Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ole Roland Therkildsen

 1. 2019
 2. Udgivet

  Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning af markfirben Lacerta agilis. / Therkildsen, Ole Roland; Adrados, Lars Christian; Søgaard, Bjarne.

  Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2019. 6 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 3. Udgivet

  The Eurasian Otter Lutra lutra - Monitoring and status in Denmark 2004-2017. / Søgaard, Bjarne; Madsen, Aksel Bo; Elmeros, Morten; Andersen, Liselotte Wesley; Bladt, Jesper; Therkildsen, Ole Roland.

  2019. Poster session præsenteret ved 33rd European Mustelid Colloquium, Lissabon, Portugal.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 4. Udgivet

  Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning af birkemus Sicista betulina. / Elmeros, Morten; Dahl Møller, Julie; Søgaard, Bjarne; Therkildsen, Ole Roland.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2019. 10 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 5. Udgivet

  Miljøvurdering af bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. / Knudsen , MJ; Winterberg , B; Hansen , S; Jensen , AA; Damgaard , Karina; Therkildsen, Ole Roland; Elmeros, Morten.

  2019.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 6. Udgivet
 7. Udgivet

  Teknisk anvisning til ekstensiv/intensiv overvågning af bæver Castor fibr. / Søgaard, Bjarne; Therkildsen, Ole Roland.

  2019. 23 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 8. Udgivet

  Teknisk anvisning til intensiv overvågning af hedepletvinge Euphydryas aurinia. / Søgaard, Bjarne; Høye, Toke Thomas; Therkildsen, Ole Roland; Helsing, Flemming.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2019. 8 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 9. 2018
 10. Udgivet

  Overvågning af grøn mosaikguldsmed Aeshna viridis : Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning . / Therkildsen, Ole Roland.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 7 s. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; Nr. A1001).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 11. Udgivet

  Overvågning af vindelsnegle: Sumpvindelsnegl Vertigo moulinsiana, skæv vindelsnegl Vertigo angustior og kildevældsvindelsnegl Vertigo geyeri. / Søgaard, Bjarne; Holmen, Mogens; Therkildsen, Ole Roland.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 9 s. (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur, DCE; Nr. A25 version 2).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 12. Udgivet
 13. Udgivet

  Vildtvenlige Og Simple Høststrategier kan Reducere Høstdrab. / Therkildsen, Ole Roland; Nyholm Jørgensen, Rasmus.

  I: Danske Maelkeproducenter, Nr. 2, 04.2018, s. 38-39.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskning

 14. Udgivet

  The use of GPS tags to describe the migration routes, stop-over sites, breeding and moulting areas of Taiga Bean Geese (Anser fabalis fabalis) wintering in northeast Jutland. / Therkildsen, Ole Roland; Fox, Anthony David.

  2018. Abstract fra Goose Specialist Group Conference, Klaipeda, Litauen.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskningpeer review

 15. Udgivet

  Vurdering af betydningen for især fugleforekomster ved en eventuel ophævelse af 11 reservater. / Clausen, Preben; Therkildsen, Ole Roland.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 66 s. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 114).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivningpeer review

 16. Udgivet
 17. Udgivet

  Arter 2016 : NOVANA. / Søgaard, Bjarne; Wind, Peter; Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Teilmann, Jonas; Therkildsen, Ole Roland; Mikkelsen, Peter; Bladt, Jesper.

  Aarhus Universitet, DCE, 2018. 40 s. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Bind 262).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 18. Udgivet
 19. Udgivet

  Pilotprojekt: Sporing af forekomst af odder, Lutra lutra, ved anvendelse af eDNA. / Andersen, Liselotte Wesley; Søgaard, Bjarne; Therkildsen, Ole Roland; Madsen, Aksel Bo.

  2018. 13 s., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivningpeer review

 20. Udgivet

  Tilstandsvurdering af levesteder for skovfugle. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Holm, Thomas Eske; Clausen, Kevin Kuhlmann; Therkildsen, Ole Roland; Dalby, Lars.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 38 s. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Bind 299).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 21. 2017
 22. Udgivet

  Kortlægning af levesteder med forslag til målsætning og tilstandsvurdering for rastende vandfuglefuglearter. Arter tilknyttet bundvegetation, enge og moser. / Clausen, Preben; Therkildsen, Ole Roland; Nielsen, Rasmus Due; Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2017. 120 s. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Bind 248).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

 23. Udgivet

  Avian influenza overview September–November 2017. / Brown, Ian; Kuiken, Thijs; Mulatti, Paolo; Smietanka, Krzysztof; Staubach, Christoph; Stroud, David; Therkildsen, Ole Roland; Willeberg, Preben; Baldinelli, Francesca; Verdonck, Frank; Cornelia Adlhoch, Cornelia.

  I: EFSA Journal, Bind 15, Nr. 12, 5141, 12.2017.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskning

 24. Udgivet

  Recent status and changes in abundance of Taiga Bean Geese wintering in NE Jutland. / Brandt, Thorkil ; Lund, Thorkild; Sørensen, Dorte; Sørensen, Flemming; Therkildsen, Ole Roland; Fox, Anthony David.

  I: Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, Bind 111, Nr. 4, 17.11.2017, s. 138-146.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 25. Udgivet

  Vurdering af effekten af mågetråd og øget fjerkrætæthed med henblik på at reducere kontakt mellem vilde fugle og fjerkræ. / Therkildsen, Ole Roland.

  2017. 8 s., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 26. Udgivet

  Vurdering af risikoen for troldænders kollision med en broforbindelse ved Frederikssund. / Therkildsen, Ole Roland; Holm, Thomas Eske.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. 20 s. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 106).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 27. Udgivet

  Forstyrrelser af vandfugle ved friluftsaktiviteter tilknyttet marine og ferske vande – en oversigt (With a summary in English: Disturbance of waterbirds by water-based recreational activities – a review). / Laursen, Karsten; Bregnballe, Thomas; Therkildsen, Ole Roland; Holm, Thomas Eske; Nielsen, Rasmus Due.

  I: Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, Bind 111, Nr. 3, 09.2017, s. 96-112.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 28. Udgivet

  Overvågning af natlyssværmer Proserpinus proserpina. / Therkildsen, Ole Roland; Helsing, Flemming; Søgaard, Bjarne.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2017. 10 s. (Teknisk anvisning; Nr. A11).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 29. Udgivet

  Arter 2015 : NOVANA. / Søgaard, Bjarne; Wind, Peter; Bladt, Jesper; Mikkelsen, Peter; Therkildsen, Ole Roland; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg; Wiberg-Larsen, Peter; Johansson, Liselotte Sander; Galatius, Anders; Sveegaard, Signe; Teilmann, Jonas.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2017. 128 s. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 209).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 30. Udgivet

  Fældende havdykænders antal og fordeling i Sejerøbugten i relation til menneskelige forstyrrelser. / Petersen, Ib Krag; Nielsen, Rasmus Due; Therkildsen, Ole Roland; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2017. 42 s. (Videnskabelig rapport fra DCE; Nr. 239).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivningpeer review

 31. Udgivet

  Second year post-construction monitoring of bats and birds at Wind Turbine Test Centre Østerild. / Therkildsen, Ole Roland (Redaktør); Elmeros, Morten (Redaktør).

  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 2017. 142 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Bind 232).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivningpeer review

 32. 2016
 33. Udgivet
 34. Udgivet
 35. Udgivet

  De store måger: Bestandenes udvikling og mulige værktøjer til håndtering af konflikter. / Therkildsen, Ole Roland; Bregnballe, Thomas.

  2016. 11 s., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 36. Udgivet

  Forslag til regulering af sejladsen i Brabrand Sø med hensyntagen til ynglende og rastende fugle samt odder. / Therkildsen, Ole Roland; Holm, Thomas Eske; Laursen, Karsten; Madsen, Aksel Bo.

  2016. 22 s., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 37. Udgivet

  Forslag til tilstandesvurdering af levesteder for skovfugle - 5 Natura 2000-udpegningsarter. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Holm, Thomas Eske; Clausen, Kevin; Therkildsen, Ole Roland; Dalby, Lars.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2016. 34 s. (Videnskabelig rapport fra DCE; Nr. 191).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 38. Udgivet

  Mærkning af Tajgasædgæs i Lille Vildmose 2014/15. / Therkildsen, Ole Roland.

  Nordjyllands Fugle 2015. red. / Hans Christophersen. Bind 52 Støvring, 2016. s. 46-47.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til rapportFormidling

 39. Udgivet
 40. 2015
 41. Udgivet
 42. Udgivet

  Relationen mellem den geografiske fordeling af fældende havdykænder og menneskelige aktiviteter i Sejerøbugten : Sommeren 2014. / Petersen, Ib Krag; Nielsen, Rasmus Due; Therkildsen, Ole Roland; Kotzerka, Jana.

  2015. 28 s., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivningpeer review

 43. Udgivet

  Current and potential threats to Nordic duck populations – a horizon scanning exercise. / Fox, Anthony David; Jónsson, Jón Einar; Aarvak, Thomas; Bregnballe, Thomas; Christensen, Thomas Kjær; Clausen, Kevin Kuhlmann; Clausen, Preben; Dalby, Lars; Holm, Thomas Eske; Pavón-Jordán, Diego; Laursen, Karsten; Lehikoinen, Aleksi; Svein-Håkon, Lorentsen; Møller, Anders Pape; Nordström, Mikael; Öst, Markus; Söderquist, Pär; Therkildsen, Ole Roland.

  I: Annales Zoologici Fennici, Bind 52, Nr. 4, 08.2015, s. 193–220.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 44. Udgivet
 45. Udgivet

  Vurdering af nye aktivitetstidspunkter på skydeområde Rømø i 2015. / Holm, Thomas Eske; Therkildsen, Ole Roland; Laursen, Karsten.

  Nr. 13685, 2015. 5 s., feb. 02, 2015. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 46. Udgivet

  Overvågning af bæver Castor fiber i Nordsjælland 2009-2014. / Nitschke, Max; Berthelsen, Jørn Pagh; Wind, Peter; Therkildsen, Ole Roland; Holm, Thomas Eske; Damm, Niels.

  2015. 48 s. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 51).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 47. Udgivet

  An adaptive scaring device. / Steen, Kim Arild; Therkildsen, Ole Roland; Karstoft, Henrik; Green, Ole.

  I: International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics, Bind 1, Nr. 2, 2015, s. 130-141.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 48. Udgivet

  De fleste danske fuglereservater er velfungerende. / Clausen, Preben; Holm, Thomas Eske; Therkildsen, Ole Roland; Jørgensen, Hans Erik; Nielsen, Rasmus Due.

  I: Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, Bind 109, 2015, s. 8-9.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 49. Udgivet

  Detection of Bird Nests during Mechanical Weeding by Incremental Background Modeling and Visual Saliency. / Steen, Kim Arild; Therkildsen, Ole Roland; Green , Ole; Karstoft, Henrik.

  I: Sensors, Bind 15, Nr. 3, 2015, s. 5096-5111.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 50. Udgivet

  First year post-construction monitoring of bats and birds at Wind Turbine Test Centre Østerild. / Therkildsen, Ole Roland (Redaktør); Elmeros, Morten (Redaktør).

  Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 2015. 126 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Bind 133).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 51. Udgivet

  First year post-construction monitoring of birds at Wind Turbine Test Centre Østerild. / Therkildsen, Ole Roland; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg; Groom, Geoffrey Brian; Nielsen, Rasmus Due; Haugaard, Lars; Nielsen , Henrik Haaning; Kjeldsen, Jørgen Peter.

  First year post-construction monitoring of bats and birds at Wind Turbine Test Centre Østerild. red. / Ole Roland Therkildsen; Morten Elmeros. Bind 133 Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 2015. s. 35-125.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til rapportRådgivning

 52. Udgivet

  Indspil til forvaltning af bramgås. / Madsen, Jesper; Therkildsen, Ole Roland; Fox, Anthony David.

  2015. 18 s., (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivningpeer review

 53. Udgivet

  Skarvens ynglekolonier i 2014. / Bregnballe, Thomas; Therkildsen, Ole Roland.

  Fugleåret 2014. red. / Peter Lange. Dansk Ornitologisk Forening, 2015. s. 226-229.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

 54. 2014
 55. Udgivet

  Rastende fugle i det danske reservatnetværk 1994-2010 : Del 2: De enkelte reservater. / Clausen, Preben; Holm, Thomas Eske; Therkildsen, Ole Roland; Jørgensen, Hans Erik; Nielsen, Rasmus Due.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014. 236 s. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 132).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 56. Udgivet

  Vindmøller på § 3-beskyttede naturarealer : Potentielle konsekvenser for biodiversitet, fugle og flagermus. / Nygaard, Bettina; Elmeros, Morten; Holm, Thomas Eske; Kahlert, Johnny Abildgaard; Moeslund, Jesper Erenskjold; Therkildsen, Ole Roland; Søgaard, Bjarne; Ejrnæs, Rasmus.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014. 192 s. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 115).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 57. Udgivet

  Udvidelse af aktivitetstidspunkterne på skydeområde Rømø i 2015. / Holm, Thomas Eske; Therkildsen, Ole Roland; Laursen, Karsten.

  Nr. 13685, 2014. 5 s., sep. 23, 2014. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 58. Udgivet

  Danmarks ynglebestand af skarver i 2014. / Bregnballe, Thomas; Therkildsen, Ole Roland.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014. 24 s. (Aarhus Universitet. Nationalt Center for Miljo og Energi. Teknisk Rapport; Nr. 41).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

 59. Udgivet

  Do anthropogenic activities influence the distribution of moulting seaducks? / Petersen, Ib Krag; Nielsen, Rasmus Due; Therkildsen, Ole Roland.

  2014. Poster session præsenteret ved 5th International Sea Duck Conference, Reykjavik, Island.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 60. Udgivet
 61. Udgivet
 62. Udgivet

  Status of the breeding population of Great Cormorants in Denmark in 2012. / Bregnballe, Thomas; Hansen, Rikke Reisner; Therkildsen, Ole Roland.

  Breeding numbers of Great Cormorants Phalacrocorax carbo in the Western Palearctic, 2012-2013: IUCN-Wetlands International Cormorant Research Group Report. red. / Thomas Bregnballe; Jennifer Lynch; Rosemarie Parz-Gollner; Stefano Volponi; Jean-Yves Paquet; David N. Carss; Mennobart R. van Eerden. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 2014. s. 90-93 (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 99).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til rapportForskningpeer review

 63. Udgivet

  Audio-Based Detection and Recognition of Conflict Species in Outdoor Environments Using Pattern Recognition Methods. / Steen, Kim Arild; Therkildsen, Ole Roland; Karstoft, Henrik; Green, Ole.

  I: Applied Engineering in Agriculture, Bind 30, Nr. 1, 2014, s. 89-96.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 64. Udgivet

  Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2003‐2011. / Hjulsager, Charlotte Kristiane; Breum, Solvej Østergaard; Trebbien, Ramona; Larsen, Lars Erik; Therkildsen, Ole Roland; Madsen, Jesper Johannes; Thorup, Kasper; Jensen Handberg, Kurt; Jørgensen, Poul Henrik.

  København : DTU, 2014. 78 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

 65. Udgivet

  Skarvens ynglekolonier i 2013. / Bregnballe, Thomas; Therkildsen, Ole Roland.

  Fugleåret 2013. red. / Peter Lange. Bind Årgang 8 Dansk Ornitologisk Forening, 2014. s. 228-230.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

 66. 2013
 67. Udgivet

  Danmarks ynglebestand af skarver i 2013. / Bregnballe, Thomas; Hyldgaard, Alexandra; Therkildsen, Ole Roland.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2013. 30 s. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 26).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 68. Udgivet

  An Audio Based Adaptive Goose Scaring Device. / Steen, Kim Arild; Therkildsen, Ole Roland; Karstoft, Henrik; Green, Ole.

  2013. Paper præsenteret ved CIOSTA XXXV Conference, Billund, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPaperForskning

 69. Udgivet

  Acoustic Classification of Goose Behaviours. / Steen, Kim Arild; Green, Ole; Therkildsen, Ole Roland.

  2013. Poster session præsenteret ved Listening in the Wild, London, Storbritannien.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 70. Udgivet

  Status of the breeding population of Great Cormorants in Denmark in 2012. / Bregnballe, Thomas; Hansen, Rikke; Therkildsen, Ole Roland.

  National reports from the 2012 breeding census of Great Cormorants Phalacrocorax carbo in parts of the Western Palearctic. red. / Thomas Bregnballe; J. Lynch; R. Parz-Gollner; L. Marion; S. Volponi; J-Y. Paquet; M.R. van Eerden. Bind 22 Aarhus : DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, 2013. s. 34-37.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til rapportRådgivning

 71. Udgivet

  Reduction of Harvest Mortality Using Thermal Cameras. / Steen, Kim Arild; Villa-Henriksen, Andrés; Therkildsen, Ole Roland; Green, Ole.

  2013. Poster session præsenteret ved Temadag: Fugle og pattedyr i Danmark: overvågnng og forvaltning, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 72. Udgivet

  Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne. / Therkildsen, Ole Roland; Andersen, Signe May; Clausen, Preben; Bregnballe, Thomas; Laursen, Karsten; Teilmann, Jonas.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2013. 174 s. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 52).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 73. Udgivet

  Audio-Visual Recognition of Goose Flocking Behavior. / Steen, Kim Arild; Therkildsen, Ole Roland; Green, Ole; Karstoft, Henrik.

  I: International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, Bind 27, Nr. 7, 2013.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 74. Udgivet

  Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010/11 og 2011/12 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere. / Therkildsen, Ole Roland; Laursen, Karsten; Sunde, Peter; Chriél, Mariann.

  I: Videnblad, Center for Vildtsundhed, Nr. 3, 2013, s. 1-6.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 75. Udgivet

  Gastrointestinal parasites of the Common Eider (Somateria mollissima) – Seasonal, geographical and host related variations in the parasite burdens of two distinct Danish populations. / Jensen, Marie Stengaard; Chriél, Mariann; Al-Sabi, Mohammad Nafi Solaiman; Therkildsen, Ole Roland; Enemark, Heidi L.

  2013. Abstract fra 24th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, Perth, Australien.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskningpeer review

 76. Udgivet

  Opgørelse af sundhedsparametre på rådyr i 2010/11 og 2011/12 baseret på oplysninger fra jægere og andre borgere. / Therkildsen, Ole Roland; Laursen, Karsten; Sunde, Peter; Chriél, Mariann.

  I: Videnblad, Center for Vildtsundhed, Nr. 4, 2013, s. 1-9.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 77. Udgivet

  Skarvens ynglekolonier i 2012. / Bregnballe, Thomas; Jensen, Dorte Almskou; Therkildsen, Ole Roland.

  Fugleåret 2012. red. / Peter Lange. Dansk Ornitologisk Forening, 2013. s. 220-222.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

 78. 2012
 79. Udgivet

  Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2003-2011. / Hjulsager, Charlotte Kristiane; Breum, Solvej Østergaard; Trebbien, Ramona; Larsen, Lars Erik; Therkildsen, Ole Roland; Handberg, Kurt; Jørgensen, Poul Henrik; Jensen Handberg, Kurt.

  DTU, 2012. 84 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

 80. Udgivet

  Vurdering af omfanget af anskydninger med tungstenhagl (wolfram). / Therkildsen, Ole Roland; Holm, Thomas Eske.

  Nr. 31500, 2012. 3 s.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 81. Udgivet

  Automatic Detection of Animals using Thermal Imaging. / Steen, Kim Arild; Villa-Henriksen, A; Therkildsen, Ole Roland; Karstoft, Henrik; Green, Ole.

  2012. Paper præsenteret ved Agriculture & Engineering for a Healthier Life, Valencia, Spanien.

  Publikation: KonferencebidragPaperForskning

 82. Udgivet

  Video-Based Detection of Goose Behaviours. / Steen, Kim Arild; Therkildsen, Ole Roland; Karstoft, Henrik; Green, Ole.

  2012. Paper præsenteret ved Agriculture & Engineering for a Healthier Life, Valencia, Spanien.

  Publikation: KonferencebidragPaperForskning

 83. Udgivet
 84. Udgivet

  Konsekvensvurdering af en udvidelse af aktivitetstidspunkterne på skydeområde Rømø i 2012. / Holm, Thomas Eske; Therkildsen, Ole Roland; Laursen, Karsten.

  Nr. 32647, Nr. 26-9056, 2012. 3 s., jan. 10, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 85. Udgivet

  Når dyrene kommer på tværs. / Therkildsen, Ole Roland; Sunde, Peter.

  2012. Abstract fra Plantekongres 2012, Herning, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceFormidling

 86. Udgivet

  Acoustic Classification of Goose Behaviours. / Steen, Kim Arild; Green, Ole; Therkildsen, Ole Roland.

  2012. Poster session præsenteret ved Temadag om Vildtforskningen i Danmark, Aarhus, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskning

 87. Udgivet

  A review of the factors causing paralysis in wild birds: Implications for the paralytic syndrome observed in the Baltic Sea. / Sonne, Christian; Alstrup, Aage Kristian Olsen; Therkildsen, Ole Roland.

  I: Science of the Total Environment, Bind 416, 05.01.2012, s. 32-39.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 88. Udgivet

  A Vocal-Based Analytical Method for Goose Behaviour Recognition. / Steen, Kim Arild; Therkildsen, Ole Roland; Karstoft, Henrik; Green, Ole.

  I: Sensors, Bind 12, 2012, s. 3773-3788.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 89. Udgivet

  Angående høring af opdateret nøgle og beskrivelser vedr. marine naturtyper jf habitatdirektivet. / Dahl, Karsten; Therkildsen, Ole Roland.

  2012. 5 s., (Notat).

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivningpeer review

 90. Udgivet

  Automatic Detection of Animals in Mowing Operations Using Thermal Cameras. / Steen, Kim Arild; Villa-Henriksen, Andrés; Therkildsen, Ole Roland; Green, Ole.

  I: Sensors, Bind 12, Nr. 6, 2012, s. 7587-7597.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

 91. Udgivet

  Baseline investigations of bats and birds at Wind Turbine Test Centre Østerild. / Therkildsen, Ole Roland (Redaktør); Elmeros, Morten (Redaktør); Kahlert, Johnny Abildgaard (Redaktør); Desholm, Mark (Redaktør).

  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 2012. 128 s. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 28).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

 92. Udgivet

  Baseline investigations of birds at Wind Turbine Test Centre Østerild. / Therkildsen, Ole Roland; Kahlert, Johnny Abildgaard; Groom, Geoffrey Brian; Kjeldsen, Jørgen Peter; Nielsen, Henrik Haaning; Nielsen, Rasmus Due; Desholm, Mark.

  Baseline investigations of bats and birds at Wind Turbine Test Centre Østerild. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 2012. s. 35-128 (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; Nr. 28).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til rapportRådgivning

 93. Udgivet

  Danmarks ynglebestand af skarver i 2012. / Bregnballe, Thomas; Therkildsen, Ole Roland.

  2012. 11 s., sep. 17, 2012.

  Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelseRådgivning

 94. Udgivet

  Erratum to “A review of the factors causing paralysis in wild birds: Implications for the paralytic syndrome observed in the Baltic Sea” [Sci. Total Environ. 416 (2012) 32–39]. / Sonne, Christian; Alstrup, Aage Kristian Olsen; Therkildsen, Ole Roland.

  I: Science of the Total Environment, Bind 430, 2012, s. 291.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKommentar/debatForskningpeer review

 95. Udgivet

  Fokus på ederfugles parasitter. / Chriél, Mariann; Enemark, Heidi; Therkildsen, Ole Roland.

  I: Vildtinformation, 2012, s. 17.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 96. Udgivet
 97. Udgivet
 98. Udgivet

  Reply to Tillit et al. 2012: Thiamine deficiency: a viable hypothesis for paralytic syndrome in Baltic birds. / Sonne, Christian; Alstrup, Aage Kristian Olsen; Therkildsen, Ole Roland.

  I: Science of the Total Environment, Bind 433, 2012, s. 563-564.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKommentar/debatForskningpeer review

 99. Udgivet

  Skarvens ynglekolonier i 2011. / Bregnballe, Thomas; Therkildsen, Ole Roland.

  Fugleåret 2011. red. / Peter Lange. Dansk Ornitologisk Forening, 2012. s. 232-234.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

 100. Udgivet

  Surveillance for avian influenza viruses in wild birds in Denmark and Greenland, 2007-10. / Hjulsager, Charlotte Kristiane; Breum, Solvej Østergaard; Trebbien, Ramona; Handberg, Kurt J.; Therkildsen, Ole Roland; Madsen, Jesper Johannes; Thorup, Kasper; Baroch, John A.; DeLiberto, Thomas J.; Larsen, Lars Erik; Jørgensen, Poul Henrik.

  I: Avian Diseases, Bind 56, Nr. 4, 2012, s. 992-998.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKonferenceartikelForskningpeer review

 101. Udgivet

  Wildlife Communication : Electrical and Computer Engineering. / Steen, Kim Arild; Therkildsen, Ole Roland; Karstoft, Henrik; Green, Ole.

  Aarhus : Aarhus University, Department of Engineering, 2012. 39 s. (Technical report; Nr. ECE-TR-7).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

 102. 2011
 103. Udgivet

  Citizen science based monitoring of spatially explicit population parameters in a dynamic world. / Sunde, Peter; Therkildsen, Ole Roland; Chriél, Mariann; Hammer, Anne Sofie.

  2011. Abstract fra Workshop on Wildlife Health and Climate Change, Rønde, Danmark.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

 104. Udgivet

  A review of disease occurrence and population effects in the common eider (Somateria mollissima). / Therkildsen, Ole Roland; Christensen, Thomas Kjær; Sonne, Christian; Winding, Anne.

  2011. Abstract fra XXXth IUGB Congress (International Union of Game Biologists) and Perdix XIII, Barcelona, Spanien.

  Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskningpeer review

 105. Udgivet

  Danmarks ynglebestand af skarver i 2011. / Bregnballe, Thomas; Rasmussen, Julie Storm; Therkildsen, Ole Roland.

  2011, Nyhedsbrev.

  Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

 106. Udgivet

  Indsamling af edderfugle til Center for Vildtsundhed. / Christensen, Claus Lind; Therkildsen, Ole Roland.

  I: Jæger. Jagt, vildt & natur, Bind 20, Nr. 8, 08.2011, s. 10.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 107. Udgivet

  Involvement of the public for the collection of health data on Danish roe deer (Capreolus capreolus). / Chriél, Mariann; Therkildsen, Ole Roland; Sunde, Peter; Bald, Caroline; Hammer, Anne Sofie.

  2011. Poster session præsenteret ved International Conference on Animal Health Surveillance, Lyon, Frankrig.

  Publikation: KonferencebidragPosterForskningpeer review

 108. Udgivet

  Mange bække små : Simple oplysninger fra jægere giver vigtig viden om rådyrs sundhedstilstand. / Sunde, Peter; Therkildsen, Ole Roland; Hammer, Anne Sofie; Chriél, Mariann.

  I: Jaeger, Bind 20, Nr. 5, 05.2011, s. 42-43.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

 109. Udgivet
Forrige 1 2 Næste