Juridisk Institut

Ole Terkelsen

Lektor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2016Ph.d., Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2007Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2018-Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2016-2018Adjunkt, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2013-2016Ph.d. stipendiat, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

2009-2013Fuldmægtig, Justitsministeriet
2007-2009Fuldmægtig, Datatilsynet

  

Forskningsområder

  • Offentlig ret

 

Undervisningsområder

  • Forvaltningsret (fagansvarlig)
  • Ekspropriationsret (fagansvarlig)
  • Folkeret
  • Statsforfatningsret

 

Diverse

2022-Formand for Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland
2022-Formand for Taksationskommissionen for Fyn og Sydlige Jylland
2022-Fagansvarlig for statsforvaltningsret og international ret ved Den Store Danske
2022-Hovedredaktør (taksationskendelser), Kendelser om fast ejendom
2021-2022Undersøgelse af søfartsmyndighedernes rolle i Scandinavian Star-sagen
2019-Formand for Overtaksationskommissionen for Aarhus og Holstebro (suppleant indtil 2022)
2019-Formand for Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg (suppleant indtil 2022)
2018-Tilknyttet bestyrelsen for prof. dr. jur. Max Sørensens Mindefond
2017-Tilknyttet redaktionen, Karnovs Lovsamling
2017-2022Formand i Taksationsmyndigheden i henhold til loven om fremme af vedvarende energi
2009-2011Arbejdsmiljøklagenævnet, særlig sagkyndig (uden stemmeret)

Publikationer

Anmeldelse af Mathias Mikkelsen, Forældelsesloven i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Djøf Forlag, 2022

Terkelsen, O., mar. 2023, I: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2023B.49/1.

Folkeret og menneskerettigheder

Halleskov, L. & Terkelsen, O., 2023, (Under udarbejdelse) Folkeret og menneskerettigheder. 2. udgave udg. Karnov Group

P v O, Appeal decision, U.2022.796V.L.K.

Terkelsen, O., 2023, I: Oxford Reports on International Law in Domestic Courts. ILDC 3359 (DK 2021).

Forvaltningsret: almindelige emner

Mørup, S. H., Garde, J., Jensen, J. A., Jensen, O. B. F., Madsen, H. B., Revsbech, K. & Terkelsen, O., jul. 2022, 7 udg. København: Djøf Forlag. 675 s.

Forvaltningens organisation

Jensen, J. A. & Terkelsen, O., 2022, Forvaltningsret: almindelige emner. 7 udg. København: Djøf Forlag, s. 19-80

Hvornår gælder de forvaltningsretlige regler?

Terkelsen, O. & Mørup, S. H., 2022, I: Juristen. 104, 3, s. 128-139 12 s.

International Relations and Self-Government for the Faroe Islands and Greenland

Jensen, M. H. & Terkelsen, O., 2022, Public Law: Insights into Danish Costitutional and Administrative Law. København: Hans Reitzels Forlag, s. 17-45

Taksationskendelser: Kommentarer til kendelser fra taksaktionskommissioner og overtaksationskommissioner.

Terkelsen, O., 2022, I: Kendelser om fast ejendom. 47 (2021), 8, s. 1127-1213

Taksationskendelser: Kommentarer til kendelser fra taksaktionskommissioner og overtaksationskommissioner.

Terkelsen, O., 2022, I: Kendelser om fast ejendom. 46 (2020), 8, s. 1179-1310

Nogle bemærkninger i anledning af den nye udleveringslov

Terkelsen, O., jan. 2021, I: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2021B.23.

Kommentar til Arkivloven

Terkelsen, O., 2021, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group

Ukraine v Registration Judges in Lyngby (Gentofte) and Copenhagen, Appeal decision, U.2007.1533H

Terkelsen, O., 2021, I: Oxford Reports on International Law in Domestic Courts. ILDC 3259 (DK 2007).

Folkerettens betydning i sager om myndigheders erstatningsansvar

Terkelsen, O., 2020, Festskrift til Karsten Revsbech. Hansen Jensen, M., Bødker Madsen, H. & Højgaard Mørup, S. (red.). København: Djøf Forlag, s. 597-627 31 s.

Kommentar til Lov om udlevering til og fra Danmark (udleveringsloven)

Terkelsen, O., 2020, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

The Protection of Immunity in Danish Law

Terkelsen, O., 2020, I: The Yearbook of Diplomatic and Consular Law. 2018, 3, 11 s.

Et rids over ugyldighedslæren i dansk forvaltningsret

Terkelsen, O. & Andersen, S. F., jul. 2019, Ugyldighet i forvaltningsretten. N. Tøssebro, H. (red.). Oslo: Universitetsforlaget, s. 90-111 21 s.

Folkeret og dansk ret

Terkelsen, O., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Karnov Group, s. 161-186 26 s.

Folkeret og menneskerettigheder

Storgaard, L. H., Terkelsen, O. & Vedsted-Hansen, J., 2019, Kbh.: Karnov Group.

Folkerettens kilder

Terkelsen, O., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Karnov Group, s. 67-95 29 s.

Folkerettens subjekter

Terkelsen, O., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Karnov Group, s. 36-66 31 s.

Grundprincipper

Terkelsen, O., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Karnov Group, s. 17-35 19 s.

Immunitet

Terkelsen, O., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Karnov Group, s. 146-160 15 s.

Jurisdiktion

Terkelsen, O., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Karnov Group, s. 128-145 18 s.

Kommentar til lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Terkelsen, O., 2019, Karnovs Lovsamling. 34 udg. København: Karnov Group

Kommentar til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale

Terkelsen, O., 2019, Karnovs Lovsamling. 34 udg. København: Karnov Group

Traktatretten

Terkelsen, O., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Karnov Group, s. 96-127 32 s.

EMRK og den danske magtfordeling: en kritik af opfølgningen på Biao-dommen

Terkelsen, O., 2018, I: Juristen. 100, 1, s. 15-19 5 s.

Kommentar til lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt

Terkelsen, O., 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Kommentar til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse

Terkelsen, O., 2018, Karnovs Lovsamling . Karnov Group

Kommentar til lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien

Terkelsen, O., 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

The Ajos Case and the Danish Approach to International Law

Terkelsen, O., 2018, I: European Public Law. 24, 2, s. 183-194 11 s.

Udlevering af lovovertrædere - en retshistorisk undersøgelse af retsgrundlaget og nogle statsretlige overvejelser

Terkelsen, O., dec. 2017, I: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 104, 3, s. 289-317 29 s., NTfK 2017.289.

Folkeret og dansk ret

Terkelsen, O., 2017, Kbh.: Karnov Group. 298 s.