Palle Bo Madsen

Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1980Ph.d., Aarhus Universitet
1975Cand.jur., Københavns Universitet


Akademiske stillinger

1993-Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1990-2002Prorektor, Aarhus Universitet
1989-1990Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
1975-1992
Adjunkt, stipendiat, lektor og docent, Aarhus Universitet
 


Erhvervserfaring

2012-

1996-

2005-2017

2007-2013

2000-2003

1999-2002

1998-2003

1991-1992

Medlem, Konkurrenceankenævnet

Voldgiftsdommer

Formand, Teleklagenævnet

Formand, Ankenævn for Biler

Medlem, Procesbevillingsnævnet

Formand, Ejendomsomsætningsudvalget

Ekspertmedlem af ABService-udvalget

Kst. landsdommer, Vestre Landsret

 

Forsknings- og undervisningsområder

 • Aftaleret
 • Formueret
 • Konkurrenceret
 • Markedsføringsret
 • ImmaterialretAkademiske hverv

 • Daglig administrator for JurForsk (Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram)
 • Medlem af redaktionskomiteen for fagbladet Juristen
 • Formand for Praksisudvalget på Aarhus Universitet (Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis)
 • Medlem af Akademisk Råd på Aarhus BSS (Business and Social Sciences), Aarhus Universitet
 • Medlem af Institutforum på Juridisk Universitet, Aarhus Universitet
 • Expert Member of Academy of Finland's review panel for research project proposals, "KY18 Law" (Helsinki 2018)
 • Expert Member of Uppsala University's review panel for research evaluation "KoF 11 Quality and Renewal" (Uppsala 2011)
 • Formand for Norges Forskningsråds evalueringspanel for norsk retsvidenskabelig forskning (Oslo 2009)
 • Medlem af og formand for adskillige disputats- og ph.d.-bedømmelsesudvalg ved danske og nordiske universiteter
 • Medlem af og formand for adskillige professor- og lektorbedømmelsesudvalg ved danske og nordiske universiteter
 • Næstformand for Aarhus Universitets Forskningsfond (1990-2006)

 

Publikationer

Markedsret Del 1: Konkurrencebegrænsningsret

Madsen, P. B. jan. 2018 7 udg. København: Djøf Forlag. 362 s.

Aftalte ansvarsfritagelser i erhvervsforhold

Madsen, P. B. 2018 I : Ugeskrift for Retsvaesen. s. 131-147 17 s.

IT-IP: - om immaterialretlig beskyttelse af it

Madsen, P. B. 2018 Festskrift til Mads Bryde Andersen. Udsen m.fl., H. (red.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 67-81

Aftaler og mellemmænd

Andersen, L. L. & Madsen, P. B. 2017 7 udg. København: Karnov Group. 471 s.

B2B and B2C Marketing Practices: the Case for an Integrated Approach

Madsen, P. B. 2017 Marketing and Advertising Law in a Process of Harmonisation. Bernitz, U. & Heide-Jørgensen, C. (red.). 1 udg. Oxford: Hart Publishing, s. 171-185 15 s. (Modern Studies in European Law).

Markedsret Del 3: Immaterialret

Madsen, P. B. 2017 6 udg. København: Djøf Forlag. 425 s.

Anmeldelse af Natalie Videbæk Munkholm: Loyalitet i arbejdsretlige relationer

Madsen, P. B. 2016 I : Ugeskrift for Retsvæsen. s. 378 U.2016B.378

Immaterialret

Madsen, P. B. 2016 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 8 udg. København: Djøf Forlag, s. 255-293 39 s.

Om naturalopfyldelse og tabsbegrænsningspligt i detailhandlen

Madsen, P. B. 2016 I : Juristen. 1, s. 24-30 7 s.

Særlig retsstiftelse

Madsen, P. B. 2016 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 8 udg. København: Djøf Forlag, s. 371-385 15 s.

Markedsret Del 2: Markedsføringsret og konkurrenceværn

Madsen, P. B. 2015 6 udg. København: Djøf Forlag. 350 s.

Anmeldelse af Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer: Ansattes immaterielle rettigheder

Madsen, P. B. 2014 I : Ugeskrift for Retsvæsen. s. 91-92 2 s., U.2014B.91

Anmeldelse af Kasper Ullerup Bach: "Konkurrencerådets kontrol med ulovlig EU-statsstøtte" (PhD-afhandling 2013)

Madsen, P. B. 2014 I : Ugeskrift for Retsvæsen. s. 43-44 2 s., U.2014B.43/2

Anmeldelse af Søren Sandfeld Jakobsen, Søren Johansen og Christian Bergqvist: Teleretten

Madsen, P. B. 2014 I : Ugeskrift for Retsvæsen. s. 291-292 2 s., U.2014B.291

Markedsret Del 1: Konkurrencebegrænsningsret

Madsen, P. B. 2014 6 udg. København: Djøf Forlag. 327 s.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (red.) 2013 7. udg. Kbh.: Djøf Forlag. 560 s.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2013 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 7. udg. København: Djøf Forlag, s. 271-309

Menneskepligter: Refleksioner over ret, pligt og etik i juraen og udenfor

Madsen, P. B. 2013 "Oikeuden avantgarde" (Rettens avantgarde): "Juhlajulkaisu Juha Karhu" (Festskrift till Juha Karhu). Helsinki: Talentum Oyj, s. 157-176

Særlig retsstiftelse

Madsen, P. B. 2013 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 7. udg. København: Djøf Forlag, s. 385-400 16 s.

Aftaler og mellemmænd

Andersen, L. L. & Madsen, P. B. 2012 6. udg. København: Karnov Group. 462 s.

Må danske konkurrencenævn spørge EU-Domstolen? Om art 267 TEUF

Madsen, P. B. 2012 Festskrift til Jens Fejø. Danielsen, J. H., Hagel-Sørensen, K., Heide-Jørgensen, C. & Nielsen, R. (red.). København: Djøf Forlag, s. 283-297 15 s.

Procesbevillinger og habilitet i retsplejen: - om en dommers habilitet, hvor "flere embedsvirksomheder er forenede i hans person"

Madsen, P. B. 2012 Festskrift til Erik Werlauff. Fenger, N., Andersen, M. B., Langsted, L. B. & Petersen, L. L. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 301-313 13 s.

Når erstatning er en menneskeret: - menneskerettighedskonventionen og national erstatningsret

Madsen, P. B. nov. 2011 I : Juristen. 93, 9, s. 263-268 6 s.

Anmeldelse af Kasper Steensgaard: Standardbetingelser i internationale kontrakter - Særligt om vedtagelse under CISG og andre internationale regelsæt

Madsen, P. B. 26 feb. 2011 I : Ugeskrift for Retsvæsen. 145:2011, 8, s. B 83 1 s.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (red.) 2010 6 udg. København: Djøf Forlag. 513 s.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2010 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 6 udg. København: Djøf Forlag, s. 245-284 40 s.

Særlige erhvervelsesmåder

Madsen, P. B. 2010 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 6 udg. København: Djøf Forlag, s. 357, 366-376 12 s.

Anmeldelse af Henrik Udsen: "De informationsretlige grundsætninger" (disputats)

Madsen, P. B. 2009 I : Juristen. 91, 8, s. 232-236 5 s.

Lyde og lugte i markedsføringen: Er det skjult reklame?

Madsen, P. B. 2009 I : JFT: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 145, 3-4, s. 411-416 6 s.

Rettsvitenskapelig forskning i Norge: En evaluering

Madsen, P. B. 2009 Forskningsrådets evalueringer. Oslo, 147 s.

Anmeldelse af Caroline Heide-Jørgensen: "Reklameret - Konkurrenceret og kommerciel ytringsfrihed" (disputats)

Madsen, P. B. 2008 I : Juristen. 90, 4, s. 132-135 4 s.

Markedsret Del 3: Immaterialret

Madsen, P. B. 2008 5 udg. København: Djøf Forlag. 356 s.

Anmeldelse af Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: "Markedsføringsretten"

Madsen, P. B. 2007 I : Ugeskrift for Retsvæsen. 141, 36, s. 217 1 s.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (red.) 2007 5 udg. København: Djøf Forlag. 434 s.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2007 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 5 udg. København: Djøf Forlag, s. 201-238 38 s.

Markedsret Del 2: Markedsføringsret og konkurrenceværn

Madsen, P. B. 2007 5 udg. København: Djøf Forlag. 298 s.

Særlige erhvervelsesmåder

Madsen, P. B. 2007 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 5 udg. København: Djøf Forlag, s. 145 og 152-162 12 s.

Aftaler med det offentlige

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 udg. København: Karnov Group, s. 272-285 14 s.

Aftalers retsvirkninger. Fortolkning og udfyldning

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 udg. København: Karnov Group, s. 374-463 90 s.

Anmeldelse af Anders Holm: "Den avtalsgrundade lojalitetsplikten" (disputats)

Madsen, P. B. 2006 I : Ugeskrift for Retsvæsen. 140, 7, s. 87 1 s.

Kommission

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 udg. København: Karnov Group, s. 336-344 9 s.

Løfters ugyldighed

Madsen, P. B. 2006 Aftaler og mellemmænd. 5 udg. København: Karnov Group, s. 111-250 140 s.

Markedsret Del 1. Konkurrencebegrænsningsret

Madsen, P. B. 2006 5 udg. København: Djøf Forlag. 274 s.

Anmeldelse af Sonny Kristoffersen: "Forbrugerbeskyttelse"

Madsen, P. B. 2005 I : Ugeskrift for Retsvæsen. 139, 7, s. 86

Fuldmægtigansvar: Rundt om aftalelovens § 25 med start i U 2001.2538 V

Madsen, P. B. 2005 Avtalslagen 90 år. Flodgren & Boel (red.). Stockholm: Norstedts Juridik, s. 111-130

Peak Holding - Om markedsføring som konsumptionsudløsende faktor

Madsen, P. B. 2005 I : Ugeskrift for Retsvæsen. 139, 7, s. 69-74

Amendes pour spam - modèles de calcul

Madsen, P. B. 2004 I : Revue europèenne de droit de la consommation. 4/2003, s. 312-313 2 s.

Anmeldelse af Bent Iversen m.fl.: "Konkurrenceretlige emner"

Madsen, P. B. 2004 I : Ugeskrift for Retsvæsen. 138, 43, s. 357-358 2 s.

Anmeldelse af Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke: "Dansk markedsret"

Madsen, P. B. 2004 I : Ugeskrift for Retsvæsen. 138, 39, s. 303-304 2 s.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (red.) 2004 4. udg. København: Djøf Forlag. 339 s.

Forsikring

Isager, H. & Madsen, P. B. (red.) 2004 Formueretlige emner. 4. udg. København: Djøf Forlag, s. 255-282 28 s.

Immaterialret

Madsen, P. B. 2004 Formueretlige emner. Madsen, P. B. (red.). 4. udg. København: Djøf Forlag, s. 181-215 35 s.

Anmeldelse af Bjørn Ryberg: "Beskyttelsesomfanget i dansk patentret"

Madsen, P. B. 2003 I : Ugeskrift for Retsvæsen. 137, 1, s. 21-23 3 s.

Anmeldelse af Jens Fejø: "EU-konkurrenceret" og af Andreas Christensen m.fl.: "Konkurrenceretten i EU"

Madsen, P. B. 2003 I : Ugeskrift for Retsvæsen. 137, 47, s. 396-398 3 s.

Europæisk formueret? - noget om EU-harmonisering, lovbogsprojekter m.v

Madsen, P. B. 2003 Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard. Iversen, T., Kristensen, L. H. & Werlauff, E. (red.). København: Djøf Forlag, s. 777-795 19 s.

Anmeldelse af Michael Steinicke: "Privilegerede virksomheder og EU-retten"

Madsen, P. B. 2002 I : Ugeskrift for Retsvæsen. 136, 45, s. 434-435 1 s.

Markedsret Del 2: Lovbestemte enerettigheder, markedsføringsregler, erhvervshemmeligheder m.v

Madsen, P. B. 2002 København: Djøf Forlag. 430 s.

Status i kontraktsretten: I anledning af Jens Schovsbo: "Immaterialretsaftaler - fra kontrakt til status i kontraktsretten"

Madsen, P. B. 2002 I : Juristen. 84, 3, s. 105-113 9 s.

Aftaler med det offentlige

Madsen, P. B. 2001 Aftaler og mellemmænd. Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (red.). 4. udg. København: Karnov Group, s. 262-273 12 s.

Aftalers retsvirkninger. Fortolkning og ugyldighed

Madsen, P. B. 2001 Aftaler og mellemmænd. Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (red.). 4. udg. København: Karnov Group, s. 357-442 86 s.

Løfters ugyldighed

Madsen, P. B. 2001 Aftaler og mellemmænd. Andersen, L. L. & Madsen, P. B. (red.). 4. udg. København: Karnov Group, s. 109-236 128 s.

Aktiviteter

"Nyheder i konkurrenceretten", Aarhus Universitet

Madsen, P. B. (Taler)
19 mar. 2013

11th International Consumer Law Conference

Madsen, P. B. (Deltager)
11 apr. 200713 apr. 2007

1st European Congress

Madsen, P. B. (Taler)
19 maj 198821 maj 1988

1st International Conference on Consumer Law

Madsen, P. B. (Taler)
29 maj 19892 jun. 1989

2nd Nordic-Chinese Conference

Madsen, P. B. (Taler)
21 okt. 200422 okt. 2004

39. Nordiske Juristmøde

Madsen, P. B. (Deltager)
17 aug. 201119 aug. 2011

3rd European Discussion Forum - Coherence in Contract Law

Madsen, P. B. (Deltager)
1 mar. 20072 mar. 2007

3rd International Conference on Consumer Law

Madsen, P. B. (Taler)
10 mar. 199214 mar. 1992

41. Nordiska Juristmötet

Madsen, P. B. (Deltager)
23 aug. 201725 aug. 2017

6th International Conference on Consumer Law

Madsen, P. B. (Deltager)
5 maj 19977 maj 1997

ABS-udvalget (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
19982003

Aarhus Universitets Forskningsfond (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
1 apr. 199031 maj 2006

Aftalte ansvarsfritagelser i erhvervsforhold

Madsen, P. B. (Foredragsholder)
30 apr. 2018

Ankenævn for Biler (Bilklage.dk) (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Formand)
1 maj 200728 feb. 2013

CESEL konference om den dominerende virksomheds rabatter

Madsen, P. B. (Deltager)
5 apr. 2013

CESEL lunch seminar on Essential Patents, Standards and Article 102

Madsen, P. B. (Deltager)
25 okt. 2012

CESEL-seminar

Madsen, P. B. (Taler)
3 jun. 2014

Censor ved de erhvervsøkonomiske højere uddannelser

Madsen, P. B. (Eksaminator)
1 feb. 19882014

Conference on Consumer Guarantees and After-Sales Services

Madsen, P. B. (Taler)
27 maj 199428 maj 1994

Conference on Consumer Law Concepts in the EU, the EEA and the Middle and East European Countries

Madsen, P. B. (Taler)
22 jun. 199424 jun. 1994

Conference on Critical Contract Law

Madsen, P. B. (Taler)
7 maj 199210 maj 1992

Conference on European Contract Law

Madsen, P. B. (Deltager)
26 sep. 2005

Conference on European Contract Law

Madsen, P. B. (Deltager)
25 maj 200626 maj 2006

Conference on European Law of Unfair Competition

Madsen, P. B. (Taler)
30 jan. 2015

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JurForsk) (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
1 okt. 200730 jun. 2009

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JurForsk) (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
1 jul. 2009 → …

Day Conference on the Law Applicable to International Contracts

Madsen, P. B. (Arrangør)
3 mar. 1998

Den nordiska varumärkesrätten i Europa

Madsen, P. B. (Deltager)
23 nov. 1995

Det 37. nordiske Juristmøde

Madsen, P. B. (Deltager)
18 aug. 200520 aug. 2005

Det 38. Nordiske Juristmøde

Madsen, P. B. (Deltager)
20 aug. 200823 aug. 2008

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
15 dec. 200522 feb. 2008

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Umeå universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
21 feb. 200812 dec. 2008

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Uppsala universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
10 mar. 200823 maj 2008

ERA and Joint Network On European Private Law Seminar : The Draft Common Frame of Reference. The Future of European Contract Law

Madsen, P. B. (Deltager)
6 mar. 20087 mar. 2008

EU-Kommissionen (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
1 jun. 2003 → …

EU-ret ved Domstolen

Madsen, P. B. (Deltager)
29 nov. 199930 nov. 1999

Ejendomsomsætningsudvalget (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Formand)
19992002

Ekspertseminar om EU's markedsføringsdirektiv

Madsen, P. B. (Deltager)
17 jan. 2005

Erhvervsstyrelsen (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
1 jun. 201231 dec. 2021

European Contract Law Workshop

Madsen, P. B. (Deltager)
9 dec. 2005

Expert Member of the Research Council of the Academy of Finland's review panel for research project proposals, "KY18LAW" (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
16 okt. 201721 feb. 2018

Formueretsdage

Madsen, P. B. (Deltager)
24 apr. 199626 apr. 1996

Formueretsseminar

Madsen, P. B. (Taler)
24 okt. 1997

Forsklerworkshop i Retsinformatik

Madsen, P. B. (Deltager)
6 okt. 19998 okt. 1999

Fødselsdagssymposium

Madsen, P. B. (Deltager)
21 sep. 2018

German/Nordic IP Network Meeting

Madsen, P. B. (Deltager)
8 maj 201410 maj 2014

Global Commerce Conference

Madsen, P. B. (Deltager)
9 nov. 199811 nov. 1998

Handelshøjskolen i Århus (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
1 maj 200515 aug. 2005

IP Conference

Madsen, P. B. (Deltager)
8 apr. 19999 apr. 1999

IP Conference

Madsen, P. B. (Deltager)
7 jul. 19999 jul. 1999

IPR Network Meeting

Madsen, P. B. (Deltager)
2 maj 20134 maj 2013

Integrity in Legal Science

Madsen, P. B. (Oplægsholder)
18 jun. 2005

Jubileumskonferens

Madsen, P. B. (Taler)
11 jun. 2015

JurForsk Conference on the Danish Legal Research Education Programme

Madsen, P. B. (Arrangør)
12 nov. 201413 nov. 2014

Juridisk Instituts 60-års jubilæumsarrangement

Madsen, P. B. (Taler)
22 nov. 1996

Juristen (Tidsskrift)

Madsen, P. B. (Redaktør)
1 jan. 2007 → …

Konference om "Avtalslagen 90 år"

Madsen, P. B. (Deltager)
25 nov. 2005

Konference om Det nye uredelighedssystem

Madsen, P. B. (Taler)
4 okt. 2017

Konference om den nye konkurrencelov

Madsen, P. B. (Deltager)
10 nov. 1997

Konference om obehörig vinst

Madsen, P. B. (Taler)
30 okt. 2012

Konferense i anledning av "avtalslagen 100 år"

Madsen, P. B. (Deltager)
9 nov. 2012

Kontaktseminarium

Madsen, P. B. (Deltager)
12 okt. 200013 okt. 2000

Københavns Universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
4 dec. 20081 maj 2009

Københavns Universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
29 jan. 201629 mar. 2016

Københavns Universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
26 aug. 200815 dec. 2008

Københavns Universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
21 nov. 201215 mar. 2013

Københavns Universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Formand)
27 maj 201415 aug. 2014

Københavns Universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
10 feb. 201711 sep. 2017

Københavns Universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
4 dec. 200828 aug. 2009

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
10 apr. 201518 jun. 2015

Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
21 jun. 20135 aug. 2013

Law and Economics : Essayes in honour of Erling Eide (Tidsskrift)

Madsen, P. B. (Fagfællebedømmer)
1 jan. 2010

Lektorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
26 aug. 200830 okt. 2008

Licitation og udbud

Madsen, P. B. (Taler)
30 sep. 1999

Markedsret

Madsen, P. B. (Taler)
23 okt. 199631 okt. 1996

Nordic Academic Network in Competition Law

Madsen, P. B. (Deltager)
16 nov. 201717 nov. 2017

Nordic Academic Network for Competition Law

Madsen, P. B. (Deltager)
22 okt. 201523 okt. 2015

Nordic IP Network Meeting

Madsen, P. B. (Deltager)
19 apr. 201221 apr. 2012

Nordic Meeting of Researchers in Competition Law

Madsen, P. B. (Deltager)
3 okt. 20134 okt. 2013

Nordisk Juristmøde

Madsen, P. B. (Deltager)
20 aug. 201422 aug. 2014

Nordisk Konkurrencenetværk (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
1 jun. 2007 → …

Nordisk ekspertpanel til evaluering af norske retsvidenskabelige forskningsmiljøer (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
30 jun. 200816 dec. 2009

Nordisk konkurrenceretseminar

Madsen, P. B. (Deltager)
13 sep. 200714 sep. 2007

Nordiske Formueretsdage

Madsen, P. B. (Deltager)
14 maj 200616 maj 2006

Nordiske Formueretsdage

Madsen, P. B. (Deltager)
13 maj 199815 maj 1998

Nordiske Formueretsdage

Madsen, P. B. (Deltager)
6 maj 20098 maj 2009

Nordiske Formueretsdage

Madsen, P. B. (Taler)
4 maj 20116 maj 2011

Nordiske Formueretsdage

Madsen, P. B. (Deltager)
17 apr. 201320 apr. 2013

Nordiske Formueretsdage

Madsen, P. B. (Taler)
26 apr. 201728 apr. 2017

Nordiske Formueretsdage 2004

Madsen, P. B. (Arrangør)
18 apr. 200420 apr. 2004

Norges Forskningsråd (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
13 okt. 2011

Nätverket för Europarättsforskning

Madsen, P. B. (Deltager)
20 nov. 199721 nov. 1997

Patent- og Varemærkestyrelsen (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
1 jun. 2003 → …

Phd-bedømmelsesudvalg ved Universitetet i Oslo (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
9 mar. 20087 nov. 2008

Prisopgavekomité UBVA (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
24 okt. 200722 nov. 2007

Procesbevillingsnævnet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
1 jan. 200031 dec. 2003

Professorbedømmelsesudvalg (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
6 apr. 200727 nov. 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Copenhagen Business School (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
22 mar. 200729 maj 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
22 okt. 200723 jan. 2008

Professorbedømmelsesudvalg ved Linköpings universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
15 feb. 20061 okt. 2006

Professorbedømmelsesudvalg ved Umeå universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
21 feb. 200720 jun. 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Universitetet i Oslo (4 professorater) (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
1 jan. 200530 apr. 2005

Regional Consumer Law Conference

Madsen, P. B. (Deltager)
16 maj 200617 maj 2006

SARFal. Network Meeting

Madsen, P. B. (Taler)
18 jun. 2005

Seminar

Madsen, P. B. (Deltager)
4 okt. 20005 okt. 2000

Seminar om aktuelle proces- og selskabsretlige emner

Madsen, P. B. (Deltager)
7 nov. 2012

Seminar on Directive 2002/21/EC

Madsen, P. B. (Deltager)
30 nov. 2005

Stockholms Universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
6 okt. 20161 dec. 2016

Syddansk Universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
1 jul. 200915 sep. 2009

Syddansk Universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
2 mar. 20092 jul. 2009

Symposium om plagiater, jura og etik

Madsen, P. B. (Deltager)
22 nov. 2007

Temaer fra NFR-evalueringsrapporten

Madsen, P. B. (Foredragsholder)
28 sep. 2010

The Eighth International Consumer Law Conference

Madsen, P. B. (Deltager)
9 apr. 200111 apr. 2001

Unification and Harmonization of International Commercial Law

Madsen, P. B. (Deltager)
19 okt. 200920 okt. 2009

Universitetet i Oslo (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
12 maj 20104 nov. 2010

Universitetet i Oslo (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
10 nov. 201212 apr. 2013

Uppsala University (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
22 okt. 20143 feb. 2015

Uppsala University (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
1 nov. 201014 jun. 2011

Uppsala universitet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
9 maj 201113 maj 2011

Videnskabsministeriet (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
1 sep. 20051 sep. 2017

ph.d.-bedømmelsesudvalg (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
21 dec. 200922 mar. 2010

ph.d.-bedømmelsesudvalg (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
6 aug. 200710 dec. 2007

Østjysk Innovation A/S (Ekstern organisation)

Madsen, P. B. (Medlem)
1 maj 20017 maj 2007