Aarhus Universitets segl

Penille Rasmussen

Postdoc

Penille Rasmussen

Profil

Min forskning beskæftiger sig med unges seksualiserede digital praksisser og deling af billedmateriale på sociale medier samt i mere lukkede digitale fællesskaber og på hemmelige online platforme.

Gennem digitalt etnografiske metoder, feltarbejde og interviews med unge udforsker jeg hvordan billeddeling fungerer som en relativt almindelig hverdagspraksis, hvorigennem fællesskaber, venne- og kæresterelationer etableres - men også hvordan disse praksisser kan udvikle sig til at blive krænkende og tage mere organiserede og kriminelle former i fora, der kultiverer had og ekstreme eksklusionsprocesser, ofte målrettet piger og unge kvinder. 

Med teoretisk udgangspunkt i posthumane, nymaterialistiske og poststrukturalistiske teorier er mit fokus på hvordan dynamikkerne i de unges praksisser muliggøres gennem sammenviklinger af individuelle motiver og længsler, sociale normer og forpligtelser samt teknologiske muligheder og invitationer. Dette skaber nogle ret komplekse betingelser for unges relateringspraksisser, gennem hvilke de konstant producerer og forhandler hvilke subjektive, sociale og kønnede positioner, der kan betragtes som  legitime, og hvilke der bør afvæbnes og dehumaniseres gennem eksponering og udskamning af deres nøgne kroppe online.

 

Samtidig med min forskningspraksis underviser og vejleder jeg på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi i 'Teoretiske perspektiver på pædagogisk psykologiske problemstillinger' og 'Undersøgelsesdesign og forskningsmetoder' samt varetager vejledning af kandidatspecialer om unge.

Vis alle (21) »

Vis alle (12) »

ID: 85100437