Per Henrik Sørensen

Lektor

Se relationer på Aarhus Universitet

Undervisning 2010-2011

Anatomi
Eksperimentel biomekanik
Numerisk biomekanik

Forskningsinteresser

Jeg interesserer mig generelt for bevægeapparatets biomekanik, herunder specifikt for musklernes mekaniske funktion og adaptation samt for leddenes belastning under bevægelse.

Musklernes mekaniske funktion og adaptation drejer sig dels om, hvordan værdien af en række parametre, fx kraft, kontraktionshastighed, kraftstigningshastighed (rate of force development), effekt (power), energigenerering og -absorption, etc. påvirker bevægelser, og dels om hvordan forskellige former for træning kan forårsage adaptationer af disse parametre.  

Leddenes belastning under bevægelse drejer sig om, hvordan bruskflader, ligamenter og sener belastes under forskellige bevægelser.

For såvel muskel- som ledområdet gælder, at de undersøgte emner omfatter forskellige typer af bevægelser hos mennesker med forskellige aktivitetsniveauer. Det kan fx være elitesportsudøveres højintensive bevægelser, motionisters træning eller andre gruppers (fx ældres, patienters eller handicappedes) hverdagsbevægelser.

Metoder

3D high speed motion capture, kraftplatforme og inverse dynamics modellering bruges til at kvantificere kinematik, muskelkraft og ledbelastninger under helkropsbevægelser.

Isokinetisk dynamometri bruges til standardiserede målinger af muskelkraft og rate-of-force-development (RFD) ved kontrolleret  muskellængde og -kontraktionshastighed.

Elektromyografi (EMG) bruges sammen med begge ovenstående metoder til måling af muskelaktivitet.

Computer-simulation (forward dynamics) bruges i tilfælde hvor praktiske eller etiske forhold umuliggør eksperimentelle undersøgelser.

Igangværende forskningsprojekter

Knæstabilitet efter hhv. single og double bundle ACL-rekonstruktion
Samarbejde med Marie Bagger Bohn og Mette Krintel Petersen, Idrætsmedicinsk klinik 

Nintendo Wii trænings indflydelse på balance hos apopleksi-etienter
Samarbejde med fysioterapeutstud. Charlotte Porsgaard og Mette Møller Hansen 

Indflydelse af maksimal-intensitets-intervention på efterfølgende effektydelse
Samarbejde med René Hyrup Olsen, stud. scient.

Undersøgelse af intracellulære transportmekanismer samt muskelmekaniske og -arkitektoniske adaptationer til hhv. styrke og udholdenhedstræning
Samarbejde med Kristian Vissing, ph.d., Poul Vestergaard Nielsen, stud. scient., Jean Farup, stud. scient., Tue Kjølhede, stud. scient. og Per Aagaard, ph.d. (SDU)

Vejledning

Som bachelor-, speciale- eller ph.d.-studerende kan du vælge at blive tilnyttet et større, igangværende forskningsprojekt eller at lave et andet af de foreslåede projekter; alternativt kan du vælge at definere dit eget projekt, så længe det - for eksperimentelle projekters vedkommende - holder sig inden for de tilgængelige metoder.

Et projekt kan enten være eksperimentelt, rent computerbaseret (simulaiton), eller inkludere begge disse metoder. Det kan også være et rent litteraturstudie.

Nedenfor kan du se eksempler på nyligt afsluttede studenterprojekter.

Du er altid velkommen til at henvende dig for en uformel og uforbindende snak om et muligt projekt; henvend dig gerne i så god tid som muligt før påtænkt projektstart.

Projektforslag

Mekanisk muskelfunktion og præstation
Eksperimentel undersøgelse af hvordan forskellige muskelmekaniske parametre indvirker på præstation.

Pennationsvinklens indflydels på mekanisk muskelfunktion
Computer-simulationsstudie af pennationsvinklens indflydelse på muskelmekaniske parametre (fx kraft, længde-spændigs- og kraft-hastigheds-relation, effekt). Projektet er et delprojekt under det igangværende forskningsprojekt om styrke- og udholdenhedstræning.

Metabolsk og muskulo-skeletal belastning ved forskellige bæreteknikker
Eksperimentel undersøgelse med iltoptagelseshastighedsmåling og biomekanisk bevægelsesanalyse af forskellige dagligdags bæreopgaver

Musklers momentarme
Litteraturstudie af metoder til bestemmelse af en muskels momentarm samt tilgængelige data for benmusklerne

Aktiv vs. passiv pause i forbindelse med styrketræning
Eksperimentel undersøgelse med instrumenteret styrketræningsudstyr af pauseaktivitetens indflydelse på intensiteten (Fmax, RFD, power) i styrketæningsøvelser

Falck-redderes personløfteteknik
Eksperimentel undersøgelse med biomekanisk bevægelsesanalyse af rygbelastningen hos Falck-reddere i forbindelse med forskellige former for personløft

Samtidig styrke- og udholdenhedstræning
Eksperimentel undersøgelse med instrumenteret styrketræningsudstyr af hvordan intensitet og virkning af styrkteræning påvirkes af samtidig udholdenhedstræning

Igangværende studenterprojekter

René Hyrup Olsen, stud. scient.
Indflydelse af maksimal-intensitets-intervention på efterfølgende effektydelse

Jean Farup, stud. scient. og Tue Kjølhede, stud. scient.
Pennationsvinklens indflydelse på mekanisk muskelfunktion (speciale)

Senest afsluttede studenterprojekter

Poul Vestergaard Nielsen, stud. scient.
MR-DTI bestemmelse af pennationsvinkel (speciale, 2009)

Kristian Iversen, stud. scient.
Reliability of counter movement jump tests (speciale, 2009)

Andreas Møller Jensen, stud. scient.
Pennationsvinklens indflydelse på muskelkraft (bachelorprojekt, 2009)

Torben Aagaard, cand. scient.
Optimal technique of a fast, unloaded, proximo-distal, sequential kicking motion - Development and validation of a forward dynamics model (speciale, 2008)

Jean Farup, stud. scient.
Changes in the force development characteristics in upper-body following a maximum force intervention (bachelorprojekt, 2008)

Tue Kjølhede, stud. scient. og Erling Thure Krarup, stud. scient.
Can stretching inhibit the antagonist and acutely increase the net moment of force? (bachelorprojekt, 2008)

Kristian Iversen, stud. scient.
Reliability in physical performance tests (bachelorprojekt, 2008)

Forskningsområder

Vis alle (108) »

Vis alle (30) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 6562