Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peter Egholm Bøgh Pedersen

Ingeniørdocent

Peter Egholm Bøgh Pedersen

Profil

Mine faglige interesser ligger primært inden for metrologi (måleusikkerheder), analytisk kemi, kemometri, og aerosolmålinger.
Jeg varetager en række virksomhedssamarbejder, hvor vi sammen udvikler nye produkter eller processer. Jeg har årelang erfaring med ansøgning af fondsmidler til udviklings- og forskningsprojekter, og jeg har varetaget projektledelsen i projekter med op til 9 internationale/nationale partnere og budget på 12 mio. DKK.

Kernekompetencer:

 • Udviklingsprojekter
 • Analytisk kemi
 • Partikelmålinger (specialisering i aerosoler og emissioner)
 • Fysiske testmetoder til materialekarakterisering
 • GCMS (gas chromatography mass spectrometry)
 • Projektledelse

 

Typiske projekter:

 • Processer med emissioner, herunder metrologi (måleusikkerheder)
 • Konvertering af reststrøm (affald/spild) til nye produkter
 • Bidrag med analytiske målinger
 • Kemometri, usikkerhedsbudgetter, databehandling

Se liste over nuværende projekter under "Projekter" samt liste over tidligere projekter under "Yderligere information".   

Undervisning:

 • Underviser i Analytisk kemi (for henholdsvis kemi, bioteknologi, kemi og fødevare).
 • Underviser i Projekt 2 (praktisk analytisk semesterprojekter).
 • Underviser i Projekt 1 (introduktion til projektarbejde og Insightsprofil).
 • Underviser i Introducerende kemiteknologi.
 • Bachelorvejleder/virksomhedspraktikvejleder med ca. 8 årlige praktikbesøg på virksomheder.
 • Censor på bachelor- og specialeniveau inden for den kemiske ingeniørretning.

Vis alle (17) »

Vis alle (10) »

ID: 128220092