Aarhus Universitets segl

Preben Clausen

ph.d.; cand.scient. , Seniorforsker

Curriculum Vitae

Uddannelse 

1995  

Ph.D. grad [Biologi], Biologist Institut, Aarhus Universitet

1994  

Ph.D. afhandling: Vandfugles rolle som primærkonsumenter i lavvandede fjordområder

1991  

Naturvidenskabelig Kandidatgrad cand.scient. [Biologi], Zoologisk Laboratorium, Institut for Zoologi & Zoofysiologi, Aarhus Universitet

1991  

Speciale afhandling: Lysbuget Knortegås Branta bernicla hrota: Fænologi, udbredelse, habitatvalg og fødeøkologi i Danmark i 1980erne

Ansættelser 

2000 ·· d.d.  

Seniorforsker ved Afdeling for Vildtbiologi & Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

1995 ·· 1998  

Ekstern lektor i Vildtbiologi ved Biologisk Institut, Aarhus Universitet

1994 ·· 2000  

Forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Kystzoneøkologi

1991 ·· 1992  

Gæsteforsker ved Rijkswaterstaat Flevoland og Universitetet i Groningen, Holland

1991 ·· 1994  

Ph.D. studerende ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Flora- og Faunaøkologi og Institut for Zoologi & Zoofysiologi, Århus Universitet

Udnævnelser

2003 ·· 2008 

Udpeget som Ekspert i Vildtforvaltning i den Tekniske Komité vedrørende Vandfugleaftalen (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA)) under Bonn-konventionen

2006 ·· 2008 

Udpeget som Videnskabelig Ekspert repræsenterende Danmark i Videnskabsrådet under konventionen af 23. juni 1979 om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr (Bonn-konventionen)