Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peter Wiberg-Larsen

 1. 2017
 2. TYKSKALLET MALERMUSLING - ”ÅRSAGEN” TIL ET LOKALT VANDLØBSPROJEKT

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  22 nov. 2017

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 3. Økologisk kvalitet i vandløb

  Jes Jessen Rasmussen (Foredragsholder) & Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  13 jan. 2017

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 4. 2016
 5. Effekt af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  1 feb. 2016

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 6. 2015
 7. Biologiske effekter af vandindvinding på vandløb

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  5 nov. 2015

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 8. Biological effects of urban wastewater discharges

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  3 sep. 2015

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 9. Aquatic Insects (Tidsskrift)

  Peter Wiberg-Larsen (Fagfællebedømmer)

  21 jul. 2015

  Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 10. FISK: +/- ”FEDTFINNER”: NY INDICES, PÅVIRKNINGER, VIRKEMIDLER?

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  23 apr. 2015

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 11. FYSISK INDEKS: ET REDSKAB TIL ”MÅLING” AF FYSISK KVALITET VED RESTAURERINGER

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  23 apr. 2015

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 12. TEKNISKE ANVISNINGER: EN HJÆLP VED KOMMUNAL OVERVÅGNING AF VANDLØB OG SØER

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  23 apr. 2015

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 13. FORMIDLING AF DATA – STRATEGI OG OMFANG?

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  23 feb. 2015

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 14. HAR DE INDSAMLEDE DATA EN TILFREDSSTILLENDE KVALITET?

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  23 feb. 2015

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 15. HVAD BRUGES DATA TIL - ER DER DATA DER KAN UNDVÆRES?

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  23 feb. 2015

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 16. Zootaxa (Tidsskrift)

  Peter Wiberg-Larsen (Fagfællebedømmer)

  15 feb. 2015

  Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 17. Slip vandløbene fri - naturlige processer som mål ved restaureringer?

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  29 jan. 2015

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 18. 2014
 19. Limnologica (Tidsskrift)

  Peter Wiberg-Larsen (Fagfællebedømmer)

  19 nov. 201420 dec. 2014

  Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 20. Økologisk tilstand i ”blødbundsvandløb”: ER DER ET NYT MAKROINVERTEBRAT INDEKS PÅ VEJ?

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  1 okt. 2014

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 21. Limnologica (Tidsskrift)

  Peter Wiberg-Larsen (Fagfællebedømmer)

  7 jul. 2014

  Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 22. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science (Tidsskrift)

  Peter Wiberg-Larsen (Fagfællebedømmer)

  30 maj 201422 jun. 2014

  Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 23. 2013
 24. Økologisk tilstand i danske vandløb (& søer) – hvilken betydning har jordforurening i forhold til andre faktorer?

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  6 jun. 2013

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 25. Beskriver Dansk Vandløbs Fauna Indeks et vandløbs ”sande” tilstand?: og sikrer det reelt god økologisk tilstand?

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  30 maj 2013

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 26. 2012
 27. Flagskibet Skjern Å: Vandløbets processer, planter og dyr - kunne pengene have været brugt bedre?

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  13 dec. 2012

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 28. 2011
 29. Mobility of lowland stream Trichoptera under experimental habitat and flow conditions. (Tidsskrift)

  Peter Wiberg-Larsen (Fagfællebedømmer)

  8 nov. 2011

  Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 30. Kronisk belastning med lave koncentrationer af pesticider i næringsfattige søer

  Peter Wiberg-Larsen (Deltager)

  18 okt. 2011

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet (priser, ekstern undervisning samt andet). - Ekstern undervisning og censoraktivitet

 31. Effekt af Pirimicarb på nedbrydere af detritus i et kilde/bæk-miljø

  Peter Wiberg-Larsen (Deltager)

  24 sep. 2011

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet (priser, ekstern undervisning samt andet). - Ekstern undervisning og censoraktivitet

 32. Does the quality of riparian areas affects the ecological status and biodiversity in Danish streams ?

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  13 maj 2011

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 33. Fagmodul: Insektbestemmelse og vandløbsinvertebrater: Udbud id 27316: Insektbestemmelse og vandløbsinvertebrater

  Peter Wiberg-Larsen (Deltager)

  28 jan. 201111 mar. 2011

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet (priser, ekstern undervisning samt andet). - Ekstern undervisning og censoraktivitet

 34. Døgnfluer, slørvinger og vårfluer i danske vandløb: Biodiversitet på en rumlig skala

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  21 jan. 2011

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 35. 2010
 36. Eksaminator til specialeeksamen: "Direct and indirect impacts of lipophilic pesticides on leaf decomposition by benthic invertebrates in streams", Københavns Universitet, Biologisk Institut

  Peter Wiberg-Larsen (Deltager)

  20 maj 2010

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet (priser, ekstern undervisning samt andet). - Ekstern undervisning og censoraktivitet

 37. PhD thesis, Biomedical Sciences, Ecology and Environmental Science (03 B), Vilnius University, Lithuania (Tidsskrift)

  Peter Wiberg-Larsen (Redaktør)

  1 jan. 2010

  Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 38. Entomologica Fennica (Tidsskrift)

  Peter Wiberg-Larsen (Redaktør)

  1 jan. 2010

  Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 39. Estonian Journal of Ecology (Tidsskrift)

  Peter Wiberg-Larsen (Redaktør)

  1 jan. 2010

  Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 40. Proceedings of 13th International Symposium on Trichoptera (Zoosymposia) (Tidsskrift)

  Peter Wiberg-Larsen (Redaktør)

  1 jan. 2010

  Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 41. Proceedings of 13th International Symposium on Trichoptera (Zoosymposia) (Tidsskrift)

  Peter Wiberg-Larsen (Redaktør)

  1 jan. 2010

  Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 42. 2009
 43. Landbrugets påvirkninger af natur- og miljøtilstanden i vandområder og oplande. Forelæsning 11: Udarbejdelse af en vandplan for et vandløbsopland efter Vandrammedirektivet - en case fra Odense Å

  Peter Wiberg-Larsen (Deltager)

  10 dec. 2009 → …

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet (priser, ekstern undervisning samt andet). - Ekstern undervisning og censoraktivitet

 44. Landbrugets påvirkninger af natur- og miljøtilstanden i vandområder og oplande - Forelæsning 3: Smådyrsfauna i vandløbsoplande - overvågningsmetoder, indeks, indikatorer

  Peter Wiberg-Larsen (Deltager)

  10 nov. 2009 → …

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet (priser, ekstern undervisning samt andet). - Ekstern undervisning og censoraktivitet

 45. ENVINA søfagmøde : Foredrag: Bunddyr som indikatorer ved bedømmelse af økologisk kvalitet i danske søer

  Peter Wiberg-Larsen (Deltager)

  6 okt. 2009 → …

  Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerDeltagelse i eller organisering af konference

 46. Over-land colonization by lotic insects:evidence based on a case-study including long-term monitoring in Danish streams

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  10 sep. 2009

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 47. Censor ved bachelorprojekt, KU: "Spildevandets betydning for makroinvertebrater i vandløb"

  Peter Wiberg-Larsen (Eksaminator)

  26 aug. 2009

  Aktivitet: Ekstern undervisning og EksamenEksamination

 48. Impacts of pesticides and climate change in Danish streams: a deadly cocktail?

  Peter Wiberg-Larsen (Oplægsholder)

  31 maj 20094 jun. 2009

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 49. Fagmodul: Insektbestemmelse og vandløbsinvertebrater

  Peter Wiberg-Larsen (Deltager)

  30 jan. 200913 mar. 2009

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet (priser, ekstern undervisning samt andet). - Ekstern undervisning og censoraktivitet

 50. 2008
 51. Ecological effect documentation following re-meandering of Danish rivers: an overview

  Peter Wiberg-Larsen (Foredragsholder)

  29 okt. 2008

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 52. Møde i EU Central-Baltic Geographic INtercallibration Group for bunddyr i søer

  Peter Wiberg-Larsen (Deltager)

  28 maj 200830 maj 2008

  Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerDeltagelse i eller organisering af konference

 53. Censor ved specialeforsvar (KU): Eksponerede littorale makroinvertebratsamfund

  Peter Wiberg-Larsen (Eksaminator)

  4 mar. 2008

  Aktivitet: Ekstern undervisning og EksamenEksamination

 54. Møde i EU Geographic Intercallibration Group vedrørende bunddyr i søer

  Peter Wiberg-Larsen (Deltager)

  11 feb. 200813 feb. 2008

  Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerDeltagelse i eller organisering af konference

 55. Undervisning i modulet: Insektbestemmelse og vandløbsinvertebrater

  Peter Wiberg-Larsen (Deltager)

  1 feb. 200814 mar. 2008

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet (priser, ekstern undervisning samt andet). - Ekstern undervisning og censoraktivitet

 56. Deutsche Entomologische Zeitschrift (Tidsskrift)

  Peter Wiberg-Larsen (Redaktør)

  1 jan. 2008

  Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 57. Journal of Applied Ecology (Tidsskrift)

  Peter Wiberg-Larsen (Redaktør)

  1 jan. 2008

  Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 58. Marine and Freshwater Research (Tidsskrift)

  Peter Wiberg-Larsen (Redaktør)

  1 jan. 2008

  Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 59. 2007
 60. Protection and conservation of benthic freshwater organisms in Denmark - are the relevant EU directives going to make a real difference?: Invited Speech

  Peter Wiberg-Larsen (Oplægsholder)

  11 jun. 200713 jun. 2007

  Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag og mundtlige bidrag

 61. EU kommissionen (Ekstern organisation)

  Peter Wiberg-Larsen (Medlem)

  1 mar. 2007 → …

  Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn