Aarhus Universitets segl

Peter Lund

Professor - Sektionsleder, Professor

Peter Lund
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Mine forskningsaktiviteter er centreret omkring forbedret udnyttelse af næringsstoffer i foderet hos malkekøer. Dette gøres bl.a. ved forsøg med vom-, duodenum- og ileumfistulerede dyr, hvor fordøjelighed af forskellige næringsstoffer i de enkelte afsnit af mavetarmkanalen kvantificeres. Resultaterne fra disse forsøg giver bedre kendskab til udnyttelsen af foderet, og dermed mulighed for reduktion af udskillelsen af de forskellige næringsstoffer, som f.eks. kvælstof og fosfor. Et andet central område er omsætningskinetik for foderets fiber fraktion, dvs. opstille modeller som kan beskrive hastigheden for foderets fordøjelse i vommen og passage ud af vommen. Endvidere arbejder jeg med myndighedsberedskab vedr. husdyrenes udskillelse af kvælstof, dvs. opstille normtal for indholdet af næringsstoffer i husdyrgødning fra forskellige husdyrracer.

Vigtigste igangværende projekter:

  • Forbedret udnyttelse af kvælstof under afgræsning via balanceret omsætning af protein og kulhydrat i vommen. Effekt af bl.a. højt indhold af sukker i græs, proteinniveau og kulhydratkilde
  • Effekt af varmebehandling af foderet på nedbrydning af fytat-P i vom og tarm hos køer
  • Effekt af kulhydrat-kilde og tilsætning af ekstern fytase på nedbrydning af fytat-P i vom og tarm hos køer

ID: 3216