Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peter Vedsted

Den danske lægevagt i internationalt perspektiv: - en sammenlignende undersøgelse af lægevagt i Danmark, England, Holland, Norge og Sverige

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Standard

Den danske lægevagt i internationalt perspektiv : - en sammenlignende undersøgelse af lægevagt i Danmark, England, Holland, Norge og Sverige. / Flarup, Lone; Moth, Grete; Christensen, Morten Bondo et al.

2010. 40 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

Bibtex

@book{96286d90538211df9806000ea68e967b,
title = "Den danske l{\ae}gevagt i internationalt perspektiv: - en sammenlignende unders{\o}gelse af l{\ae}gevagt i Danmark, England, Holland, Norge og Sverige",
abstract = "L{\ae}gevagtsomr{\aa}det har v{\ae}ret genstand for debat. Debatten har blandt andet haft politisk fokus p{\aa} hele akutomr{\aa}det og p{\aa} eventuelt at inddrage sygeplejersker i visitationen med inspiration fra vores nabolande. I den anledning har L{\ae}geforeningen {\o}nsket at f{\aa} udarbejdet en sammenlignende analyse af l{\ae}gevagtord-ningen i Danmark med tilsvarende ordninger i England, Holland, Sverige og Norge. Analysen skal bidrage til en kvalificeret beslutningsproces vedr{\o}rende organisering af l{\ae}gevagtordningen. Analysen er udarbejdet i en 3-m{\aa}neders periode fra december 2009 til marts 2010. Metode Unders{\o}gelsen er foretaget som et kombineret litteratur-, interview- og korrespondancestudie med ind-dragelse af centralt placerede og aktive fremtr{\ae}dende n{\o}glerepr{\ae}sentanter fra forskningsmilj{\o}er omkring out-of-hours (OOH) i de unders{\o}gte lande. Resultater OOH-organisationerne i England, Holland, Sverige og Norge afviger fra den danske l{\ae}gevagtsorganisation. I disse lande er OOH decentralt styret og har ingen f{\ae}lles national organisering som i Danmark. I Holland, Norge og Danmark har man en l{\ae}gefaglig deltagelse i ledelsen af l{\ae}gevagten med indbygget faglig selvsty-ring og ansvar for arbejdstilrettel{\ae}ggelse og bemanding inden for geografisk mindre enheder. I England og Sverige er OOH organisatorisk placeret under offentlig ledelse. Alle lande har telefonisk visitation, men kun i Danmark varetages visitationen af l{\ae}ger, som altovervejende er speciall{\ae}ger i almen medicin og med klinisk funktion som s{\aa}dan. I de {\o}vrige lande visiterer sygeplejersker eller andet sundhedspersonale. I Eng-land, Sverige, Holland og dele af Norge anvendes it-baserede beslutningsst{\o}ttesystemer til at kvalificere visitationen. Brugen af beslutningssystemet er kun obligatorisk i den svenske 1177-ordning. Kun i Danmark har man et nationalt it-baseret journalsystem, som elektronisk ajourf{\o}rer patienternes basisoplysninger med automatisk korrespondance til egen l{\ae}ges journalsystem. Visitationskapaciteten i de sygeplejerskebe-34 tjente telefoniske visitationer er omkring 4-6 patienter pr. visitator pr. time, mens kapaciteten i den danske l{\ae}gebemandede visitation giver mulighed for mindst 15 patienter pr. visitator pr. time. Konklusion Unders{\o}gelsen har v{\ae}ret begr{\ae}nset af manglende sammenligneligt statistisk materiale og tilstr{\ae}kkeligt relevant og videnskabeligt kvalificeret litteratur for omr{\aa}det. Det er derfor ikke muligt at foretage en enty-dig konklusion af, hvorvidt l{\ae}gevagtsydelserne i Holland, England, Sverige og Norge har et mere hensigts-m{\ae}ssigt og sikkert behandlingsresultat end l{\ae}gevagten i Danmark. For at kunne komme med entydige konklusioner finder vi, at man skal sikre ny viden inden for fem afg{\o}rende punkter. 1. Man ved ikke, om l{\ae}gen er bedst til jobbet som visitator eller ej. 2. Der er ikke foretaget m{\aa}lrettede unders{\o}gelser af, hvor-vidt de it-baserede beslutningsst{\o}ttesystemer {\o}ger faglighed og kvalitet i visitationen. 3. Vore oplysninger tyder p{\aa} en h{\o}jere produktivitet ved l{\ae}gevisitation sammenlignet med sygeplejerskevisitation. 4. Telefonisk visitation er afg{\o}rende for antallet af konsultationer og sygebes{\o}g, og speciall{\ae}ger har mulighed for og ser ud til at afslutte flere i telefonkonsultationer. 5. L{\ae}gevagten er fagligt selvstyret, og sikrer derved et kon-stant l{\ae}geligt tilbud uanset d{\o}gn- og {\aa}rstidsvariation og behov for ekstra bemanding ved eksempelvis epi-demier. ",
keywords = "vagtl{\ae}ge, l{\ae}gevagt, out-of-hours",
author = "Lone Flarup and Grete Moth and Christensen, {Morten Bondo} and Peter Vedsted and Frede Olesen",
year = "2010",
language = "Dansk",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Den danske lægevagt i internationalt perspektiv

T2 - - en sammenlignende undersøgelse af lægevagt i Danmark, England, Holland, Norge og Sverige

AU - Flarup, Lone

AU - Moth, Grete

AU - Christensen, Morten Bondo

AU - Vedsted, Peter

AU - Olesen, Frede

PY - 2010

Y1 - 2010

N2 - Lægevagtsområdet har været genstand for debat. Debatten har blandt andet haft politisk fokus på hele akutområdet og på eventuelt at inddrage sygeplejersker i visitationen med inspiration fra vores nabolande. I den anledning har Lægeforeningen ønsket at få udarbejdet en sammenlignende analyse af lægevagtord-ningen i Danmark med tilsvarende ordninger i England, Holland, Sverige og Norge. Analysen skal bidrage til en kvalificeret beslutningsproces vedrørende organisering af lægevagtordningen. Analysen er udarbejdet i en 3-måneders periode fra december 2009 til marts 2010. Metode Undersøgelsen er foretaget som et kombineret litteratur-, interview- og korrespondancestudie med ind-dragelse af centralt placerede og aktive fremtrædende nøglerepræsentanter fra forskningsmiljøer omkring out-of-hours (OOH) i de undersøgte lande. Resultater OOH-organisationerne i England, Holland, Sverige og Norge afviger fra den danske lægevagtsorganisation. I disse lande er OOH decentralt styret og har ingen fælles national organisering som i Danmark. I Holland, Norge og Danmark har man en lægefaglig deltagelse i ledelsen af lægevagten med indbygget faglig selvsty-ring og ansvar for arbejdstilrettelæggelse og bemanding inden for geografisk mindre enheder. I England og Sverige er OOH organisatorisk placeret under offentlig ledelse. Alle lande har telefonisk visitation, men kun i Danmark varetages visitationen af læger, som altovervejende er speciallæger i almen medicin og med klinisk funktion som sådan. I de øvrige lande visiterer sygeplejersker eller andet sundhedspersonale. I Eng-land, Sverige, Holland og dele af Norge anvendes it-baserede beslutningsstøttesystemer til at kvalificere visitationen. Brugen af beslutningssystemet er kun obligatorisk i den svenske 1177-ordning. Kun i Danmark har man et nationalt it-baseret journalsystem, som elektronisk ajourfører patienternes basisoplysninger med automatisk korrespondance til egen læges journalsystem. Visitationskapaciteten i de sygeplejerskebe-34 tjente telefoniske visitationer er omkring 4-6 patienter pr. visitator pr. time, mens kapaciteten i den danske lægebemandede visitation giver mulighed for mindst 15 patienter pr. visitator pr. time. Konklusion Undersøgelsen har været begrænset af manglende sammenligneligt statistisk materiale og tilstrækkeligt relevant og videnskabeligt kvalificeret litteratur for området. Det er derfor ikke muligt at foretage en enty-dig konklusion af, hvorvidt lægevagtsydelserne i Holland, England, Sverige og Norge har et mere hensigts-mæssigt og sikkert behandlingsresultat end lægevagten i Danmark. For at kunne komme med entydige konklusioner finder vi, at man skal sikre ny viden inden for fem afgørende punkter. 1. Man ved ikke, om lægen er bedst til jobbet som visitator eller ej. 2. Der er ikke foretaget målrettede undersøgelser af, hvor-vidt de it-baserede beslutningsstøttesystemer øger faglighed og kvalitet i visitationen. 3. Vore oplysninger tyder på en højere produktivitet ved lægevisitation sammenlignet med sygeplejerskevisitation. 4. Telefonisk visitation er afgørende for antallet af konsultationer og sygebesøg, og speciallæger har mulighed for og ser ud til at afslutte flere i telefonkonsultationer. 5. Lægevagten er fagligt selvstyret, og sikrer derved et kon-stant lægeligt tilbud uanset døgn- og årstidsvariation og behov for ekstra bemanding ved eksempelvis epi-demier.

AB - Lægevagtsområdet har været genstand for debat. Debatten har blandt andet haft politisk fokus på hele akutområdet og på eventuelt at inddrage sygeplejersker i visitationen med inspiration fra vores nabolande. I den anledning har Lægeforeningen ønsket at få udarbejdet en sammenlignende analyse af lægevagtord-ningen i Danmark med tilsvarende ordninger i England, Holland, Sverige og Norge. Analysen skal bidrage til en kvalificeret beslutningsproces vedrørende organisering af lægevagtordningen. Analysen er udarbejdet i en 3-måneders periode fra december 2009 til marts 2010. Metode Undersøgelsen er foretaget som et kombineret litteratur-, interview- og korrespondancestudie med ind-dragelse af centralt placerede og aktive fremtrædende nøglerepræsentanter fra forskningsmiljøer omkring out-of-hours (OOH) i de undersøgte lande. Resultater OOH-organisationerne i England, Holland, Sverige og Norge afviger fra den danske lægevagtsorganisation. I disse lande er OOH decentralt styret og har ingen fælles national organisering som i Danmark. I Holland, Norge og Danmark har man en lægefaglig deltagelse i ledelsen af lægevagten med indbygget faglig selvsty-ring og ansvar for arbejdstilrettelæggelse og bemanding inden for geografisk mindre enheder. I England og Sverige er OOH organisatorisk placeret under offentlig ledelse. Alle lande har telefonisk visitation, men kun i Danmark varetages visitationen af læger, som altovervejende er speciallæger i almen medicin og med klinisk funktion som sådan. I de øvrige lande visiterer sygeplejersker eller andet sundhedspersonale. I Eng-land, Sverige, Holland og dele af Norge anvendes it-baserede beslutningsstøttesystemer til at kvalificere visitationen. Brugen af beslutningssystemet er kun obligatorisk i den svenske 1177-ordning. Kun i Danmark har man et nationalt it-baseret journalsystem, som elektronisk ajourfører patienternes basisoplysninger med automatisk korrespondance til egen læges journalsystem. Visitationskapaciteten i de sygeplejerskebe-34 tjente telefoniske visitationer er omkring 4-6 patienter pr. visitator pr. time, mens kapaciteten i den danske lægebemandede visitation giver mulighed for mindst 15 patienter pr. visitator pr. time. Konklusion Undersøgelsen har været begrænset af manglende sammenligneligt statistisk materiale og tilstrækkeligt relevant og videnskabeligt kvalificeret litteratur for området. Det er derfor ikke muligt at foretage en enty-dig konklusion af, hvorvidt lægevagtsydelserne i Holland, England, Sverige og Norge har et mere hensigts-mæssigt og sikkert behandlingsresultat end lægevagten i Danmark. For at kunne komme med entydige konklusioner finder vi, at man skal sikre ny viden inden for fem afgørende punkter. 1. Man ved ikke, om lægen er bedst til jobbet som visitator eller ej. 2. Der er ikke foretaget målrettede undersøgelser af, hvor-vidt de it-baserede beslutningsstøttesystemer øger faglighed og kvalitet i visitationen. 3. Vore oplysninger tyder på en højere produktivitet ved lægevisitation sammenlignet med sygeplejerskevisitation. 4. Telefonisk visitation er afgørende for antallet af konsultationer og sygebesøg, og speciallæger har mulighed for og ser ud til at afslutte flere i telefonkonsultationer. 5. Lægevagten er fagligt selvstyret, og sikrer derved et kon-stant lægeligt tilbud uanset døgn- og årstidsvariation og behov for ekstra bemanding ved eksempelvis epi-demier.

KW - vagtlæge, lægevagt

KW - out-of-hours

M3 - Rapport

BT - Den danske lægevagt i internationalt perspektiv

ER -