Aarhus Universitets segl

Poul Sørensen

Professor emeritus

Populationsgenetiske studier af æglæggende høner gennem et selektions- og krydsningsforsø over 6 generatioenr, hvor især spørgsmålet om specialiseret eller kombineret selektion af genetisk negativt korrelerede egenskaber er behandlet i et nordisk samarbejdsprojekt

Studier af effekten af selektion for vækst hos slagtekyllinger ved forskellig proteintildeling herunder spørgsmålet om genotype x foderprotein vekselvirkning.

Selektion for enten høj vækst eller god foderudnyttelse har givet liner som efterfølgende er blevt anvendt til genetiske og fysiologiske stuider af fedtaflejringskapacitet, foderets omsættelighed, multifasisk vækstkuvenanlyse og andet.

Slagtekyllingers benkonstitution har været undersøgt gennem selektionsforsøg for bøjning af skinnebensknoglen og forekomst af Tibia ´Dyschondroplasi, amt deltagelse i to EU projekter, hvor de dankse linier indgik i Projekterne.

Genetisk tilpasning produktionsbetingelserne har været underkastet studier i mange sammenhænge herunder fra gulv til bure i 1980erne i DK og tilbage til gulv med den økologiske driftform. Studier i U-lande af den lavtydende lokalhøne og forskellige varianter af højtydende høners produktionsevne under semi-scavenging forhold.  

Divergent Selektion for Fjerpilning hos Hvide Italienere og afledede virkninger.

Blommens betydning for rugesucces bestemt ved NMR målinger af blommen størrelse og efterfølgende rugning. Samt allometriske udvikling af organer og knogler hos moderne slagtekyllinger sammenholdt med lavtvoksende kyllinger.