Aarhus Universitets segl

Peter Krøjgaard

Professor

Curriculum Vitae

Født i 1966

1988: stud.polyt. ved DTH (nuværende DTU)

1996: cand.psych.

1998: udlandsophold ved Universitetet i Oslo

1999: ph.d.-grad i psykologi

1999: ansat som forskningsassistent ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2000: adjunkt i udviklingspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2002: lektor i udviklingspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

2009: professor i udviklingspsykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

 

Forskningsinteresser:

Jeg er generelt interesseret i spæd- og småbørns kognitive udvikling. Hidtil har jeg interesseret mig for spædbørns opfattelse af den fysiske verden, samt spædbørns begrebsdannelse. Især har jeg foretaget eksperimentelle undersøgelser af spædbørns objektindividuation - dvs. spædbørns evne til at holde rede på antallet af distinkte objekter i et givet scenario.

Pr. 1. januar 2010 blev Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning etableret. Der er tale om et grundforskningscenter, der ledes af prof. Dorthe Berntsen, og jeg indgår som et kernemedlem i dette center. I de kommende år vil jeg således hovedsageligt beskæftige mig med eksperimentelle undersøgelser af udviklingen af børns episodiske hukommelse, der kan anskues som forløbere for egentlig selvbiografisk hukommelse hos større børn og voksne. Her er jeg interesseret i emner som børns opfattelse og afgrænsning af 'begivenheder', og børns evne til at huske handlesekvenser (forsinket imitation), samt paradokset omkring barndomsamnesi.

   

Tildelte forskningsbevillinger (som hovedansøger):

Betegnelse:

Bevillingsdato:

Beløb:

AUFF E-1999-SAM-1-83

09-12-1999

62.519 kr.

AUFF F-2001-SAM-1-21

14-05-2001

15.900 kr.

AUFF E-2002-SAM-1-66

03-12-2002

7.000 kr.

FKK 273-05-0182

17-11-2005

2.096.850 kr.

AUFF

15-12-2006

25.000 kr.

FKK 273-07-0009 

22-06-2007

230.400 kr.

AUFF (ph.d.-kursus)01-07-2010 20.000 kr. 
VELUX FONDEN01-01-20165.895.498 kr.

 

Tildelte forskningsbevillinger (medansøger):

Betegnelse: Bevillingsdato:

Beløb:

DG: ConAmore (PI: Dorthe Berntsen) 06-02-2009

42.000.000 kr. 

AUFF (ph.d.-kursus) 16-06-2009

   55.000 kr.

 

Underviser i:

Perceptuel udvikling; kognitiv udvikling; emotioner, temperament og tilknytning; social kognition; forskningsmetode.

 

Ph.d.-vejledninger (som hovedvejleder):

 • Rune Nørager, tildelt grad 16. juni 2009
 • Osman S. Kingo, tildelt grad 22. februar 2010. Osman S. Kingo blev tildelt AUFFs pris for bedste ph.d.-afhandling på Business and Social Science fakultetet, 2010.
 • Søren Risløv Staugaard, tildelt grad 18. juni 2010.
 • Jonna Jelsbak Dahl, tildelt grad 16. april 2015.
 • Cecilia Brynskov, tildelt grad 20. maj 2016.
 • Trine Sonne, tildelt grad 17. marts, 2016.
 • Riikka Pauliina Svane, tildelt grad 13. november 2020.
 • Toril Sveistrup Jensen, tildelt grad 28. oktober 2022. Toril var på baggrund af sin afhandling finalist i PhD Cup 2023.
 • Tirill Fjellhaugen Hjuler, tildelt grad 15. september 2022
 • Sofie Aamand Beyer (1. september 2022 - 

 

Priser:

 • Ridder af Dannebrogordenen

 

Ph.d.-bedømmelsesudvalg:

 • Yvonne Thomson, tildelt grad 1. oktober 2004 (formand for bedømmelsesudvalg)
 • Jill Byrnitt, tildelt grad 14. oktober 2005 (formand for bedømmelsesudvalg)
 • Vanessa Leanette Ragans, tildelt grad 26. oktober 2007
 • Annette Bohn, tildelt grad 23. oktober 2008 (formand for bedømmelsesudvalg)
 • Mette Elmose Eriksen, tildelt grad 29. april 2011 (formand for bedømmelsesudvalg)

 

Ansættelsesudvalg:

 • Amanuensisstilling i Kognitions- og Indlæringspsykologi ved PIAU, bedømmelse afsluttet januar 2003.
 • Adjunktur i Kognitions- og Indlæringspsykologi ved PIAU, bedømmelse afsluttet januar 2006 (formand).
 • Lektorat i sprogtilegnelse ved SDU, bedømmelse afsluttet september 2006.
 • Post doc.-stipendier ved PI, AU, bedømmelse afsluttet 15. juni 2007 (formand)
 • Lektorat i udviklingspsykologi ved RUC, bedømmelse afsluttet 26. september, 2007.
 • Lektorat i Kognitions- og Indlæringspsykologi ved PIAU, bedømmelse afsluttet 28. januar 2009 (formand)
 • Adjunktur i Kognitions- og Indlæringspsykologi ved PIAU, bedømmelse afsluttet 15. juni 2009 (formand)
 • Postdoc i udviklingspsykologi ved ConAmore, Psykologisk Institut, og MindLab, bedømmelse afsluttet 1. juni 2010 (formand).
 • Postdoc i selvbiografisk hukommelsesforskning ved Con Amore, Psykologisk Institut, bedømmelse afsluttet 22. februar 2012 (formand).
 • Adjungere lektorat, april 2014
 • Lektorat i selvbiografisk hukommelse, februar, 2014
 • Videnskabelig assistent ved Con Amore, februar 2014
 • Videnskabelig assistent ved Con Amore, april 2014
 • Videnskabelig assistent ved Con Amore, november, 2015
 • Postdoc stillinger ved Con Amore, juli, 2016
 • Videnskabelig assistent ved Con Amore, november 2016
 • Videnskabelig assistent ved Con Amore, marts 2017
 • Professoratsbedømmelse (USA), september 2017
 • Adjungeret professoratsbedømmelse, SDU, maj 2018
 • Postdocbedømmelse ved Con Amore, juni 2018

 

Reviewer:

 • NSF - The National Science Foundation (USA), Applied Cognitive Psychology, Child Development, Cognition, Cognitive Development, Consciousness & Cognition, Developmental Psychology, JARMAC, Journal of Consciousness Studies, Journal of Experimental Child Psychology, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, Journal of Anthropological Psychology, Infant and Child Development, Integrative Psychological & Behavioral Science, Memory, Nordic Psychology, PLOS ONE, Psychological Research, Psyke & Logos
 • Tidligere medlem af redaktionsgruppen til Forskningsnyt fra Psykologien.
 • Ad hoc. faglig lektør for Hans Reitzels Forlag.
 • Ad hoc. faglig lektør for Systime. 
 • Ad hoc. faglig lektør for Aarhus Universitets Forlag

 

Anden faglig relevant virksomhed:  

 • Viceinstitutleder for forskningsfacilitering og talent
 • Ph.d.-programformand for Psykologi
 • Medlem af styregruppen ved grundforskningscentret "Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning" (Con Amore)
 • Medlem af Fagligt Forum, der har til formål at sikre det faglige niveau i faget psykologi på de gymnasiale uddannelser.
 • Medlem af Forskningsenheden AGHOK (Anvendt Grundforskning i Hukommelse og Kognition) ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
 • Tidligere medlem af Efter- og Videreuddannelsesudvalget
 • Tidligere medlem af bestyrelsen i Dansk Forskerskole i Psykologi
 • Tidligere formand for Laboratorieudvalget
 • Tidligere medlem af Strategisk Råd
 • Tidligere medlem af Biblioteksudvalget
 • Tidligere medlem af studienævnet

 

Publikationer:

Journal Articles:

Krøjgaard, P. (1995). Dannelsen af barnets indre univers. - Om forholdet mellem psykoanalytisk udviklingsteori og udviklingspsykologi [The emergence of the child’s inner universe: On the relationship between psychoanalytic developmental theory and developmental psychology]. Nordisk Psykologi, 47, 161-181.

Krøjgaard, P. (1998a). Forskningen vedrørende objektpermanens: Et review af de undersøgelser, der anvender velkendte objekter [Research on objects permanence: A review of the studies using familiar objects]. Nordisk Psykologi, 50, 258-279.

Krøjgaard, P (1998b). Er bamsen den samme som den, jeg så før? En kritisk evaluering af Meltzoff & Moores identitetsteori, samt de seneste undersøgelser [Is the teddy bear the same as the one I saw before? A critical evaluation of Meltzoff & Moore’s identity theory, and the most recent studies]. Psyke & Logos, 19, 359-386.

Krøjgaard, P. (1999a). Spædbarnets erkendelse af objekters numeriske identitet, I: Problemstillingens relevans og en gennemgang af nogle centrale visual tracking studier [Infant’s cognition of object’s numerical identity I: Relevance of the issue, and a review of the central visual tracking studies]. Nordisk Psykologi, 51, 1-15.

Krøjgaard, P. (1999b). Spædbarnets erkendelse af objekters numeriske identitet, II: E.S. Spelkes forskning, et uløst problem og perspektiver [Infant’s cognition of object’s numerical identity II: The research by E.S. Spelke, an unresolved problem and perspectives]. Nordisk Psykologi, 51, 81-97.

Krøjgaard, P. (2000). Object individuation in 10-month-old infants: Do significant objects make a difference? Cognitive Development, 15, 169-184.

Krøjgaard, P. (2001). Økologisk validitet og eksperimentel spædbarnsforskning [Ecological validity and experimental infant research]. Psyke & Logos, 22, 635-661.

Krøjgaard, P. (2003). Object individuation in 10-month-old infants: Manipulating the amount of introduction. British Journal of Developmental Psychology, 21, 447-463.

Krøjgaard, P. (2004). A review of object individuation in infancy. British Journal of Developmental Psychology, 22, 159-183.

Krøjgaard, P. (2005). Infants’ search for hidden persons. International Journal of Behavioral Development, 29, 70-79.

Krøjgaard, P. (2005). Spædbarnsforskningens relevans for almenpsykologien [The releveance of infant research in relation to general psychology. (Target article with open peer commentaries)]. Bulletin fra Antropologisk Psykologi, 15, 2-27.

Krøjgaard, P. (2005). Teori og empiri: Replik til kommentarerne [Theory and research: A reply to the commentaries]. Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, 15, 101-128.

Krøjgaard, P. (2005). Kontinuitet og diskontinuitet i udviklingspsykologien [Continuity and discontinuity in developmental psychology]. Psyke & Logos, 26, 377-394.

Krøjgaard, P. (2006). Barnets intentionalitetsforståelse som udviklings-psykologisk forudsætning for social ansvarlighed [The child’s understanding of intentions as a developmental prerequisite for social responsibility]. Psyke & Logos, 27, 662-680.

Krøjgaard, P. (2007). Comparing infants’ use of featural and spatio-temporal information in an object individuation task using a new event-monitoring design. Developmental Science, 10, 892-909.

Krøjgaard, P., & Kingo, O.S. (2008). Metodiske overvejelser i forbindelse med undersøgelse af spædbørns kognitive udvikling: Anvendelse af computerdisplays og eye trackere. [Methodological concerns related to infant cognition research: the use of computer displays and eye tracking.] Psyke & Logos, 29, 488-498.

Krøjgaard, P. (2009a). A direct comparison of infants’ use of featural and spatiotemporal information when individuating objects in a non-occlusion event monitoring design. European Journal of Developmental Psychology, 6, 641-665.

Kingo, O.S., & Krøjgaard, P. (2011). Object manipulation facilitates kind-based object individuation of shape-similar objects. Cognitive Development, 26, 87-103.

Kingo, O. S., & Krøjgaard, P. (2012). Object function facilitates infants’ object individuation in a manual search task. Journal of Cognition and Development, 13, 152-173.

Kingo, O. S., & Krøjgaard, P. (2013). Eighteen-month-old infants generalize to analogue props across a two weeks retention interval in an elicited imitation paradigm. Child Development Research, 2013, 1-11.

Kingo, O.S., Bohn, A., & Krøjgaard, P. (2013). Warm-up questions on early childhood memories affect the reported age of earliest memories in late adolescence. Memory, 21, 280-284.

Dahl, J. J., Sonne, T., Kingo, O. S., & Krøjgaard, P. (2013). On the Development of Episodic Memory: Two Basic Questions. Nordic Psychology, 62, 189-207.

Krøjgaard, P., & Berntsen, D. (2013). Editorial: An introduction to the Special Issue on Autobiographical Memory. Nordic Psychology, 62, 81-86.

Krøjgaard, P., Kingo, O.S., Staugaard, S.R. (2013). Object individuation or object movement as attractor? A replication of the wide-screen/narrow-screen study by means of (a) standard looking time methodology, and (b) eye tracking. Child Development Research, 2013, 1-14.

Kingo, O.S, Berntsen, D., & Krøjgaard P. (2013). Adults’ Earliest Memories as a Function of Age, Gender, and Education in a Large Stratified Sample. Psychology and Aging, 28, 646-653.

Kingo, O.S., Staugaard, S.R., & Krøjgaard, P. (2014). Three-year-olds’ memory for a person met only once at the age of 12 months: Very long-term memory revealed by a late-manifesting novelty preference. Consciousness and Cognition, 24, 49-56.

Krøjgaard, P., Kingo, O.S., Dahl, J.J., & Berntsen, D. (2014). “That one makes things small": Experimentally induced spontaneous memories in 3.5-year-olds. Consciousness and Cognition, 30, 24-35.

Kingo, O.S., & Krøjgaard, P. (2015). Eighteen-month-olds’ memory for short movies of simple stories. Scandinavian Journal of Psychology, 56, 151-156.

Dahl, J.J., Kingo, O.S., & Krøjgaard, P. (2015). The Magic Shrinking Machine revisited: The  presence of props at recall facilitates memory in 3-year-olds. Developmental Psychology, 51, 1704-1716. 

Sonne, T., Kingo, O.S., & Krøjgaard, P. (2016). Occlusions at event boundaries during encoding have a negative effect on infant memory. Consciousness & Cognition, 41, 72-82.

Krøjgaard, P. (2016). Keeping track of individuals: Insights from developmental psychology. Integrative Psychological & Behavioral Science, 50, 264-276.

Brynskov, C., Krøjgaard, P. Eigsti, I-M. (2016). Language and communication in children with autism: Do research and clinical practice converge? Nordic Psychology, 68, 100-113.

Dahl, J.J., Kingo, O.S., & Krøjgaard, P. (2016). Twenty-four-month-olds' nonverbal memory for expected and unexpected versions of familiar events. Cognitive Development, 39, 168-180.

Sonne, T., Kingo, O.S., & Krøjgaard, P. (2016). Empty looks or paying attention? Exploring infants’ visual behavior during encoding of an elicited imitation task. Infancy, 21, 728-750.

Krøjgaard, P. (2017). On the Theorem of Correspondence. Integrative Psychological and Behavioral Science, 51, 29-38. 

Sonne, T., Kingo, O.S., & Krøjgaard, P. (2017). Bound to remember: Infants show superior memory for objects presented at event boundaries. Scandinavian Journal of psychology, 58, 107-113.

Brynskov, C., Eigsti, I-M, Jørgensen, M., Lemcke, S., Bohn, O-S, & Krøjgaard, P. (2017). Syntax and morphology in Danish-speaking children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47, 373-383. 

Krøjgaard, P., Kingo, O.S., & Berntsen, D. (2017). Adults’ earliest memories of songs and melodies based on a large stratified sample. Memory Studies, 10, 210-226.

Partanen, E., Leminen, A., de Paoli, S., Bundgaard, A., Kingo, O.S., Krøjgaard, P., & Shtyrov, Y. (2017). Flexible, rapid and automatic neocortical word form acquisition mechanism in children as revealed by neuromagnetic brain response dynamics. NeuroImage, 155, 450-459.

Krøjgaard, P., Kingo, O.S., Jensen, T.S., & Berntsen, D. (2017). By-passing strategic retrieval: Experimentally induced spontaneous episodic memories in 35- and 46-month-old children. Consciousness & Cognition, 55, 91-105.

Sonne, T., Kingo, O. S., & Krøjgaard, P. (2018). Meaningful memory? Eighteen-month-olds only remember cartoons with a meaningful storyline. Frontiers in Psychology, 9:2388.

Sonne, T., Kingo, O.S., Berntsen, D., & Krøjgaard, P. (2019). Thirty-five-month-old children have spontaneous memories despite change of context for retrieval. Memory, 27, 38-48.

Bauer, P. J., Baker-Ward, L. Krøjgaard, P., Peterson, C., & Wang, Q. (2019). Evidence against depiction as fiction: A comment on “Fictional First Memories”. Psychological Science, 30, 1397-1399.

Krøjgaard, P., Sonne, T., Lerebourg, M., Lambek, R., & Kingo, O. S (2019). Eight-year-olds, but not six-year-olds, perform just as well as adults when playing Concentration: Resolving the enigma? Consciousness & Cognition, 69, 81-94.

Van der Kaap-Deeder, J., Soenens, B., Mouratidis, A., De Pauw, S., Krøjgaard, P., & Vansteenkiste, M. (2020). Towards a detailed understanding of preschool children’s memory-related functioning and emotion regulation: The role of parents’ observed reminiscence style, memory valence, and parental gender. Developmental Psychology, 56, 1696-1708.

Sonne, T., Kingo, O. S., Berntsen, D., & Krøjgaard, P. (2020). Age affects strategic but not spontaneous recall in 35- and 46-month-old children. Journal of Cognition and Development, 21, 603-621.

Hjuler, T. F., Sonne, T., Kingo, O. S., Berntsen, D., & Krøjgaard, P. (2021). Real-time assessment of looking time at central environmental cues for spontaneous recall in 35-month-olds. Cognitive Development, 57, 100995.

Svane, R. P., Kingo, O. S., & Krøjgaard, P. (2021). A micro-analytic approach to parent-child reminiscing. Cognitive Development, 57, 101004. 

Svane, R. P., Olesen, M. J. R., Kingo, O. S., & Krøjgaard, P. (20211). Gender and parental involvement in parent-child reminiscing in a Scandinavian sample. Scandinavian Journal of Psychology, 62, 159-169. 

Sonne, T., Kingo, O. S., Berntsen, D., & Krøjgaard, P. (2021). Noting a difference: Change in social context prompts spontaneous recall in 46-month-olds, but not in 35.-month-olds. Psychological Research, 85 939-950.

Kingo, O. S., Sonne, T., & Krøjgaard, P. (2022). Predicting explicit memory for meaningful cartoons from visual paired comparison in infants and toddlers. Journal of Experimental Child Psychology, 215, 105316.

Svane, R. P., Jensen, T. J., Hjuler, T. F., Sonne, T., Kingo, O. S., & Krøjgaard, P. (2022). Episodic future thinking in 35-, 47-, and 55-month-old children. Nordic Psychology, 74, 53-69.

Svane, R. P., Zaman, W., Merrill, N., Krøjgaard, P., & Fivush, R. (2022). Gender differences in emotional reminiscing in a Scandinavian sample. Scandinavian Journal of Psychology, 63, 173-181.

Jensen. T. S., Berntsen, D., Kingo., O. S., & Krøjgaard, P. (2022). Distinct environmental cues trigger spontaneous recall of past events in three- and four-year-old children even after long delays. Child Development, 93, 941-955.

Krøjgaard, P., Sonne, T., Kingo, O. S., & Berntsen, D. (2022). Spontaneous verbal recall: A new look at the mechanisms involved in episodic memory retrieval in young children. Developmental Review, 66, 101050.

Hjuler, T. F., Sonne, T., Kingo, O. S., Berntsen, D., & Krøjgaard, P. (2023). “I can’t remember!” Three-year-olds struggle to strategically access encoded and consolidated memories. Cognitive Development, 65, 101292.

Jensen, T. S., Sonne, T., Kingo, O. S., Berntsen, D., & Krøjgaard, P. (2023). Children below two years of age spontaneously recall an event with Magical Teddies. Cognitive Development, 66, 101311.

Sonne, T., Kingo, O. S., Berntsen, D., & Krøjgaard, P. (2023). On the importance of contextual cues for spontaneous recall in 35- and 46-month-old children. Psychological Research, 87, 1155-1165.

Sonne, T., Jensen, T., Kingo, O. S., Berntsen, D., & Krøjgaard, P. (2023). To ask or not to ask: Strategic recall, but not spontaneous recall, decreases by the passage of time in 46-month-olds' memory of a unique event. Psychological Research, 87, 1718-1728

Sonne, T., Kingo, O. S., & Krøjgaard, P. (2023). Six-, ten-, and twelve-month-olds remember complex dynamic events across two weeks. Journal of Experimental Child Psychology, 229, 105627.

Hjuler, T. F., Sonne, T., Kingo, O. S., Berntsen, D., & Krøjgaard, P. (2023). "Workman made noise in my room. Me kept my hands on my ears!” A diary study of spontaneous memories in 34- to 36-month-old children. Applied Cognitive Psychology, 37, 980-991.

 

 

   

 

  

Book Chapters:

Krøjgaard, P. (2002). ”Jeg ved, hvad du vil!” Om udviklingen af barnets forståelse af sig selv og andre mennesker som intentionelle væsener [’I know, what you want!’ On the development of the child’s understanding of self and other as intentional agents]. I M. Hermansen & A. Poulsen (Eds.), Samfundets børn (pp. 129-161). Århus: Forlaget Klim.

Krøjgaard, P. (2006). Object individuation in eight-month-old infants: A comparison of novel and familiar objects. In M.A. Vanshevsky (Ed.), Focus on Cognitive Psychology Research (pp. 85-100). New York: Nova Science Publishers, Inc.

Krøjgaard, P. (2009). The human ability to single out and track specific objects trough space and time: Origin and application. In H. Høgh-Olesen, P. Bertelsen & J. Tønnesvang (Eds.), Human characteristics: Evolutionary perspectives on human mind and kind (pp. 89-116). Cambridge Scholars Publishing.

Kingo, O. S., & Krøjgaard, P. (2009). Object function as a basic requirement for language use and tool use. In H. Høgh-Olesen, J. Tønnesvang & P. Bertelsen (Eds.), Human characteristics - evolutionary perspectives on human mind and kind (pp. 65-88). UK: Cambridge Scholars Publishing.

Krøjgaard, P. (2011). "Jeg ved, hvad du tror!": Theory of Mind feltets fødsel. I: H. Høgh-Olesen & T. Dalsgaard (Ed.), 20 eksperimenter der forandrede psykologien. ["I know what you believe!": The birth of Theory of Mind. In H. Høgh-Olsen, & T. Dalsgaard, (Eds.), 20 experiments that changed psychology.] Aarhus: PluraFutura.

Krøjgaard, P. (2011). Spædbarnet. I B. Karpatchof & B. Katzenelson (Eds.), Klassisk og moderne psykologisk teori. 2. udg. (pp. 519-540). København: Hans Reitzels Forlag. [The infant. In Karpatchof & B. Katzenelson (Eds.), Classical and modern psychological theory. 2nd edition (pp. 519-540). København: Hans Reitzels Forlag.

Sonne, T., Kingo, O. S., Berntsen, D., & Krøjgaard, P. (2020). Thirty-five-month-old children have spontaneous memories despite change of context for retrieval. In Q. Wang & S. Gülgöz (Eds.), Remembering and forgetting early childhood (pp. 38-48). London & New York: Routledge. Book chapter reprinted from Memory (vol. 27), Special Issue.

 

Krøjgaard, P., Sonne, T., & Kingo, O. S. (2020). Is the eye the mirror of the soul? Exploring autobiographical memory development by means of looking-time measures. In: S. Gülgöz, & B. Sahin-Acar (Eds.) Autobiographical Memory Development: Theoretical and Methodological Approaches (pp. 50-66). Routledge.