Psykologisk Institut

Ole Steen Kristensen

Professor

Til mine specialestuderende om vejledningsforløbet

Mine specialevejledninger varierer. Nogle specialer er litteraturgennemgange, mens andre er empiriske specialer. Det afhænger helt og holdent af dine interesser og dit emne.  Litteraturgrundlaget kan derudover variere, og alt dette gør, at alle specialevejledninger er unikke.

Hvad specialeemnet angår, er jeg forholdsvis åben. Naturligvis er der emner, hvor jeg kan yde et bedre fagligt bidrag end andre emner. Fokuserer du hovedsagelig på individualterapi i dit speciale, ligger dit emne typisk for langt væk fra mit arbejdsområde.

Det eneste fælles for mine vejledninger er det første møde om specialets emne og problemstilling. Dette møde har karakter af brainstorm og har til formål at indkredse specialets emne og problemstilling. Det er en fordel, hvis du har sendt mig noget på skrift i forvejen, men det er ikke nogen betingelse. På dette møde aftales det videre forløb. 

Jeg vejleder individuelt eller to studerende, der skriver speciale sammen, og tilbyder dermed ikke gruppevejledning til alle mine specialestuderende, uanset emne. 

Studerende har forskellige arbejds- og skrivestile. Jeg bruger i starten tid til at lære din arbejdsstil at kende.

Jeg bliver nogle gange brugt som sparringspartner, andre gange som metodisk rådgiver og igen andre gange som ”reviewer” eller indpisker. Det afhænger helt og holdent af specialets emne og dine behov.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at specialet ifølge studieordningen er en selvstændig bearbejdning af en afgrænset psykologisk problemstilling, hvor man dokumenterer evne til at behandle denne problemstilling videnskabeligt.

Jeg ser det ikke som min opgave at godkende dele af specialet undervejs, men jeg ser min opgave som en, der skal kommentere undervejs med henblik på, at specialet bliver så godt som muligt. Jeg kan ikke undervejs udtale mig om den karakter, dit speciale vil få. Det skyldes, at der ved bedømmelsen også vil være en censor til stede, og censor kan have andre vurderinger, end jeg har. Dog: Hvis jeg får fornemmelsen af, at specialet ligger i farezonen, vil jeg klart give udtryk for det.

Når du når til aflevering af specialet, vil du kende såvel alle mine positive som kritiske kommentarer til specialet. Det er til enhver tid dig, der har ansvaret for specialet, og dermed også ansvaret for, hvilke ændringer, der hhv. foretages eller ikke foretages.

Andre vilkår:

  1. Jeg læser gerne det meste af specialet undervejs, men kun hvis du som studerende har brug for det.
  2. Jeg foretrækker at læse længere afsnit ad gangen og altså ikke kun 4-5 sider.
  3. Ved hver vejledning er det en fordel for mig, at du sender disposition og problemstilling med
  4. Jeg kommer ofte med konkrete forslag til ændringer eller forslag til litteratur, der kan inddrages, men det er dig som studerende, der skal arbejde videre med mine forslag.
  5. Jeg retter ikke teksten i sproglige detaljer
  6. I slutningen af forløbet kan jeg læse hele specialet igennem (hvis du ønsker det) og kommentere sammenhængen fra start til slut.

 

Hvis jeg undervejs er bortrejst i længere tid eller holder ferie, vil du få det at vide i god tid. Juli er dog en feriepræget måned, hvor der ikke kan forventes vejledning.

 

Ole Steen Kristensen

September 2015