Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peter Wind

Emeritus

Nøglekvalifikationer 
 Dansk flora og vegetation. Europæisk flora og vegetation. Økologi og populationsdynamik hos truede arter og små bestande. Koordination af overvågning af danske orkidéer. Overvågning af bl.a. skov, hede, overdrev, rigkær og klitter. Habitatdirektivet. Biodiversitet og Biodiversitetskonventionen. Rødlister: Udarbejdelse af manual og evaluering af arters status. Udvikling af overvågningsmetoder. Naturindikatorer. Naturforvaltning og beskyttelse. Botanisk værdisættelse af naturlokaliteter. Konkret sagsbehandling efter bl.a. naturbeskyttelsesloven.