Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rasmus Fuglsang Nielsen

Læge, Ph.d. studerende, Postdoc

Rasmus Fuglsang Nielsen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Titel:

Effekten af valleprotein og kostfibre på risikofaktorer for metabolisk syndrom og knogleomsætning

Vejleder:

Søren Gregersen, overlæge, Ph.d.

Medvejldere:

Kjeld Hermansen, professor, overlæge, dr.med. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, AUH.

Jacob Starup Linde, læge, Ph.d. Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, AUH

Projekt periode: Maj 2015 - Maj 2018.

Baggrund:

De seneste ti år er forekomsten af overvægt og fedme steget markant på verdensplan, hvilket har medført en stigning i antallet af personer med metabolisk syndrom. Metabolisk syndrom er en tilstand, der er karakteriseret ved fedme, forhøjet blodsukker, forhøjet blodtryk og ugunstig fedtprofil i blodet, og omtrent hver fjerde voksne dansker er berørt af tilstanden. Metabolisk syndrom øger risikoen for at udvikle hjertekarsygdom og type 2 sukkersyge betydeligt, og udgør derfor en meget alvorlig sundheds- og samfundsmæssig udfordring. Det er derfor af stor betydning at forebygge denne udvikling. Mejeriprodukter og kornprodukter er vigtige bestanddele i den danske kost. Forskning tyder på at nogle mælkeproteiner (specielt valleprotein) har en gavnlig effekt på både markørerne for metabolisk syndrom og på knogleomsætningen. Ligeledes er der studier, der peger på at indtag af særlige kostfibre fra hvede ligeledes har flere gavnlige sundhedseffekter. Data fra langtidsstudier har dog haft divergerende resultater.

Formål:

Vi vil opnå en viden om de individuelle og kombinerede effekter af valleprotein og kostfibre fra hvedeklid på risikomarkører for metabolisk syndrom samt knogleomsætning. Primært fokuseres på det postprandielle lipidrespons, som vides at være en sensitiv markør for udviklingen af hjertekarsygdomme.

Deltagelse:

Forsøgspersoner kan deltage, hvis de er over 40 år og har en taljeomkreds på mindst 80 cm (kvinder), eller mindst 94 cm (mænd). Personerne skal have holdt en stabil vægt inden for de seneste 3 måneder. Personer kan ikke deltage, hvis de har sukkersyge, er gravide, har betydende kronisk sygdom, har alkohol- eller stofmisbrug eller andre tilstande, der gør det vanskeligt at deltage og følge anbefalingerne. Der rekrutteres i alt 80 personer.

Metode:

Forsøget er et dobbeltblindet, randomiseret interventionsstudie, der består af 9 besøgsdage over ca. 3 måneder. Ved det første besøg foretages et kort helbredstjek (inklusiv sygehistorie), og der tages screeningsblodprøver for at afgøre, om deltageren er egnet til forsøget. Testfødevarerne består af valleprotein pulver eller kulhydrat pulver (maltodextrin), som skal blandes op med vand og indtages to gange dagligt samt brød og morgenmadsprodukter med enten højt eller lavt indhold af kostfibre, der skal erstatte deltagernes vanlige brødindtag. I den første uge skal alle deltagere indtage de samme testfødevarer (↓protein/↓fiber), og ved besøg 4 bliver deltagerne ved lodtrækning opdelt i fire grupper, således at de i de efterfølgende 12 uger skal indtage én af følgende kombinationer af testfødevarerne:

A) ↓protein/↓fiber          B) ↓protein/↑fiber           C) ↑protein/↓fiber           D) ↑protein/↑fiber

Der sigtes efter at vægten holdes stabil under hele forsøget.

Primær outcome: Postprandial Lipaemi (prædiktor for hjertekarsygdomme) målt ved triglycerid og ApoB48 respons efter standardiseret måltidstest.

Sekundære outcomes: Ændringer fra uge 0-12: Insulin- og glukose følsomhed (OGTT), Glukagon, GIP, GLP-1, lipider, knoglemarkører, inflammationsmarkører, døgn-BT med augmentation index, basal energiomsætning (EE) målt ved indirekte kalorimetri, kropssammensætning (muskel/fedt/knogle) målt ved DEXA scanninger samt hofte-/taljemål og vægt.

Perspektiver:

Resultaterne forventes at bidrage til at belyse de individuelle og kombinerede effekter af kostfibre og valleprotein på risikofaktorer relateret til udviklingen af T2D og CVD samt knogleomsætning. Produkter med valleprotein og/eller hvedeklid udgør en stor del af danskernes kost og kan potentielt udgøre en simpel og omkostningseffektiv måde at forebygge ovennævnte livsstilssygdomme, hvorfor den forventede opnåede viden vil være af stor betydning for aktører inden for folkesundhed.

 

Vis alle (12) »

Vis alle (23) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 85415094