Aarhus Universitets segl

Poul Sørensen

Professor emeritus

Poul Sørensen
Se relationer på Aarhus Universitet

Avlsforsøg med hønsepopulationer har dannet baggrund for en betydelig del af den forskningsindsats som blev gennemført i årene 1973 til 1995, på avlsstationerne Middelfart og Strynø. En del af kapaciteten her blev anvendt til udvikling af avlslinier til brug for avlsfirmaerne, og den resterende del af kapaciteten var til rådighed for selektionsforsøg og en forskningsbaseret udvikling af nye avlsmål. Undervejs fra 1985 blev immunogenetikken koblet på avlsforskningen herunder især arbejdet med MHC systemet hos høns, og det er så senere udskilt i en separat sektion. Arbejdet med kyllingernes benkonstitution har indgået som en del af opgaverne på slagtekyllingesiden, både hvad angår de avlsmæssige indfaldsvinkler, men også betydningen af øvrige faktore er blevet belyst.

Har givet undervisning i Fjerkræet Avl og Genetik på Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole på hver af kurserne "Almen Hysdyravl" og "Fjerkræets Avl og Ernæring" der blev udbudt til agronomstuderende og på kurset "Husdyravl og genetik"  der blev udbudt til veterinærstuderende. Omfanget har typisk været 2-4 forelæsninger og 3-4 timers øvelser per kursus gennem alle årene fra 1973 til 2008. De seneste 15 år har undervisningen været baseret på nedenstående kapitel.

Fjerkræavl. / Sørensen, Poul. I: Husdyravl - teori og praksis. / red. Lars Gjøl Christensen. 2. udg. DSR Forlag, 2003. s. 131-165

Har, gennem årene 2000-2003,  givet undervisning til 3 hold af MSc- studerende med ialt 29 studerende fra U-lande i kurset "Rural Poultry Production" i fagene "Poultry Breeding and Genetics" og "Breeds and Breeding", hvorfra der foreligger to kompendier på henholdsvis 89 og 68 sider skrevet på engelsk.

Profil

  • Studier af allometriske ændringer af organ og skelet dele i kyllingers tidlige vækstfase som en konsekvens af mange generationers selektion i slagtekyllinge populationer
  • Forskning omkring fjerkræets genetiske tilpasning til ændredede produktionssystemer herunder studier af G x E interactions
  • Forskning i de genetiske muligheder for forbedring af lokale racer i udviklingslande herunder bevarelse af den universelle biodiversitet
  • Genetiske aspekter af benkonstitution hos slagtekyllinger, herunder muligheder for at fastholde en harmonisk vækst i slagtekyllingepopulationer der undergår en stadig genetisk betinget ændring.

Vis alle (166) »

Vis alle (82) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 1228

134218 / i31