Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peter Vedsted

Alment praktiserende lægers psykiske arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2016

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Arbejdsvilkårene for alment praktiserende læger har forandret sig. Dette skyldes bl.a. en stigning i andelen af ældre med flere kroniske sygdomme, hurtigere udskrivelse af indlagte patienter, øget lægesøgning og øget kompleksitet i mange konsultationer. Tidligere nationale og internationale undersøgelser har vist en høj og stigende forekomst af jobrelateret mistrivsel og udbrændthed blandt alment praktiserende læger, og på den baggrund besluttede PLO i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus at foretage en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt deres medlemmer.
I maj 2016 inviterede PLO alle deres medlemmer med ydernummer og en gyldig e-mailadresse til at deltage i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. I alt 3409 læger indgik i målgruppen for undersøgelsen og af disse returnerede 1730 (50.7%) et komplet eller delvist komplet besvaret spørgeskema.
Resultaterne viste, at praktiserende læger angiver et højere stressniveau sammenlignet med en dansk normal-population, især i relation til ikke at kunne overkomme alle de ting, de skal, og ikke at have kontrol over be-tydningsfulde ting i livet. Andelen af alment praktiserende læger, som angiver utilfredshed med arbejdet alt i alt, er steget fra 6% i 2012 til 22% i 2016. Der ses signifikante stigninger i andelen af læger, der rapporterer utilfredshed med en række jobrelaterede forhold og stigningen er størst, når det gælder antal arbejdstimer, løn, anerkendelse for veludført arbejde og frihed til at vælge arbejdsmåde.
I 2016 har 38% af praktiserende læger moderat grad af udbrændthed og 11% lever også op til kriterierne for alvorlig grad af udbrændthed. Til sammenligning havde 24% og 26% moderat grad af udbrændthed i hhv. 2004 og 2012 og 3% og 5% havde alvorlig grad af udbrændthed i hhv. 2004 og 2012. Læger med moderat eller al-vorlig udbrændthed anfører, at de især er belastet af faktorer som omfanget af komplekse patientkontakter, omfanget af udefrakommende administrative opgaver, omfanget af opgaver relateret til praksisdrift og risi-koen for at lave fejl eller overse noget alvorligt. Sammenlignet med læger uden tegn på udbrændthed angiver flere praktiserende læger med moderat eller alvorlig udbrændthed, at det er ret sandsynligt eller i høj grad sandsynligt, at de forlader almen praksis inden for 2 år, at arbejdsbelastningen i det daglige arbejde er så stor, at det går ud over den faglige kvalitet og at de har fortrudt, at de blev praktiserende læge.
Blandt deltagende læger har 94% intet eller mildt søvnbesvær, mens 5% har et moderat søvnbesvær og 1% har alvorligt søvnbesvær. Omtrent hver fjerde alment praktiserende læge har på et tidspunkt følt at livet ikke var værd at leve og 7% har overvejet selvmord. Resultaterne viste, at såvel forekomsten af søvnproblemer som selvmordsadfærd i høj grad er relateret til udbrændthed.
Der ser ud til at være et stort behov for interventioner rettet imod læger, som viser tegn på arbejdsbelastning, idet praktiserende læger anvender strategier til håndtering af arbejdspres, som er uhensigtsmæssige i forhold til at forebygge stress og arbejdsbelastning. De tager færre pauser, bliver længere på arbejde, afkorter ferier og møder på arbejde på trods af egen sygdom.
Undersøgelsen viser således faldende arbejdstilfredshed og at flertallet af praktiserende læger oplever, at arbejdet er blevet mere krævende sammenlignet med tidligere, og at de i høj grad er generet heraf. Resulta-terne peger således på et behov for opmærksomhed på praktiserende lægers psykiske arbejdsvilkår ved den videre udvikling af almen praksis.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedAarhus
Udgave1.
Antal sider71
ISBN (Trykt)978-87-90004-50-7
Rekvirerende organPraktiserende Lægers Organisation
StatusUdgivet - 30 okt. 2016

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 107830849