Psykologisk Institut

Ole Steen Kristensen

Professor

Profile photo

Ole Steen Kristensen

Professor

  • Psykologisk Institut
Postaddresse:
Bartholins Allé 11
1350, 216
8000
Aarhus C
Danmark

E-mail: olesteen@psy.au.dk

Mobil: +4529911632

Telefon: +4587165823

Uddannelse

Cand. psych. (1981)
Ph.D. (1988) på afhandlingen: En socialpsykologisk undersøgelse af voksne under uddannelse. (udgivet i Psykologisk Skriftserie Aarhus, 1989)

Stillinger

Forskningsassistent (1981-1984) ved Aarhus Universitet
Forskningsråds-, kandidat- og seniorstipendiat ved Aarhus Universitet (1984-1989)
Adjunkt i arbejds- og organisationspsykologi, Aarhus Universitet (1989-1993)
Lektor i arbejds- og organisationspsykologi (1993-2007)
Professor MSO i social- og organisationspsykologi (2007-2012)
Professor i pædagogisk psykologi (2012-)

Forskningsområder

Social- og organisationspsykologi
Pædagogisk psykologi
Forskningsmetoder

Konkrete forskningsprojekter 2018
1) Transition into adulthood: a) A register-based study of and a meta-synthesis of children in the transition from out-of-home placement into adulthood, b) a meta-synthesis of youth at risk
2) Temporality and self-awareness
3) The Social Psychology of Interventions
4) Application of interactive ebooks in teaching

Undervisning

Pædagogisk Psykologi

De nyeste konsulentaktiviteter

1) Konsulent forsknings- og udviklingsprojektet ”Udvikling af en eksemplarisk participatorisk model for implementering af redskaber til opsporing og tidlig indsats i relation til potentielt udsatte børn i alderen 0-6 år i den kommunale praksis”. Finansieret af Socialstyrelsen. Projektleder: Anne Marie Villumsen (2010-2012)
2) Konsulent på projekt "potentialeprofilen", Ikast-Brande kommune (2013-2015)
3) Udviklingsprocesser og effektmål i sociale indsatser. Et projekt til udvikling af en metode, der dokumenterer børn og unges udvikling på institutioner (professionshøjskolen VIA) (2010-2015)
4) Inklusion på daginstitutionsområdet. Udvikling af det pædagogiske miljø på daginstitutioner ved hjælp af Potentiale profilen. Rekvirent: Ikast-Brande kommune. 2012-2015)
5) Konsulent for projektet ’Familien i Fokus’ ved projektleder Anne Marie Villumsen (2015-2018)
6) Medlem af styregruppen for projekt ”approaching inclusion” ved Janne Hedegaard Hansen, DPU, (2016-)
7) Konsulent for et forskningsprojekt om inklusion af autisme ved tre psykologer fra PPR-Aarhus (2016-2017)

Ledelsesmæssige og administrative opgaver

Forskningsleder på større evalueringsprojekter for Socialministeriet samt på Erhvervstræningens forsknings- og træningscenter (1989-1996)
Forskningsleder på forskningsprogrammet ”Børn og unge på døgninstitution” (2002-2006)
Forskningsleder på et tværfagligt forskningsprojekt "Globalisering, Myndighedsudøvelse og Familiekonflikter" (2008-2012) og "Den langsigtede effekt af indsatsen over for udsatte børn og unge (2008-2013).
Forskningsleder på forskningsenheden ”Anvendt socialpsykologi og social integration” (2005- )
Studieleder ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (1996-2001)
Prodekan ved Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (2000-2004)
Studieleder på masteruddannelse i social integration (2002-2011)

Bedømmelser

+220 kandidat- og masterafhandlinger inden for emnerne: pædagogisk psykologi, arbejds- og organisationspsykologi, social integration.
Har været vejleder for 13 ph.d. studerende (2 nuværende)
Deltaget i eller været formand for 15 bedømmelsesudvalg
har været censor på flere uddannelser i perioden 1988-2014
Er desuden reviewer for tidsskrifter