Billede af Rebekka Hegaard Gabrielsson
  • Tuborgvej 164

    2400 København NV

    Danmark

20232024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Undervisning

Jeg er cand.pæd. i didaktik (dansk) fra DPU v. Aarhus Universitet. Jeg er uddannet lærer med linjefag i dansk, engelsk og idræt, alderspecialiseret i 1.-6.klassetrin. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kandidat i didaktik (dansk), DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - DPU - Administrativ enhed, Aarhus

aug. 2019jun. 2021

Dimissionsdato: 21 jun. 2021

Fagområder

  • Literacy
  • Læsning og læseundervisning
  • Nabosprog og nabosprogsdidaktik
  • Lærerkompetence
  • Didaktik