Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

René Gislum

Lektor

René Gislum
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

"Gødskningsstrategier til frøgræs og havefrøafgrøder"

Det er nødvendigt at kende de basale plantefysiologisk processer for at optimere udnyttelsen af kvælstof i frøavl. Jeg fokuserer på plantens source/sink forhold, N/C metabolisme og makro/mikro næringsstoffer i produktionen af konventionel/økologisk frøgræs samt havefrø afgrøder.
Alle relevante data fra forsøgene indsamles for at kvantificere udnyttelse af kvælstof i produktionen af bl.a. frøafgrøder, og bruges til at etablere kvælstofregnskaber på afgrøde niveau og senere på artsniveau. Disse kvælstofregnskaber skal danne grundlag for at vurdere hvilke processer i afgrødeproduktionen, hvor udnyttelsen af kvælstof kan optimeres.

Forskningsområde:

Jeg fokuserer på udvikling af behovsbestemte gødningsstrategier i frøgræs og havefrø afgrøder, med det formål at optimere de udbyttedannende komponenter og derigennem frøudbyttet.

  • Kalibrering af N-målingudstyr
  • Online målinger af plantens refleksion, som giver et estimat for plantens ernæringsmæssige tilstand.
  • Brug af NIRS - (‘nær infrarød refleksionsspektroskopi’)
  • Udføre forsøg i mark, vækstkamre samt i semifield
  • Karakterisering af N udnyttelsen og translokeringen i almindelig rajgræs vha. vandkulturer

Nøgleord: Frøgræs, kvælstof, græs, kvalitet, dyrkningsstrategi, statistik, NIR

 

Vis alle (262) »

Vis alle (69) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 5186