Aarhus Universitets segl

Peter Widmann

Professor emeritus

Curriculum Vitae

Personlige oplysninger

1940  -  2000

Født 24. april 1940 i Tyskland i landsbyen Oberboihingen i Neckardalen. Folkeskole 1946-50 sst. Gymnasium 1950-55 i Ludwigsburg og 1955-59 i internat-klosterskolerne Maulbronn og Blaubeuren. Efter studentereksamen 1959 et halvt års diakonisk tjeneste blandt åndssvage. 1959-64 teologistudium i Tübingen og Marburg. 1964 teologisk kandidat fra Tübingen. 1964-66 videnskabelig assistent i Marburg hos nytestamentleren og hermeneutikeren Ernst Fuchs. Samtidig udarbejdes dissertation hos systematikeren Carl Heinz Ratschow. 1966-67 præst i Faurndau i Sydtyskland. 1967 modtages tilbud om etårig ansættelse som amanuensis i det teol. fakultet i Århus. Ansættelsen forlænges til 1970. 1968 gift med Brita født Nielsen, fra 1970 sognepræst i Sønder Vissing og Voerladegård. 1970/71 ulønnet hjælpepræst i Sdr. Vissing. 1970 lektor i dogmatik. 1972 fødes sønnen Thomas og 1977 datteren Miriam. 1980 disputats "Tetisk Teologi". 1981 professor i faget dogmatik. 1994 dekan for det teol. fakultet.