Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peter T. Thomsen

Professor

Profile photoPeter T. Thomsen
Professor
Institut for Husdyrvidenskab
Blichers Allé 20
S20, 3334
8830 Tjele
Danmark
E-mail: ptt@anis.au.dk
Telefon: +4593522644
Web: http://pure.au.dk/portal/da/ptt@anis.au.dk

Profil

Jeg forsker i management af produktionssygdomme hos husdyr - med særligt fokus på dyrevelfærd. Det meste af min forskning omhandler sundhed og velfærd hos malkekøer og langt det meste af min forskning foregår i private malkekvægsbesætninger. Det overordnede formål med min forskning er at hjælpe landmænd med identifikation, behandling og forebyggelse af produktionssygdomme - til gavn for både dyrenes velfærd, klimabelastningen og landmandens økonomi.

H-index

Web of Science: 22
Google Scholar: 25

Uddannelse

Januar 1997: Dyrlæge, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, København.
November 2005: Ph.d. (veterinær epidemiologi), Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks JordbrugsForskning.
April 2007: European Veterinary Specialist in Bovine Health Management (Dipl. ECBHM).
Januar 2022: Dr. techn.

Erhvervserfaring

Januar 1997 - juni 2002: Praktiserende dyrlæge.
Juli 2002 - november 2005: Ph.d.-studerende, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks JordbrugsForskning.
November 2005 - marts 2009: Projektforsker, Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab.
April 2009 - august 2021: Seniorforsker, Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab.
September 2021 - : Professor, Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab

Nøgleord for min forskning

- Anvendelsesorienteret forskning i private malkekvægsbesætninger
- Ofte i samarbejde med private virksomheder eller eksterne organisationer
- Fokus på identifikation, behandling og forebyggelse af produktionssygdomme
- Måling og vurdering af sundhed, sygdom og dyrevelfærd ved hjælp af både manuelle
scoringssystemer og automatiske registreringer