Aarhus Universitets segl

Preben Clausen

ph.d.; cand.scient. , Seniorforsker

Preben Clausen
Se relationer på Aarhus Universitet
 
 

Min forskning er hyppigst anvendt men baseres på grundvidenskabelige principper, empiri, og gerne i kombination med  modellering. Emner:

 *Populationsdynamik, økologi og energetik hos vandfugle (gæs, svaner og ænder)
 *Modellering af effekter af vandstandsfluktuationer på fødetilgængelighed for herbivore vandfugle over vandplantesamfund (havgræsser, vandaks, ålegræs)
 *Optimal forvaltning af vådområder og enge for ynglende og rastende vade- og andefugle ved hjælp af reservater, vandstandsmanipulation, græsningsoptimering m.v. 
 *Interaktioner mellem ynglende vadefugle og rovdyr
 *Evaluering af forstyrrelser af svaner som følge af broanlæg, landbrugsdrift og vindmølleparker
 *Evaluering af lang- og kortdistance trækbevægelser samt habitatudnyttelse hos vandfugle med satellit og VHF radiosendere
 *Modellering af effekter af klimaforandringer på vandfuglebestande 
  

Min universitetsundervisning:

 *Projektvejleder for biologi (bachelor, kandidat og PhD) studerende med interesse for ovenstående forskningsemner
 *Hvert forår siden 2009: Underviser i Wildlife Ecology and Management M.Sc. kursus på Biologisk Universitet, Aarhus Universitet 
 *Forår 2005: Underviser i Advanced Zoology-Ornithology M.Sc. kursus på Biologisk Universitet, Aarhus Universitet 
 *Sommer 2005: Gæsteforelæser på NOVA summer Ph.D. course: Waterfowl ecology and management, University of Helsinki, Finland
 *1995-97: Ekstern Lektor med ansvar for årlige kurser i Vildtbiologi på Biologisk Universitet, Aarhus Universitet 
 *1991-d.d.: Regelmæssigt gæsteforelæser i forbindelse med besøg hos samarbejdspartnere ved Universitet i Groningen, Holland og Universitetet i Lund, Sverige
  

Mine felterfaringer:

Feltarbejde er udført i relation til disse emner i Danmark (årligt siden 1988), Nordøst- og Nordgrønland (1988, 1998, 2006), Holland (1991-92 og 1998-99), lav arktisk Rusland (Hvidehavet, 1995-96), Ægypten (2008) 

Vis alle (373) »

Vis alle (2) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 10676509