Per Kudsk

 1. C-IPM: Coordinating Integrated Pest Management in Europe

  Kudsk, P. & Andreasen, C. B.

  01/01/201401/01/2017

  Projekter: ProjektForskning

 2. IPM guidelines for marafgrøder

  Kudsk, P.

  Fødevare Erhverv

  01/01/201031/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 3. Integreret plnatebeskyttelse (IPM)

  Kudsk, P.

  Landscenteret

  01/01/201031/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 4. DireDate

  Kudsk, P.

  EU-programmer (FP7)

  01/11/200931/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 5. Grønsagsfrø til babyleaf produktion

  Kudsk, P.

  Fødevare Erhverv, Frøafgiftsfonden

  01/01/200931/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 6. Rent græsfrø

  Kudsk, P.

  Fødevare Erhverv, Frøafgiftsfonden

  01/01/200931/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 7. Strategier for bekæmpelse af alm. rapgræs i frøgræs

  Kudsk, P.

  Frøafgiftsfonden

  01/01/200931/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 8. Endure (fortsættelse)

  Kudsk, P.

  01/07/200815/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 9. Forbedret konkurrenceevne

  Kudsk, P.

  Fødevare Erhverv, Frøafgiftsfonden

  01/01/200831/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 10. Optimering af effekten af Moddus M

  Kudsk, P.

  01/01/200830/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 11. Herbicidresistens, udvikling af et test-kit til påvisning af resistente planter

  Kudsk, P. & Mathiassen, S. K.

  Fødevare Erhverv

  01/01/200731/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 12. Ukrudtsbekæmpelse, herbicidfri ukrudtsbekæmpelse med laser

  Kudsk, P.

  Fødevare Erhverv

  01/12/200631/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 13. EU/Amaranth: Future Food

  Fomsgaard, I. S., Kudsk, P. & Mathiassen, S. K.

  EU-Programmer FP6

  01/09/200631/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 14. Støtte til Forskningsledelse og fuldførelse af projekt. Modusaktivitetere. Landbrugssektorprogramstøtte Uganda

  Percy-Smith, A., Kudsk, P. & Nielsen, S. L.

  14/08/200631/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 15. Overfladebehandling af kartofler

  Nielsen, B. J. & Kudsk, P.

  01/05/200631/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 16. Demonstrationsforsøg

  Kudsk, P.

  01/04/200631/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 17. Gæsteforskere PEST.ENV.

  Kudsk, P.

  01/01/200631/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 18. Herbicidresistens

  Kudsk, P. & Mathiassen, S. K.

  DJF

  01/01/200631/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 19. Operationel sprøjtning af enkeltplanter

  Kudsk, P. & Mathiassen, S. K.

  Fødevare Erhverv, DJF

  01/01/200631/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 20. Frøproduktion af græs og kløver, forbedret udnyttelse af de udbyttedannende komponenter

  Kudsk, P. & Mathiassen, S. K.

  FødevareErhverv Forsknings- og, Frøafgiftsfonden

  01/01/200531/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 21. Tidlig identifikation af herbicider med anvendelsesmuligheder i mark og havefrøafgrøder

  Kudsk, P. & Mathiassen, S. K.

  Direkto. for FødevareErhverv, Frøafgiftsfonden

  01/01/200531/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 22. Fungicidresistens hos Mycoshaerella (Ph.D.)

  Kudsk, P. & Thygesen, K.

  DJF

  01/05/200426/02/2009

  Projekter: ProjektForskning

 23. Udvikling af fungicidresistens

  Kudsk, P.

  11/01/200431/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 24. Udvikling af Planteværn Online

  Melander, B., Graglia, E., Pinnschmidt, H., Kærgaard Nielsen, L., Jørgensen, L. N., Hovmøller, M. S., Jensen, P. K., Kudsk, P., Nielsen, P. R. & Mathiassen, S. K.

  DJF

  06/01/200431/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 25. Flydende kvælstof som additiv til herbicider

  Kudsk, P.

  01/01/200431/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 26. Regionalt vækstmiljø

  Hansen, L. M. & Kudsk, P.

  09/04/200331/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 27. Kvantificering af bekæmpelsesmidlers effekter

  Jørgensen, L. N. & Kudsk, P.

  27/03/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 28. Kompostudtræk til kontrol af svampesygdomme i solbær

  Kudsk, P.

  11/03/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 29. Opdatering af Bichel-udvalgets driftsøkonomiske¦

  Jørgensen, L. N. & Kudsk, P.

  01/03/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 30. Afgrødestyring og økonomi ved ikke-inversion¦

  Jensen, P. K. & Kudsk, P.

  01/01/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 31. Analyse af landbrugets næringsstofbalance VMP3-02

  Kudsk, P.

  01/01/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 32. Bekæmpelse af skurv i økologisk æbledyrkning

  Kudsk, P.

  01/01/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 33. Eksperimentiel Forskning

  Jørgensen, L. N., Spliid, N. H., Kudsk, P. & Mathiassen, S. K.

  01/01/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 34. Forsøg med bekæmp. af agerpaderok

  Kudsk, P.

  01/01/200331/12/9999

  Projekter: ProjektForskning

 35. God eksperimentel praksis

  Jensen, P. K. & Kudsk, P.

  01/01/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 36. Herbicidresistens. Flydende N til herbicider

  Kudsk, P. & Mathiassen, S. K.

  01/01/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 37. Imagfluoro/udstyr

  Kudsk, P.

  DJF

  01/01/200329/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 38. Planteværn Online Planteforsk, Norge

  Kudsk, P.

  01/01/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 39. Regnfasthed af skimmel-fungicider

  Nielsen, B. J. & Kudsk, P.

  01/01/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 40. Res. del 3 Biologisk bekæmpelse af bladsvampe

  Kudsk, P.

  01/01/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 41. Vidensyntese sprøjteteknik/kartoffelskimmel

  Jensen, P. K. & Kudsk, P.

  01/01/200330/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 42. Kombinationseffekter af pesticider

  Kudsk, P. & Mathiassen, S. K.

  01/04/200230/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 43. Frøavl - produktionsudv. af kvalitetsfrø, 1,2,4,5

  Jensen, P. K., Kudsk, P. & Mathiassen, S. K.

  01/01/200030/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 44. Frilandsgrønsager

  Kudsk, P.

  01/01/199830/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 45. Aflastning af rådsmedlem

  Kudsk, P.

  01/01/199530/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 46. Kontraktforskning Kar og Klima

  Kudsk, P. & Mathiassen, S. K.

  01/01/199530/03/2010

  Projekter: ProjektForskning

 47. PC-Planteværn: salg og opgradering

  Kudsk, P.

  01/01/199430/03/2010

  Projekter: ProjektForskning