Psykologisk Institut

Peter Faber

Ph.d.-studerende

Forskningsområder

Profil

Min primære forskningsinteresse er udviklingen af effektive, etiske og brugbare afhøringsteknikker, som med fordel kan anvendes af politiet og andre relevante myndigheder. Formålet med mit ph.d.-projekt er at undersøge psykologiske mekanismer, der optræder, når et vidne tænker tilbage på sine personlige oplevelser under brugen af forskningsbaserede afhøringsteknikker. Min forskning bidrager til vores viden om menneskers selvbiografiske hukommelse og fremmer vores forståelse af afhøringsteknikker, der allerede anvendes internationalt. Desuden er mit ph.d.-projekt et originalt bidrag til dansk psykologisk forskningspraksis, hvor vidne- og afhøringspsykologi generelt ikke har stået så stærkt som i andre lande.

Vis alle (19) »

ID: 194455446