Philipp Schröder

 1. UN PRME: UN PRME

  Hylleberg, S., Kallehave, P., Østergaard, P., Kjeldsen, S. I., Lauring, J., Thomsen, C., Olsen, B. E., Basse, E. M., Thøgersen, J., Schröder, P., Goodsite, M. E., Bentzen, J., Ulhøi, J. P., Svendsen, G. T., Aschemann-Witzel, J., Obel, B., Møller, B. L. & Jensen, S. H.

  01/07/200930/06/2011

  Projekter: ProjektForskning

 2. Succeskriterier for opgaveløsning og ledelse i videnssamfundets organisation

  Linneberg, M. S., Raffnsøe-Møller, M., Nørreklit, H., Kristensen, J. E., Kure, N., Jacobsen, M. & Schröder, P.

  01/04/200701/06/2009

  Projekter: ProjektForskning