Aarhus Universitets segl

Paul Henning Krogh

 1. Oribatider i muskosokse exclosures i Zackenberg

  Gjelstrup, P. & Krogh, P. H.

  Projekter: ProjektForskning

 2. MetaSOL: MetaSOL - Evaluation of biodiversity via DNA-extraction from soil and organism samples taken at permanent soil monitoring sites

  Römbke, J., Krogh, P. H., Qin, J., Schmelz, R., Vierna, J., Jänsch, S., Natal-da-Luz, T., Rojo, V. & Vizcaíno, A.

  01/06/201831/07/2021

  Projekter: ProjektForskning

 3. SmartSLUG: Biologisk og areal-specifik bekæmpelse af agersnegle i landbruget

  Slotsbo, S., Krogh, P. H. & Vincents Lohmann, K.

  Miljø- og Fødevareministeriet, GUDP

  01/05/201830/06/2022

  Projekter: ProjektForskning

 4. Sundere jord - Nu og om 20 år

  Vestergaard, A. V., Hohlmann Bennetzen, E., Krogh, P. H., Qin, J. & Winding, A.

  01/10/201731/12/2018

  Projekter: ProjektForskning

 5. Dairy waste water and earthworms

  Krogh, P. H. & Berg Olsen, A.

  01/09/2017 → …

  Projekter: ProjektForskning

 6. PESTPORE2: Dybe biopores udbredelse og betydning for pesticidudvaskning til grundvand set i relation til det historiske landskab og den nuværende landbrugsanvendelse på moræneler

  Jørgensen, P. R., Krogh, P. H., Hansen, L. H., Olsen, J., Hansen, A. J., Qin, J. & Petersen, C. T.

  01/08/201601/06/2020

  Projekter: ProjektForskning

 7. Convergence and divergence of collembolan trait adaptations to cold and dry conditions along a latitudinal gradient

  Bonfanti, J., Cortet, J., Krogh, P. H. & Hedde, M.

  01/10/201530/09/2018

  Projekter: ProjektForskning

 8. Center for DNA baserede metoder og kompetencer til biomonitering

  Winding, A., Hansen, L. H., Krogh, P. H., Stæhr, P. A., Andersen, L. W., Wiberg-Larsen, P., Santos, S., Browne, P. D. & Sapkota, R.

  01/07/2015 → …

  Projekter: ProjektForskning

 9. Oribatid mites at Station Nord, High Arctic NE Greenland

  Krogh, P. H., Gjelstrup, P., Høye, T. T. & Hansen, O. L. P.

  01/07/201501/04/2020

  Projekter: ProjektForskning

 10. Qassi Ekspeditionen

  Gravesen, E. V., Dreyer, J., Athey, K., Krogh, P. H., Petráková, L. & Qin, J.

  01/07/201431/12/2018

  Projekter: ProjektForskning

 11. ASHBACK: Center for Bioenergy Recycling – ASHBACK - Aske fra biobrændsel til kraftværker tilbage til skov og mark; økotoksikologiske konsekvenser

  Christensen, S., Krogh, P. H., Qin, J., Rønn, R., Ekelund, F., Jacobsen, C. S., Ingerslev, M. & Astrup, T.

  01/05/201430/04/2018

  Projekter: ProjektForskning

 12. Bæredygtig recirkulering af bioaske

  Krogh, P. H., Winding, A., Johansen, A., Lu, S., Andersen, H. E. & Hansen, V.

  01/04/201431/12/2016

  Projekter: ProjektForskning

 13. Metabarcoding of Greenland mites and collembolans

  Krogh, P. H. & Gjelstrup, P.

  01/06/2013 → …

  Projekter: ProjektForskning

 14. GRACE: GMO Risk Assessment and Communication of Evidence

  Krogh, P. H., Hendriksen, N. B., Damgaard, C., Kostov, K. & Sweet, J.

  01/06/201230/11/2015

  Projekter: ProjektForskning

 15. Barcoding kampagne

  Krogh, P. H., Gjelstrup, P., Djernæs, M., Qin, J., Wiberg-Larsen, P. & Gravesen, E. V.

  01/03/2012 → …

  Projekter: ProjektForskning

 16. Barcoding of soil invertebrates

  Andersen, L. W., Krogh, P. H., Jensen, J., Roslin, T. & Schmidt, N. M.

  01/03/201201/12/2014

  Projekter: ProjektForskning

 17. The role of Collembola in nitrogen cycling in agricultural grassland soils

  D'Annibale, A., Krogh, P. H., Maraldo, K. & Eriksen, J.

  01/12/201131/01/2016

  Projekter: ProjektForskning

 18. EEG: Faggruppen Økosystem Økologi

  Schmidt, N. M., Damgaard, C., Forchhammer, M. C., Bjerrum, M., Aastrup, P., Høye, T. T., Strandberg, M. T., Krogh, P. H., Strandberg, B., Nabe-Nielsen, J., Sørensen, P. B., Tamstorf, M., Hansen, L. H. & Hansen, J.

  01/09/201101/08/2013

  Projekter: ProjektForskning

 19. PESTPORE: PESTPORE - Dybe bioporers arealmæssige forekomst og betydning for pesticidudvaskningen mellem jordoverfladen og kemisk reduceret grundvandszone i moræneler

  Jørgensen, P. R., Spliid, N. H., Hansen, S., Petersen, C. T., Krogh, P. H. & Nielsen, M. H.

  01/09/201131/12/2015

  Projekter: ProjektForskning

 20. EcoFINDERS: EcoFINDERS - Ecological Function and Biodiversity Indicators in European Soils

  Winding, A., Krogh, P. H., Jensen, J., Termansen, M. & Hasler, B.

  01/01/201131/12/2014

  Projekter: ProjektForskning

 21. SMS: Soil mesocosm system for ecotoxicological effects assessment

  Krogh, P. H., Sechi, V., Jensen, J., Johansen, A. & Bossi, R.

  01/11/201001/05/2011

  Projekter: ProjektForskning

 22. Herbivore influences on ecosystem functioning

  Schmidt, N. M., Krogh, P. H. & Forchhammer, M. C.

  01/06/200930/06/2015

  Projekter: ProjektForskning

 23. Exclosure Vestgrønland

  Aastrup, P., Krogh, P. H., Nymand, J. & Raundrup, K.

  01/05/200901/06/2011

  Projekter: ProjektForskning

 24. NERO: Nuuk Basic

  Schmidt, N. M., Aastrup, P., Krogh, P. H., Nymand, J., Raundrup, K., Lauridsen, T. L., Rasmussen, L. M., Lund, M. & Albert, K. R.

  01/06/2007 → …

  Projekter: ProjektForskning

 25. Soil invertebrates and GMO crops

  Krogh, P. H., Hendriksen, N. B., Damgaard, C. & Yuan, Y.

  01/05/2002 → …

  Projekter: ProjektForskning