Aarhus Universitets segl

Rie Thomsen

Professor MSO

Rie Thomsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Forskningsområder

Profil

Jeg er professor MSO i karrierevejledning ved Aarhus Universitet DPU, hvor jeg er videnskabelig koordinator for forskningsenheden i vejledning på DPU. Jeg er ydermere koordinator for Masteruddannelsen i professional vejledning. Jeg er desuden også tilknyttet professor II på Universitetet i Sydøst Norge og visiting professor på University of Lower Silecia i Polen. Jeg har en baggrund som folkeskolelærer og er uddannet cand. Mag. i psykologi og uddannelsesstudier ved RUC i 2005 og derudover en Ph.d. i karrierevejledning. Følg mig på Linked-In, hvor jeg jævnlig skriver indlæg om min forskning og deler det, som optager mig.

 

Blog
Sammen med professorerne Ronald Sultana og Tristram Hooley driver jeg en international blog om karrierevejledning og social retfærdighed. Her publicerer internationale forskere og praktikere fra hele verden blogindlæg: https://careerguidancesocialjustice.wordpress.com/

 

Forskningsinteresser
Min forskning kredser om karrierevejledning og karrierelæringspraksis og politikker med en særlig interesse for fællesskabets rolle og i organisatoriske, ledelsesmæssige og kvalitetsmæssige aspekter af karrierevejledning. Desuden har jeg en stærk interesse i at skabe et inspirerende miljø for tværfaglig forskning i livslang vejledning med henblik på social retfærdighed og konsekvenserne af neoliberale styringsprocesser. Metodisk er jeg optaget tværdisciplinær forskning og af praksisforskning.

Aktuelt har jeg gennemført en evaluering af Læringsorienteret uddannelsesvejledning, som skal få flere unge i gang med uddannelse: https://dpu.au.dk/om-dpu/nyheder/nyhed/artikel/laeringsorienteret-vejledning-faar-flere-unge-i-gang-med-uddannelse-1  

Desuden er jeg medlem i et nordisk netværk om karrierevejledning kaldet Nordic Career Education. Dette er et netværk for nordiske forskere, der er interesseret i karriereuddannelse i de nordiske lande og selvstyrende områder: https://peda.net/nordiccareered

Jeg er medlem af forskergruppen, som gennemfører projektet NEXT STEP. Projekts formål er at udvikle interventioner, der kan reducere social ulighed i adgangen til videregående uddannelser i Danmark. Interventionen sker ved at informere eleverne om potentielle akademiske og sociale udfordringer ved at vælge forskellige videregående uddannelser med særligt fokus på barrierer forbundet med at vælge universitetsuddannelserne. Læs mere her: https://projekter.au.dk/en/reducing-inequality-in-access-to-higher-education-an-intervention-study/   

Jeg er i øjeblikket medlem af 4 internationale netværk og videnskabelig koordinator for det europæiske doktorgradsprogram i karrierevejledning og rådgivning (ECADOC). ECADOC har til formål at uddanne tværfaglige forskere med stærke lederskabs- og undervisningskompetence inden for feltet af karrierevejledning og -rådgivning: http://www.larios.fisppa.unipd.it/ecadoc/.

Jeg er desuden medstifter og koordinator af Det danske nationale netværk for forskning i vejledning og medlem af styregruppen for Det nordiske forskningsnetværk i transition, karriere og vejledning (NoRNet) https://nornet.au.dk/

Ydermere er jeg også international advisor i den svenske forskerskole FinnFram https://www.umu.se/forskning/forska-med-oss/forskarskolor/finnfram/.

 

Undervisning
Jeg er koordinator for Master i professionel vejledning, som er det højeste niveau for efteruddannelse indenfor karrierevejledning i Danmark. Som koordinator for Masteruddannelsen i professionel vejledning, vejleder og underviser jeg på næsten alle moduler. Jeg er desuden koordinator for modul 1, hvor jeg tager imod nye masterstuderende og lægger vægt på et inddragende og inspirerende læringsmiljø. Jeg vejleder også på masterprojekter og er optaget af den betydning, en masteruddannelse har for de studerendes professionelle udvikling: https://dpu.au.dk/masteruddannelser/vejledning/

Derudover underviser jeg også i ’Vejledning som institutionel og pædagogisk praksis’. Et valgfag på kandidatniveau, som kan søges af alle uddannelser på Aarhus universitet samt andre universiteter: https://kursuskatalog.au.dk/da/course/109300/Vejledning-som-institutionel-og-paedagogisk-praksis

 

Rådgivning
Jeg sidder i regeringens faglige panel for det nationale program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse https://dpu.au.dk/om-dpu/nyheder/nyhed/artikel/dpu-forsker-udpeget-til-panel-nedsat-af-boerne-og-undervisningsministeriet

Jeg bidrager til reformkommissionens arbejde bl.a. i Arbejdsgruppe vedr. unge uden ungdomsuddannelse i regi af Reformkommissionen: https://reformkommissionen.dk/nyheder/reformkommissionen-nedsaetter-fire-arbejdsgrupper/

Jeg har fungeret som rådgiver for Kompetence Norge i forbindelse med udvikling af Kvalitetsrammeværk for karrierevejledning https://www.kompetansenorge.no/karriereveiledning/kvalitet-i-karriereveiledning/karrierekompetanse/

 

Tidsskrifter
Jeg sidder i redaktionen for tidsskriftet The Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance, som udgiver artikler med fokus på karriereskift og vejledning i institutionelle, sociale og politiske sammenhænge. Tidsskriftet bidrager med ny indsigt i praksis og etik inden for karrierevejledning og uddannelse: https://njtcg.org/

Jeg er peer reviewer for British Journal of Guidance and Counseling, hvor jeg også sidder som international advisor og redigerer special issues.

 

Pris
I 2013 blev jeg tildelt den danske nationale vejledningspris for sin forskning og kommunikation, og i 2016 blev jeg udnævnt til NICEC international fellow af National Institute for Career guidance and Counseling i Storbritannien.

 

Vejledninger
Jeg vejleder også specialer. Nogle specialer og masterprojekter fører til fælles publikationer:
Et eksempel herpå kunne være artiklen Fastbrændthed i karrieren, der omhandler selvoplevet fastbrændthed midt i karrieren. Projektet er udført i foråret 2020 af chefkonsulent og karrierevejleder Iben Treebak fra Fagforeningen Pharmadanmark under vejledning af mig: https://www.vejlederforum.dk/page1437.aspx?recordid1437=1853

Et andet eksempel er: publikationen med Søs Sonberg og Diana Hansen Peer-to-peer-praksis - i et kritisk psykologisk perspektiv, som har særlig fokus på, hvordan peer-to-peer aktiviteten opleves og forstås ud fra et deltagerperspektiv. Artiklen fremlægger et konkret eksempel hvor betingelses-, betydnings- og begrundelses-analysen benyttes, for at belyse førstepersonsperspektiver af en peer-to-peer relation i en social praksis:

Desuden er jeg også hoved- og bi-vejleder på en række Ph-d.-projekter. Jeg har været hovedvejleder på Randi Boelskifte Skovhus: Vejledning - valg og læring, som er afsluttet, samt nuværende hovedvejleder for Bo Klindt Poulsens Ph.d:  Vejledning og styring; Vejledning som styring. Desuden hovedvejleder for Anne Holm-Norhagens Ph.d.

Jeg er bi-vejleder for Astrid Olsen, hvis Ph.d. er en del af NEXT STEP projektet: https://projekter.au.dk/nextstep/browse  
Samt bi-vejleder for Anette Vaage Slåtto, Tine Dahlskås Krogen og Heidi Gilberg.

 

 

 

Vis alle (72) »

Vis alle (2) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32129374