S., 1 mar. 2022, 42 s.

Projection of greenhouse gases 2020-2040

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Hjelgaard, K. H., Nielsen, M., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M., 8 jul. 2021, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 135 s. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 454).

Danish emission inventories for agriculture: Inventories 1985 – 2018

Albrektsen, R., Mikkelsen, M. H. & Gyldenkærne, S., maj 2021, Aarhus: Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 205 s. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 443).

Denmark's National Inventory Report 2021: Emission Inventories 1990-2019 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K. H., Fauser, P., Bruun, H. G., Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Stupak, I., Bentsen, N. S., Rasmussen, E., Petersen, S. B., Olsen, T. M. & Hansen, M. G., 19 apr. 2021, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 948 s. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 437).

Ammoniak-reducerende teknologiers betydning for klima i kæden

Mikkelsen, M. H. & Albrektsen, R., mar. 2021, 4 s.. Nr. 2020-0166157, mar. 22, 2021.

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE: Emission inventories from the base year of the protocols to year 2019

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. H., Bruun, H. G. & Thomsen, M., mar. 2021, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 580 s. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 435).

Forskere: Reduktion i drivhusgasser fra landbruget er "tæt knyttet til husdyr­produktion"

Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Nielsen, O-K. & Gyldenkærne, S., 11 nov. 2020, I: Altinget.dk.

Konsekvensberegning for ammoniakemissionen fra udbringning af husdyrgødning, som følge af opdatering af data og emissionsfaktorer

Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Hafner, S. D., Nyord, T. & Sommer, S. G., nov. 2020, 16 s.. (Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ; Nr. 85, Bind 2020).

Projection of greenhouse gases 2019-2040

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Hjelgaard, K. H., Nielsen, M., Fauser, P., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M., nov. 2020, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 132 s. (Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 408, Bind 2020).

Quality manual for the Danish greenhouse gas inventory: Version 3

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Gyldenkærne, S., Thomsen, M., Nielsen, M., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. H. & Bruun, H. G., nov. 2020, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 48 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 406, Bind 2020).

Konsekvensberegninger for ammoniakreducerende tiltag: Ammoniakemission fra landbrugssektoren

Albrektsen, R. & Mikkelsen, M. H., aug. 2020, 18 s.. (Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ; Nr. 88, Bind 2020).

Justering af den beregnede emission af metan fra afgasset gylle

Petersen, S. O., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R. & Gyldenkærne, S., 8 jun. 2020, 9 s.. Nr. 2020-0096582, jun. 08, 2020.

Denmark's National Inventory Report 2020: Emission Inventories 1990-2018 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K. H., Fauser, P., Bruun, H. G., Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Callesen, I., Caspersen, O. H., Bentsen, N. S., Rasmussen, E., Petersen, S. B., Olsen, T. M. & Hansen, M. G., 6 maj 2020, Aarhus: Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 900 s. (Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 372).

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE: Emission inventories from the base year of the protocols to year 2018

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. H., Bruun, H. G. & Thomsen, M., 25 mar. 2020, Aarhus: Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 559 s. (Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 369).

Opdatering af effekter og potentialer af klimavirkemidler til anvendelse i landbrug

Hutchings, N., Lærke, P. E., Munkholm, L. J., Elsgaard, L., Kristensen, T., Rasmussen, J., Lund, P., Børsting, C. F., Løvendahl, P., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S., Møller, H. B., Hansen, M. J., Feilberg, A. & Adamsen, A. P. S., 2 mar. 2020, 23 s.. Nr. 2019-0035910, mar. 02, 2020.

Forbedring af datagrundlaget for opgørelse af ammoniakemissionen fra landbruget: Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Mikkelsen, M. H. & Albrektsen, R., jan. 2020, 26 s.. jan. 29, 2020.

Projection of greenhouse gases 2018-2040

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Hjelgaard, K. H., Nielsen, M., Fauser, P., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M., 18 nov. 2019, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 125 s. (Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 345).

Denmark's National Inventory Report 2019: Emission Inventories 1990-2017 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K. H., Fauser, P., Bruun, H. G., Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Callesen, I., Caspersen, O. H., Bentsen, N. S., Rasmussen, E., Petersen, S. B., Olsen, T. M. & Hansen, M. G., 15 apr. 2019, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 886 s. (Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 318).

Mulige forbedringer af emissionsopgørelsen af ammoniak fra landbruget

Nielsen, O-K., Albrektsen, R. & Mikkelsen, M. H., 1 apr. 2019, 6 s..

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE: Emission inventories from the base year of the protocols to year 2017

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. H., Bruun, H. G. & Thomsen, M., 19 mar. 2019, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 551 s. (Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 313).

Sammenligning af fremskrivning fra 2012 med seneste emissionsopgørelser for 2017

Mikkelsen, M. H. & Albrektsen, R., 19 mar. 2019, 9 s.. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Udvikling i aktivitetsdata og emission

Albrektsen, R. & Mikkelsen, M. H., 17 mar. 2019, 6 s.. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Anvendelse af biomasse i biogasanlæg – med fokus på energiafgrøder

Mikkelsen, M. H. & Albrektsen, R., 2019, Aarhus: Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 43 s. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 349).

Fremskrivning af emissioner: SO2, NOX, NMVOC, NH3, PM2,5 og sod

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Nielsen, M., Hjelgaard, K. H., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R. & Thomsen, M., 14 dec. 2018, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 75 s.

Projection of greenhouse gases 2017-2040

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Hjelgaard, K. H., Nielsen, M., Fauser, P., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M., 14 nov. 2018, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 127 s.

Denmark's National Inventory Report 2018: Emission Inventories 1990-2016 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K. H., Fauser, P., Bruun, H. G., Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Callesen, I., Caspersen, O. H., Rasmussen, E., Petersen, S. B., Baunbæk, L. & Hansen, M. G., 18 apr. 2018, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 851 s.

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE: Emission inventories from the base year of the protocols to year 2016

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. H., Bruun, H. G. & Thomsen, M., 15 mar. 2018, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 495 s.

Danish emission inventories for agriculture: Inventories 1985 - 2015

Albrektsen, R., Mikkelsen, M. H. & Gyldenkærne, S., dec. 2017, 190 s.

Projection of greenhouse gases 2016-2035

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Hjelgaard, K. H., Nielsen, M., Fauser, P., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M., 15 nov. 2017, 126 s.

Denmark's National Inventory Report 2017: Emission Inventories 1990-2015 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K. H., Fauser, P., Bruun, H. G., Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Callesen, I., Caspersen, O. H., Rasmussen, E., Petersen, S. B., Baunbæk, L. & Hansen, M. G., 29 jun. 2017, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 890 s.

Kategorisering af drivhusgasfremskrivningens emissioner fra landbrug

Mikkelsen, M. H. & Albrektsen, R., 23 maj 2017, (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Fremskrivning af landbrugets ammoniakemission 2016-2035

Mikkelsen, M. H. & Albrektsen, R., 22 mar. 2017, (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE: Emission inventories from the base year of the protocols to year 2015

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. H., Bruun, H. G. & Thomsen, M., 20 mar. 2017, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 475 s.

Projection of SO2, NOx, NMVOC, particulate matter and black carbon emissions - 2015-2030

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Hjelgaard, K. H., Nielsen, M., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Fauser, P. & Gyldenkærne, S., feb. 2017, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 145 s.

Den hidtidige danske klimaindsats på landbrugsområdet

Olesen, J. E., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R. & Kristensen, T., 8 dec. 2016, 11 s.. Nr. 147510, dec. 08, 2016.

Emissionsfremskrivning 2015-2030

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Nielsen, M., Hjelgaard, K. H., Fauser, P., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R. & Thomsen, M., 19 aug. 2016, 24 s.. Nr. 22110, aug. 19, 2016.

Projection of greenhouse gases 2014-2025

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Hjelgaard, K. H., Nielsen, M., Fauser, P., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M., aug. 2016, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 127 s.

Denmark's National Inventory Report 2015 and 2016: Emission Inventories 1990-2014 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K. H., Fauser, P., Bruun, H. G., Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Callesen, I., Schou, E., Suadicani, K., Rasmussen, E., Petersen, S. B., Baunbæk, L. & Hansen, M. G., jun. 2016, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 943 s.

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE: Emission inventories from the base year of the protocols to year 2014

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. H., Bruun, H. G. & Thomsen, M., maj 2016, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 491 s.

Biogasproduktions konsekvenser for drivhusgasudledning i landbruget

Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R. & Gyldenkærne, S., 2016, Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 41 s.

Denmark's National Inventory Report 2015: Emission Inventories1990-2013 – Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Fauser, P., Bruun, H. G., Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Møller, I. S., Caspersen, O. H., Rasmussen, E., Petersen, S. B., Baunbæk, L. & Hansen, M. G., nov. 2015, Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 911 s.

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE: Emission inventories from the base year of the protocols to year 2013

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Bruun, H. G. & Thomsen, M., 2015, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 484 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 145).

Projection of greenhouse gases 2013-2035

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Fauser, P., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M., 2015, Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 137 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 129).

Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark i 2020 og 2030: Emissioner og omkostninger

Hansen, J., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Dubgaard, A. & Jacobsen, B. H., 2015, Københavns Universitet. 52 s.

Ammonia emissions in Denmark

Albrektsen, R. & Gyldenkærne, S., 26 jun. 2014, Ammonia workshop 2012 Saint Petersburg. Abating ammonia emissions in the UNECE and EECCA region. Van der Hoek, K. W. & Kozlova, N. P. (red.). s. 53-59 7 s.

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE: Emission inventories from the base year of the protocols to year 2012

Nielsen, O-K., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Plejdrup, M. S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. & Bruun, H. G., 7 maj 2014, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 759 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 94).

Danish emission inventory for hexachlorobenzene and polychlorinated biphenyls

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Nielsen, M., Fauser, P., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Hoffmann, L., Thomsen, M. & Bruun, H. G., 2014, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 65 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 103).

Denmark's National Inventory Report 2014: Emission Inventories 1990-2012 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Hoffmann, L., Fauser, P., Bruun, H. G., Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Møller, I. S., Caspersen, O. H., Rasmussen, E., Petersen, S. B., Baunbæk, L. & Hansen, M. G., 2014, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 1214 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 101).

Verification of the Danish 1990, 2000 and 2010 emission inventory data

Fauser, P., Nielsen, M., Winther, M., Plejdrup, M. S., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Hoffmann, L., Thomsen, M., Hjelgaard, K. & Nielsen, O-K., 2014, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 85 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 79).

Projection of SO2, NOx, NMVOC, NH3 and particle emissions - 2012- 2035

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Fauser, P., Hoffmann, L. & Gyldenkærne, S., 17 dec. 2013, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 151 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 81).

Denmark's National Inventory Report 2013: Emission Inventories 1990-2011 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Thomsen, M., Hjelgaard, K., Hoffmann, L., Fauser, P., Bruun, H. G., Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Stupak, I., Caspersen, O. H., Rasmussen, E., Petersen, S. B., Baunbæk, L. & Hansen, M. G., 27 maj 2013, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 1202 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 56).

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE: Emission inventories from the base year of the protocols to year 2011

Nielsen, O-K., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Plejdrup, M. S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. & Bruun, H. G., 21 mar. 2013, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 699 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 53).

Projection of greenhouse gases 2011-2035

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Hjelgaard, K., Nielsen, M., Hoffmann, L., Fauser, P., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M., 7 mar. 2013, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 179 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 48).

Quality manual for the Danish greenhouse gas inventory: Version 2

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Gyldenkærne, S., Thomsen, M., Fauser, P., Nielsen, M., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Hoffmann, L. & Bruun, H. G., 15 jan. 2013, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 44 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 47).

DANISH EMISSION INVENTORIES FOR AGRICULTURE: Inventories 1985 – 2011

Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R. & Gyldenkærne, S., 2013, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 142 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Bind 108).

Verification of the Danish greenhouse gas key categories and annex II indicators

Fauser, P., Nielsen, M., Winther, M., Plejdrup, M. S., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Hoffmann, L., Thomsen, M., Hjelgaard, K. & Nielsen, O-K., 2013, I: Greenhouse Gas Measurement & Management. 3, 3-4, s. 107-127

Notat vedrørende udledningen af drivhusgasser samt opgørelsesmetoder for sektorerne landbrug og arealanvendelse

Olesen, J. E., Hermansen, J. E., Gyldenkærne, S. & Albrektsen, R., 30 maj 2012, 14 s.. Nr. 818759, maj 30, 2012.

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE: Emission inventories from the base year of the protocols to year 2010

Nielsen, O-K., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Plejdrup, M. S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. & Bruun, H. G., 1 maj 2012, 669 s.

Denmark’s National Inventory Report 2012: Emission Inventories 1990-2010 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol

Nielsen, O-K., Mikkelsen, M. H., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Winther, M., Nielsen, M., Fauser, P., Thomsen, M., Plejdrup, M. S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Bruun, H. G., Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Bastrup-Birk, A., Vesterdal, L., Møller, I. S., Rasmussen, E., Arfaoui, K., Baunbæk, L. & Hansen, M. G., 1 maj 2012, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 1168 s. (Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 19).

Projection of SO2, NOx, NMVOC, NH3 and particulate matter

Nielsen, O-K., Plejdrup, M. S., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Nielsen, M., Fauser, P., Hoffmann, L. & Gyldenkærne, S., 19 jan. 2012, 122 s. (Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 7).

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE: Emission inventories from the base year of the protocols to year 2009

Nielsen, O-K., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Plejdrup, M. S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K. & Bruun, H. G., 2011, National Environmental Research Institute, Aarhus University. 601 s. (NERI Technical Report; Nr. 821).

Danish emission inventories for agriculture: Inventories 1985 - 2009

Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R. & Gyldenkærne, S., 2011, National Environmental Research Institute, Aarhus University. 136 s. (NERI Technical Report; Nr. 810).

Danish emission inventory for agriculture inventories 1985-2009

Hjorth Mikkelsen, M., Albrektsen, R. & Gyldenkærne, S., 2011, National Environmental Research Institute, Aarhus University. 140 s. (NERI Technical Report; Nr. 810).

Denmark’s National Inventory Report 2011: Emission Inventories 1990-2009 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol

Nielsen, O-K., Mikkelsen, M. H., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Winther, M., Nielsen, M., Fauser, P., Thomsen, M., Plejdrup, M. S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Bruun, H. G., Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Bastrup-Birk, A., Vesterdal, L., Stupak, I., Rasmussen, E., Arfaoui, K., Baunbæk, L. & Hansen, M. G., 2011, National Environmental Research Institute, Aarhus University. 1199 s. (NERI Technical Report; Nr. 827).

Improving the Greenlandic Greenhouse Gas Inventory

Nielsen, O-K., Baunbæk, L., Gyldenkærne, S., Bruun, H. G., Lyck, E., Thomsen, M., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Hoffmann, L., Fauser, P., Plejdrup, M. S., Winther, M., Nielsen, M. & Hjelgaard, K., 2011, National Evironmental Research Institute, Aarhus University. 49 s. (NERI Technical Report; Nr. 817).

Monte Carlo (Tier 2) Uncertainty Analysis of Danish Greenhouse Gas Emission Inventory

Fauser, P., Sørensen, P. B., Nielsen, M., Winther, M., Plejdrup, M. S., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Lyck, E., Thomsen, M., Hjelgaard, K. & Nielsen, O-K., 2011, I: Greenhouse Gas Measurement & Management. 1, 3/4, s. 145-161

Projection of Greenhouse Gas Emissions 2010 to 2030

Nielsen, O-K., Winther, M., Nielsen, M., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Gyldenkærne, S., Plejdrup, M. S., Hoffmann, L., Thomsen, M., Hjelgaard, K. & Fauser, P., 2011, National Environmental Research Institute, Aarhus University. 176 s. (NERI Technical Report; Nr. 841).

Annual Danish Informative Inventory Report to UNECE: Emission inventories from the base year of the protocols to year 2008

Nielsen, O-K., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Plejdrup, M. S., Albrektsen, R. & Hjelgaard, K., 2010, National Environmental Research Institute, Aarhus University. 565 s. (NERI Technical Report; Nr. 776).

Denmark's National Inventory Report 2010: Emission Inventories 1990-2008 - Submitted under the United Nations Framework Conventionon Climate Change and the Kyoto Protocol

Nielsen, O-K., Lyck, E., Mikkelsen, M. H., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Winther, M., Nielsen, M., Fauser, P., Thomsen, M., Plejdrup, M. S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Johannsen, V. K., Vesterdal, L., Rasmussen, E., Arfaoui, K. & Baunbæk, L., 2010, 1178 s. (NERI Technical Report; Nr. 784).

Status for miljøeffekten af husdyrregulering og anden arealregulering

Jensen, P. N., Grant, R., Gyldenkærne, S., Albrektsen, R. & Ellermann, T., 2010, 52 s.. Nr. 36646, nov. 11, 2010.

Annual Danish Informative Iventory Report to UNECE: Emission inventories from the base year of the protocols to year 2007

Nielsen, O-K., Winther, M., Mikkelsen, M. H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Plejdrup, M. S., Albrektsen, R. & Hjelgaard, K., 2009, National Environmental Research Institute, Aarhus University. 495 s. (NERI Technical Report; Nr. 716).

Denmark's National Inventory Report 2009: Emission Inventories 1990-2007 - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change

Nielsen, O-K., Lyck, E., Mikkelsen, M. H., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Winther, M., Nielsen, M., Fauser, P., Thomsen, M., Plejdrup, M. S., Albrektsen, R., Hjelgaard, K., Vesterdal, L., Stupak Møller, I. & Baunbæk, L., 2009, National Environmental Research Institute, Aarhus University. 826 s. (NERI Technical Report; Nr. 724).

Drivhusgasser - kilder, opgørelsesmetoder og internationale forpligtelser

Plejdrup, M. S. (red.), Nielsen, O-K., Thomsen, M., Lyck, E., Winther, M., Hoffmann, L., Fauser, P., Gyldenkærne, S. & Albrektsen, R., 2009, Hovedland. 112 s. (MiljøBiblioteket; Nr. 16).

Aktiviteter

Ammonia emissions in Denmark

Rikke Albrektsen (Foredragsholder)

28 feb. 20122 mar. 2012

Joint TFEIP/EIONET Meeting and Workshop

Rikke Albrektsen (Deltager)

2 maj 20114 maj 2011

Integrated Danish model for Agriculture (IDA)

Rikke Albrektsen (Oplægsholder)

6 sep. 201011 sep. 2010