Ole Togeby

Professor emeritus

Curriculum Vitae

1947,                  fødselsår
1965                   klassisksproglig student
1971                   cand. phil i dansk ved Københavns Universitet
1971-1991          amanuensis, adjunkt og lektor i dansk sprog ved Institut for
                         Nordisk Filologi, Københavns Universitet
1974-2003          medredaktør af tidsskriftet Mål & Mæle
1975-2000          editorial board ved Nordic Journal of Linguistics
1975-1979          bestyrelsesmedlem i Nordic Association of Linguists
1983                  prodekan ved det humanistiske fakultet, Københavns Universitet
1985-1991          medarbejder ved maskinoversættelsesprojektet EUROTRA
1991- 2017         professor i dansk sprog ved Institut for Nordisk Sprog og
                         Litteratur, senere Institut for Kommunikation og Kultur
                         Aarhus Universitet
1993-1996          institutleder ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur
1993                  doktor phil. på afhandlingen 1993 PRAXT Pragmatisk tekstteori 1-2
1996                  gæsteprofessor ved University of Kansas
1996-2001          præsident for Det lærde Selskab i Aarhus
2001-2005          medlem af SHF, Statens Humanistiske Forskningsråd,senere FKK
2002-1008          leder af SFN, Sprogvidenskabelig Forskerskole Nord
2003-2006          medlem af akademirådet i DEA, Dansk Erhvervsforskningsakademi
2007-2010          programkoordinator for sprog og kognition ved
                         ph.d.-skolen ved det humanistiske fakultet, Aarhus Univertsitet
2008-2017          Leder af Sprogvidenskabeligt Forskningsprogram, Institut for
                         Kommunikation og Kultur, Arts, Aarhus Universitet
2008- 2017         Medlem af Forskningsudvalget på  Institut for Kommunikation og Kultur
2017                  Emeritus
2018-2019          Formand for den af Undervisningsministerie nedsatte ekspertgrupper om faglighed

                         i dansk i gymnasiet gennem de seneste 50 år