Juridisk Institut

Paul Krüger Andersen

Professor emeritus

Curriculum Vitae

 

Født

2. juni 1942

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1998Dr. jur. for afhandlingen Studier i Dansk Koncernret
1978Ph.d. grad, Aarhus Universitet for afhandling om markedsføringsret
1971Advokatbestalling
1968Cand.jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2016Professor emeritus, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
1991-2016Professor, Handelshøjskolen i Aarhus, nu Aarhus BSS, Aarhus Universitet
1971-Ansættelse ved Handelshøjskolen i Aarhus

 

Forskningsophold

2004-2005Distinguished Professorial Fellow in European Company Law, the British Institute of International Comparative Law, London

 

Administrativ erfaring

Indtil 2015Formand for Akademisk Råd, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet 
Indtil 2011Koordinator for selskabsretsgruppen på Handelshøjskolen i Aarhus

 

Forskningsområder

 • Aktie- og anpartsselskabsret
 • Børsret
 • Corporate finance
 • Harmonisering af europæisk selskabsret (se http://law.au.dk/emca)

 

Undervisningsområder

 • Aktie- og anpartsselskabsret
 • Corporate finance regulering
 • Børsret

 

Priser, bevillinger m.m.

1998 & 2000Foreningen af Erhvervsjuristers Litteraturpris
1998Jorck's pris

 

Diverse

 • Medlem af Corporate Governance gruppen på Handelshøjskolen i Aarhus
 • Medlem af bestyrelsen for Danish Corporate Governance Association
 • Medlem af Nordisk Netværk for Selskabsret
 • Medlem af Nordisk Kapitalmarkedsretligt Netværk (NKN)
 • Medlem af div. arbejdsgrupper under Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
 • Medlem og medstifter af L'Association Europenne du droit de la publicité, Paris
 • Redaktør af Nordisk Tidsskrift for selskabsret
 • Rådgiver for det lettiske virksomhedsregister
 • Formand for EMCA gruppen (siden 2007)
 • Medlem af European Financial Law Network (EFLN)
 • Medlem af European Corporate Governance Institute (ECGI)

Publikationer

Erhvervsret: Opgaver & materialer

Krüger Andersen, P. & Henschel, R. F., 2015, 7. udg. København: Gjellerup. 207 s.

Karsten Engsig Sørensen, Selskabsstrukturer, Joint ventures, koncerner, grænseoverskridende mobilitet og omstruktureringer

Krüger Andersen, P., 2015, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 3, s. 82-84

The Danish Supervisory Board - A German Model?

Andersen, P. K. & Sørensen, E. J. B., 2015, German and Nordic Perspectives on Company Law and Capital Markets Law. Fleischer, H., Hansen, J. L. & Ringe, W-G. (red.). Tübingen: Mohr Siebeck, s. 129-153 (Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht, Bind 109).

Børsintroduktion og Børsemissioner

Andersen, P. K. & Krüger Andersen, P., 2014, Børsretten. Andersen, P. K. & Clausen, N. J. (red.). 5 udg. København: Djøf Forlag, s. 247-360

Det børsnoterede selskab og reguleringen heraf

Andersen, P. K., 2014, Børsretten. Andersen, P. K. & Clausen, N. J. (red.). 5 udg. København: Djøf Forlag, s. 191-246 56 s.

Majoritetsovertagelse og overtagelsestilbud

Andersen, P. K., 2014, Børsretten. Andersen, P. K. & Clausen, N. J. (red.). 5 udg. København: Djøf Forlag, s. 509-583 75 s.

Tilsyn og sanktioner

Andersen, P. K., 2014, Børsretten. Andersen, P. K. & Clausen, N. J. (red.). 5 udg. København: Djøf Forlag, s. 673-698 25 s.

Aktie- og anpartsselskabsret: Kapitalselskaber

Andersen, P. K., 2013, 12 udg. København: Djøf Forlag. 672 s.

Directors' Conflicts of Interest: A Contribution to European Convergence

Andersen, P. K. & Kristensen Balshøj, D., 2013, Boards of Directors in European Companies: Reshaping and Harmonising Their Organisation and Duties. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (red.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 57-74 (European Company Law Series, Bind 10).

Fagartiklen

Andersen, P. K., 2013, Skriftlig jura: - den juridiske fremstilling. Riis, T. & Trzaskowski, J. (red.). København: Ex Tuto Publishing, s. 289-306

Ny litteratur

Andersen, P. K., 2013, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 3, s. 182-186

Revisors erstatningsretlige ansvar

Andersen, P. K., 2013, Revisoransvar. Langsted, L. B., Andersen, P. K. & Kiertzner, L. (red.). 8 udg. København: Karnov Group, s. 302-381 80 s.

Risk management - i selskabsretligt perspektiv

Andersen, P. K., 2013, Festskrift til Nis Jul Clausen. Dietz Legind, N., Mortensen, B. O. G., Pedersen, H. V. G. & Sørensen, K. E. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 11-26 16 s.

Anmeldelse af Jan Børjesson, Martin Chr. Kruhl, Ole B. Sørensen: Partnerselskaber, Karnov Group Denmark, 2012, 160 s., ISBN 978-87-619-3258-7

Andersen, P. K., 2012, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 2, s. 137

Anmeldelse af Steen Thomsen & Martin Conyon, Corporate Governance, Mechanisms and Systems, DJØF Publishing 2012, 387 s.

Andersen, P. K., 2012, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 2, s. 136

Europæisk selskabsret: Quo vadis?

Andersen, P. K., 2012, Festskrift til Erik Werlauff. Fenger, N., Langsted, L. B., Petersen, L. L. & Andersen, M. B. (red.). København: Djøf Forlag, s. 33-49

Immaterialret

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (red.). 17. udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 703-723 21 s.

Introduktion

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (red.). 17. udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 645-652 8 s.

Introduktion: Sammenhæng og forskelle

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (red.). 17. udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 697-702 11 s.

Kapitalselskaber

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (red.). 17. udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 665-693 29 s.

Konkurrenceret

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (red.). 17. udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 739-747 9 s.

Markedsføringsret

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (red.). 17. udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 725-732 8 s.

Personselskaber

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (red.). 17. udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 653-664 12 s.

Rekonstruktion

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (red.). 17. udg. Kbh.: Djøf Forlag, s. 581-589 9 s.

The Danish Companies Act: A modern and competitive European Law

Andersen, P. K. & Cleff, E. B., 2012, København: Djøf Forlag. 382 s.

The Principle of Shareholder Primacy in Company Law from a Nordic and European Regulatory Perspective

Andersen, P. K. & Cleff, E. B., 2012, The European Financial Market in Transition. Birkemose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (red.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, s. 169-198 30 s. (European Company Law Series, Bind 9).

Anmeldelse af Martin Christian Kruhl, Ejeraftaler. Thomson Reuters, 2011, 355 s. ISBN 987-87-619-2924-2

Andersen, P. K., 2011, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 1, s. 114-117

Bernhard Gomard & Peer Schaumburg-Müller: Kapitalselskaber – aktie- og anpartsselskaber, 6. omarbejdede udg., Jurist- og Økonomiforbundet Forlag, 2011, 592 s. ISBN 978-87-574-2284-2

Andersen, P. K., 2011, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 3, s. 87-89

Jesper Seehausen: Going concern i retligt perspektiv - Ledelsens og revisors ansvar. Thomson Reuters Professional A/S, 2011. 806 sider

Andersen, P. K., 2011, I: Ugeskrift for Retsvaesen. U.2011B.291/1, s. 291 1 s.

Martin Christian Kruhl: Ejeraftaler. Thomson Reuters Professional A/S, 2011. 355 sider

Andersen, P. K., 2011, I: Ugeskrift for Retsvaesen. U.2011B.308/2, s. 308-312

Aktie- og anpartsselskabsret: kapitalselskaber

Andersen, P. K., 2010, 11. rev. udg. Kbh.: Djøf Forlag. 653 s.

Anm. af Troels Michael Lilja, Filialbegrebet 2010

Andersen, P. K., 2010, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. s. 21-23

De danske anbefalinger for god selskabsledelse

Andersen, P. K., 2010, I: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret.

Director's duties - and the European Model Company Act

Andersen, P. K., 2010, Company Law and SMEs. Sørensen, K. E. & Neville, M. (red.). Kbh.: Karnov Group, s. 67-80 14 s.

Introduktion

Andersen, P. K., 2010, Dansk Privatret. Edlund, H. H., Andersen, P. K., Clausen, N. J., Jensen, C. H., Michelsen, A. & Pedersen, H. V. G. (red.). 16 udg. Djøf Forlag, s. 697-704

Introduktion - Sammenhæng og forskelle

Andersen, P. K., 2010, Dansk Privatret. Edlund, H. H., Andersen, P. K., Clausen, N. J., Jensen, C. H., Michelsen, A. & Pedersen, H. V. G. (red.). 16 udg. Djøf Forlag, s. 765-771

Kapitalselskaber

Andersen, P. K., 2010, Dansk Privatret. Edlund, H. H., Andersen, P. K., Clausen, N. J., Jensen, C. H., Michelsen, A. & Pedersen, H. V. G. (red.). 16 udg. Djøf Forlag, s. 719-762

Konkurrenceret

Andersen, P. K., 2010, Dansk Privatret. Edlund, H. H., Andersen, P. K., Clausen, N. J., Jensen, C. H., Michelsen, A. & Pedersen, H. V. G. (red.). 16 udg. Djøf Forlag, s. 811-819

Markedsføringsret

Andersen, P. K., 2010, Dansk Privatret. Edlund, H. H., Andersen, P. K., Clausen, N. J., Jensen, C. H., Michelsen, A. & Pedersen, H. V. G. (red.). 16 udg. Djøf Forlag, s. 797-809

Personselskaber

Andersen, P. K., 2010, Dansk Privatret. Edlund, H. H., Andersen, P. K., Clausen, N. J., Jensen, C. H., Michelsen, A. & Pedersen, H. V. G. (red.). 16 udg. Djøf Forlag, s. 705-717

Rekonstruktion

Andersen, P. K., 2010, Dansk Privatret. Edlund, H. H., Andersen, P. K., Clausen, N. J., Jensen, C. H., Michelsen, A. & Pedersen, H. V. G. (red.). 16 udg. Djøf Forlag, s. 627-631

The European Model Company Act (EMCA)

Andersen, P. K., 2010, Company law and economic protectionism. Bernitz, U. & Ringe, W-G. (red.). New York: Oxford University Press