Aarhus Universitets segl

Peter Borgen Sørensen

Seniorforsker

Curriculum Vitae

Arbejder med risikovurdering og modellering af miljø og sundhedsrelaterede problemer. Usikkerhedsanalyser, statistik og kvalitetssikring af videnskabelige forudsigelser for beslutningsstøtte, herunder transport og proces modellering i miljøet. Udvikling af indikatorer, data indsamling med brug af UAV (droner), samt andre teknikker og data analyse og data mining. Dækker forskellige aspekter af modellering, risikovurdering og miljøindikatorer. Har en generel videnskabelig metodologisk profil i miljøvidenskab, teknologi og anvendt matematik. Aktuelle arbejdsområder er indenfor pesticiders påvirkning af naturen og tilhørende datanalyse og modellering, skades- og risikoindikatorer for pesticiders på marknær natur, konsekvensanalyser af bestøvende insekters vilkår i et landbrugsdomineret landskab.

Karriere efter PhD

Forskningsassistent ved Aalborg Universitet, Institut for Miljøteknologi,
1992 - 1993

Postdoc ved University of Houston (USA), Institut for Kemiteknik,
1993 - 1994

Forskningsassistent ved Aalborg Universitet, Institut for Miljøteknologi,
1994 - 1996

Forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Danmark,
1996-1999

Seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Danmark, senere Aarhus Universitet
1999-