Juridisk Institut

René Franz Henschel

Professor

Curriculum Vitae

 

Født

22/03-1969


Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2003Ph.d. grad for afhandlingen "Varens kontraktmæssighed i internationale køb. En undersøgelse af mangelsbegrebet i CISG art. 35"
1997Cand. jur. fra Aarhus Universitet


Akademiske stillinger

2017Professor, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
2013Professor MSO, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
2011Lektor, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet
2006Lektor, Handelshøjskolen i Aarhus
2003Adjunkt, Handelshøjskolen i Aarhus
1999-2000Undervisningsassistent, Handelshøjskolen i Aarhus

 

Forskningsophold

2001Forskningsophold ved Centre for Comparative and Foreign Law Studies, Rom

 

Erhvervserfaring

1997-1999Fuldmægtig, Forbrugerstyrelsen

 

Forskningsområder

  • Int. kommercielle løsørekøb, særligt om mangler
  • Retskilder fortolkning og udfyldning af uniforme regler (CISG)

 

Diverse

  • Koordinator for den danske CISG-hjemmeside tilknyttet Pace Law School, Institute of International Commercial Law (www.cisg.dk)
  • Senior-redaktør af Unilex (www.unilex.info).

 

Publikationer

Dansk Privatret

Edlund, H. H. (red.), Birkmose, H. S., Henschel, R. F., Jensen, C. H., Kronborg, A. & Siig, K., 2020, 21. udg. København: Djøf Forlag. 831 s.

Dansk privatret 21. udg. HA(jur) - studiebrug

Edlund, H. H. (red.), Birkmose, H. S., Henschel, R. F., Jensen, C. H., Kronborg, A. & Siig, K., 2020, 3. udg. Kbh.: Djøf Forlag. 248 s.

Dansk privatret 21. udg. HA/HD - studiebrug

Edlund, H. H. (red.), Henschel, R. F., Birkmose, H. S., Jensen, C. H., Kronborg, A. & Siig, K., 2020, 3. udg. Kbh.: Djøf Forlag. 482 s.

EU-retten

Henschel, R. F., 2020, Dansk privatret. Edlund, H. H. (red.). 21. udg. København: Djøf Forlag, s. 59-80 22 s.

Forsikring

Henschel, R. F., 2020, Dansk privatret. Edlund, H. H. (red.). 21. udg. København: Djøf Forlag, s. 213-228 26 s.

International privatret

Henschel, R. F., 2020, Dansk privatret. Edlund, H. H. (red.). 21. udg. København: Djøf Forlag, s. 97-105 8 s.

Internationale køb

Henschel, R. F., 2020, Dansk privatret. Edlund, H. H. (red.). 21. udg. København: Djøf Forlag, s. 293-336 44 s.

Oversigt over retsplejen

Henschel, R. F., 2020, Dansk privatret. Edlund, H. H. (red.). 21. udg. København: Djøf Forlag, s. 81-96 16 s.

Retssystemet og retskilderne

Henschel, R. F., 2020, Dansk privatret. Edlund, H. H. (red.). 21. udg. København: Djøf Forlag, s. 47-57 11 s.

Behovet for specifik regulering af franchising i dansk ret

Henschel, R. F., 26 sep. 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Karstoft, S. & Madsen, L. H. G. (red.). København: Djøf Forlag, s. 111-126

Kommentar til produktsikkerhedsloven

Henschel, R. F., 30 jan. 2019, Karnovs lovsamling. 34 udg. København, 33 s.

Ansvarsfraskrivelser ved overdragelse af fast ejendom

Henschel, R. F., 15 dec. 2018, Ejendomme 1 : Retspraksis og juridisk teori - Formueret mv.. Edlund, H. H. & Mehl, R. (red.). København: Karnov Group, s. 307-336 30 s.

Dansk privatret: HA/HD - studiebrug

Birkmose, H. S. (red.), Clausen, N. J., Edlund, H. H., Henschel, R. F., Jensen, C. H. & Godsk Pedersen, H. V., 2018, 20. udg. Kbh.: Djøf Forlag. 482 s.

Dansk privatret: HA (jur.) - studiebrug

Birkmose, H. S., Clausen, N. J., Edlund, H. H., Henschel, R. F., Jensen, C. H. & Pedersen, H. V. G., 2018, 20. udg. Kbh: Djøf Forlag. 246 s.

Dansk privatret

Birkmose, H. S., Edlund, H. H., Henschel, R. F., Godsk Pedersen, H. V., Jensen, C. H. & Clausen, N. J., 2018, 20. udg. Kbh.: Djøf Forlag. 828 s.

EU-retten

Henschel, R. F., 2018, Dansk Privatret. Birkmose, H. S., Clausen, N. J., Edlund, H. H., Henschel, R. F., Jensen, C. H. & Pedersen, H. V. G. (red.). 20. udg. Djøf Forlag, s. 59-80 22 s.

Forsikring

Henschel, R. F., 2018, Dansk Privatret. Birkmose, H. S., Clausen, N. J., Edlund, H. H., Henschel, R. F., Jensen, C. H. & Pedersen, H. V. G. (red.). 20. udg. Djøf Forlag, s. 213-230 18 s.

IT-rettens næste generation?

Steensgaard, K. & Henschel, R. F., 2018, Festskrift til Mads Bryde Andersen. Udsen, H., Christensen, J. S., Hansen, J. L., Iversen, T. & Nielsen, L. (red.). Djøf Forlag, s. 101-120 20 s.

International privatret

Henschel, R. F., 2018, Dansk Privatret. Birkmose, H. S., Clausen, N. J., Edlund, H. H., Henschel, R. F., Jensen, C. H. & Pedersen, H. V. G. (red.). 20. udg. Djøf Forlag, s. 97-106 10 s.

Internationale køb

Henschel, R. F., 2018, Dansk Privatret. Birkmose, H. S., Clausen, N. J., Edlund, H. H., Henschel, R. F., Jensen, C. H. & Pedersen, H. V. G. (red.). 20. udg. Djøf Forlag, s. 293-336 44 s.

Oversigt over retsplejen

Henschel, R. F., 2018, Dansk Privatret. Birkmose, H. S., Clausen, N. J., Edlund, H. H., Henschel, R. F., Jensen, C. H. & Pedersen, H. V. G. (red.). 20. udg. Djøf Forlag, s. 81-96 16 s.

Retssystemet og retskilderne

Henschel, R. F., 2018, Dansk Privatret. Birkmose, H. S., Clausen, N. J., Edlund, H. H., Henschel, R. F., Jensen, C. H. & Pedersen, H. V. G. (red.). 20. udg. Djøf Forlag, s. 47-58 12 s.

Conformity of Goods in International Sales Governed by CISG Article 35: Caveat Venditor, Caveat Emptor and Contract Law as Background Law and as a Competing Set of Rules, Nordic Journal of Commercial Law, 2004 (1), 1–21

Henschel, R. F., 2017, International Sales Law. Ferrari, F. & Gillette, C. P. (red.). Edward Elgar Publishing, Bind 2. s. 79-99 21 s. (Private International Law, Bind 5).

Contract management (kontraktstyring) i en dansk retsvidenskabelig kontekst

Henschel, R. F., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Clausen, N. J., Kronborg, A., Legind, N. D. & Mortensen, B. O. G. (red.). Djøf Forlag, s. 199-209 11 s.

Muslimske ægteskabskontrakter som instrumenter for ligestilling mellem ægtefæller og harmonisering af forholdet mellem religiøs og verdslig ret

Henschel, R. F., 2017, Festskrift til Irene Nørgaard. Adolphsen, C., Isager, H., Jensen, E. N. & Nielsen, A-D. B. (red.). Djøf Forlag, s. 85-101 17 s.

Contract law aspects of Business Format Franchising in Denmark: a need for special regulation protecting franchisees?

Henschel, R. F., 2016, I: JFT: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 2016, 3, s. 305-337 33 s.

EU-retten

Henschel, R. F., 2016, Dansk privatret. Clausen, N. J. (red.). 19 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 59-79 21 s.

Forsikring

Henschel, R. F., 2016, Dansk privatret. Clausen, N. J. (red.). 19 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 211-227 17 s.

International privatret

Henschel, R. F., 2016, Dansk privatret. Clausen, N. J. (red.). 19 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 97-105 9 s.

Internationale køb

Henschel, R. F., 2016, Dansk privatret. Clausen, N. J. (red.). 19 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 291-333 43 s.

Introduktion til retssystemet

Henschel, R. F., 2016, Dansk privatret. Clausen, N. J. (red.). 19 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 47-57 11 s.

Oversigt over retsplejen

Henschel, R. F., 2016, Dansk privatret. Clausen, N. J. (red.). 19 udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 81-95 15 s.

Specific Performance in Danish Contract Law: Legal Analysis and Law & Economics

Henschel, R. F., 2016, Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen. Dahl, B., Riis, T. & Trzaskowski, J. (red.). Kbh.: Ex Tuto Publishing, s. 123-140 18 s.

A Tribute to Joseph M. Lookofsky

Andersen, M. B. (red.) & Henschel, R. F. (red.), 2015, Kbh.: Djøf Forlag. 398 s.

Erhvervsret: Opgaver & materialer

Krüger Andersen, P. & Henschel, R. F., 2015, 7. udg. København: Gjellerup. 207 s.

The CISG rules and principles as a yardstick when determining the validity of contractual agreements limiting remedies for breach of contract: are we stretching arguments too far?

Henschel, R. F., 2015, A Tribute to Joseph M. Lookofsky. Bryde Andersen, M. & Henschel, R. F. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 173-186 14 s.

Dansk Privatret

Henschel, R. F. (red.), 2014, 18 udg. Kbh.: Djøf Forlag. 827 s.

EU-retten

Henschel, R. F., 2014, Dansk Privatret. Henschel, R. F. (red.). 18 udg. København: Djøf Forlag, s. 59-80 22 s.

Forsikring

Henschel, R. F., 2014, Dansk Privatret. Henschel, R. F. (red.). 18 udg. København: Djøf Forlag, s. 211-226 16 s.

International Privatret

Henschel, R. F., 2014, Dansk Privatret. Henschel, R. F. (red.). 18 udg. København: Djøf Forlag, s. 97-106 10 s.

International købelov (CISG): med kommentarer

Gomard, B. & Henschel, R. F., 2014, København: Djøf Forlag. 528 s.

Internationale køb

Henschel, R. F., 2014, Dansk Privatret. Henschel, R. F. (red.). 18 udg. København: Djøf Forlag, s. 291-334 44 s.

Oversigt over retsplejen

Henschel, R. F., 2014, Dansk Privatret. Henschel, R. F. (red.). 18 udg. København: Djøf Forlag, s. 81-96 16 s.

Retssystemet og retskilderne

Henschel, R. F., 2014, Dansk Privatret. Henschel, R. F. (red.). 18 udg. København: Djøf Forlag, s. 45-58 14 s.

The Relationship Between the Sections and Subsections of CISG Article 35 in Literature, Case Law and Domestic Contract Law

Henschel, R. F., 2014, The CISG Convention and Domestic Contract Law: Harmony, Cross-Inspiration or Discord?. Lookofsky, J. & Andersen, M. B. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 111-120 10 s.

The application of law and economics analysis in Danish contract law when awarding specific performance

Henschel, R. F., 2014, Rettsøkonomi i nordiske dommer. Eide, E., Lando, H. & Stavang, E. (red.). Universitetet i Oslo, Bind 197. s. 111-136 26 s. (Skriftserien - Institutt for Privatrett; Nr. 197).

The Application of Law and Economic Arguments in Contract Law in Denmark

Henschel, R. F., 30 aug. 2013. 20 s.

Flexibility in Contracting: flexibility in projects supported by contractual and relational design (Empirical studies of software contracts + more)

Henschel, R. F., 2013. 15 s.

Limitation of Liability

Henschel, R. F., 2013, International Contract Manual. Kritzer, A., Eiselen, S., Butler, A. & Mazzotta, F. (red.). New York: Thomson Reuters, Bind I. 16 s.

Liquidated Damages and Penalty Clauses

Henschel, R. F., 2013, International Contract Manual. Kritzer, A., Eiselen, S., Butler, A. & Mazzotta, F. (red.). New York: Thomson Reuters, Bind I. 10 s.

EU-retten

Henschel, R. F., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (red.). 17. udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 57-77 9 s.

Forsikring

Henschel, R. F., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (red.). 17. udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 209-223 15 s.

International privatret

Henschel, R. F., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (red.). 17. udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 95-103 9 s.

Internationale køb

Henschel, R. F., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (red.). 17. udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 289-332 44 s.

Iterative Contracts as Proactive Law Instruments

Henschel, R. F., 2012, Proactive Law in a Business Environment. Berger-Walliser, G. & Østergaard, K. (red.). Copenhagen: Djøf Forlag, s. 235-250 15 s.

Ophævelsen af de nordiske landes forbehold for del II i FN´s konvention om aftaler om internationale køb

Gomard, B. & Henschel, R. F., 2012, I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2 - ET.2012.103, s. 103-112 10 s.

Oversigt over retsplejen

Henschel, R. F., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (red.). 17. udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 79-94 16 s.

Retssystemet og retskilderne

Henschel, R. F., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (red.). 17. udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 47-56 10 s.

The Use of Law and Economics Arguments in Cases Governed by CISG

Henschel, R. F., 2012, State of Play: The 3rd Annual MAA Schlechtriem CISG Conference. Schwenzer, I. & Spagnolo, L. (red.). Den Haag: Eleven International Publishing, Bind 11. s. 29-48 20 s. (International Commerce and Arbitration, Bind 11).

The impact of the UN CISG on the harmonization of national and international non-comformity rules

Henschel, R. F., 2012, Unification and harmonization of international commercial law: Interaction or deharmonization?. Fogt, M. M. (red.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 37-55 19 s.

Application: Proactive Risk Management

Henschel, R. F., 2011, Proactive Management and Proactive Business Law: A Handbook. Sorsa, K. (red.). Turku: Turku University of Applied Sciences, Bind 66. s. 243-254 12 s. (Course Material from Turku University of Applied Sciences, Bind 66).

Denmark

Henschel, R. F., 2011, The Application of Foreign Law in Civil Matters in the EU Member States and its Perspectives for the Future JLS/2009/JCIV/PR/0005/E4: PART I LEGAL ANALYSIS. Lausanne: Swiss Institute of Comparative Law, s. 121-134 14 s.

Editorial

Jessen, P. W. & Henschel, R. F., 2011, I: International Journal of Private Law. 4, 2, s. 185-192 8 s.

Iterative and agile contracts as proactive law instruments

Henschel, R. F., 2011. 15 s.

Proactive Contract Management

Henschel, R. F., 2011, Proactive Management and Proactive Law: A Handbook. Sorsa, K. (red.). Turku University of Applied Sciences, Bind 66. s. 255 26 s. (Course Material from Turku University of Applied Sciences, Bind 66).

Proactive Contracting and Risk Management. Introduction

Henschel, R. F., 2011, Proactive Management and Proactive Law: A Handbook. Sorsa, K. (red.). Turku: Turku University of Applied Sciences, Bind 66. s. 175-178 (Course Material from Turku University of Applied Sciences, Bind 66).

The liability of mobile operators for the content of independent content providers to mobile commerce networks in the European Union: Does self-regulation pave the way for new EU rules?

Henschel, R. F., 2011, I: International Journal of Private Law. 4, 2, s. 290-298 9 s.

Managing crisis through contracts

Henschel, R. F., 2010, I: Milton Campos. Faculdade de Direito. Revista. 18, s. 129-143

The impact of the directive on payment services in the internal market on Danish and Belgian legislation on fraudulent payment transactions

Henschel, R. F. & Steenot, R., 2010, I: International Journal of Private Law. 3, 1/2, s. 179-196