Aarhus Universitets segl

Per Wiborg Hansen

Tekniker

Per Wiborg Hansen
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Jeg er tekniker ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet i Foulum, i gruppen Air Quality Engineering inden for området luftkvalitet og emissioner i staldanlæg og markforsøg. I vores gruppe arbejder vi for at reducere ammoniak, lugt samt drivhusgasser fra husdyrproduktion og planteavl i samarbejde med andre universiteter samt erhvervslivet.

Mit arbejdsområde berører:

  • Udvikling og opbygning af forsøgsudstyr og gennemførsel af luftmålingforsøg i kommercielle- og forsøgsstaldsanlæg samt i markforsøg ved hjælp af fx fluxkamre, vindtunneller og maskinredskaber
  • Planlægning, drift, vedligehold samt afvikle forskellige forsøg i en unik specialbygget forsøgsstald i Foulum, der har en fleksibel indretning til mange forsøgssetups, der muliggør måling af mange faktorer, der også kan fremme arbejdsklimaet og dyrenes velfærd
  • Samarbejde med andre grupper i AU om planlægning og udførsel af forsøg både i stald, mark samt luftfysisk laboratorie.

ID: 122387002