Personlig profil

Forskning

Min forskning spænder over miljøkemi, vandkvalitet, vandteknologi og -forvaltning samt bredere tilgange til cirkulær brug af ressourcer.
 Jeg bruger analytiske værktøjer til at karakterisere forurenende stoffer i vand og relaterede matricer, også til at udvikle vandbehandlingsteknologi, nemlig naturbaserede løsninger, nye biofilmreaktorer og bioelektrokemiske systemer.

Samarbejder og Formidling

Medformand for International Water Association Specialist Group on Wetland Systems for Water Pollution Control. Samarbejder med mere end 20 internationale partnere i forskellige nationale og europæiske projekter. Medlem af COST Action Phoenix med fokus på bioremediering og bioeletrokemiske systemer.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Chemistry, PhD, Implementation of methodologies for removal of veterinary pharmaceutical residues from WWTPs effluents of the livestock industry, University of Porto

okt. 2008dec. 2012

Dimissionsdato: 12 dec. 2012

Emneord

  • Miljøkemi
  • Analytisk kemi
  • Spildevandsrensning
  • Akvatiske økosystemer
  • Spildevand og spildevandsanlæg
  • Vådområder
  • Environmental engineering
  • Wast water treatment
  • Water purification

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Pedro Carvalho er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller