Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ole Højberg

PhD, Seniorforsker

Profile photoOle Højberg
Senior researcher
Immunology and Microbiology Section
Department of Animal Science, Aarhus University
Blichers Allé 208830 TjeleDanmark
E-mail: ole.hojberg@anis.au.dk
Phone: 87157792/61384070Web: http://pure.au.dk/portal/da/ole.hojberg@anis.au.dk

Profil

Forskningen omfatter klarlæggelse af den mikrobielle omsætning i foder og fordøjelseskanal hos husdyr, specielt med henblik på at opnå øget viden om specifikke mikrobielle processer og de involverede mikroorganismer. Formålet er at optimere mikroorganismernes indflydelse på ernæring, foderudnyttelse og sundhedstilstand hos enmavede (svin og fjerkræ) og drøvtyggere samt mindske utilsigtet udledning af næringsstoffer og drivhusgasser som metan og lattergas.

Forskningen omfatter brugen af mikrobiologiske og molekylærbiologiske metoder til indentificering og kvantificering af specifikke mikroorganismer og/eller specifikke mikrobielle gener og deres ekspression samt karakterisering af mikrobielle populationers sammensætning og aktivitet.

Hovedaktiviteterne vedrører i bred forstand forskning med alternativer til de udfasede antibiotiske vækstfremmere såvel som terapeutisk antibiotika i husdyrproduktionen. Arbejdsområdet omfatter således identifikation af potentielt nye tilsætningsstoffer i form af eksempelvis plantekomponenter og -ekstrakter såvel som belysning af virkningsmekanismerne bag allerede anvendte fodertyper og tilsætningsstoffer som fermenteret vådfoder, organiske syrer samt zink og kobber. Sidstnævnte metaller er ikke at betragte som alternativer til de ovennævnte antibiotika pga. de miljømæssigt set problematiske aspekter ved brugen af disse stoffer, men kendskab til deres virkningsmekanismer kan give væsentlige fingerpeg om, hvilke egenskaber man skal søge efter hos nye additiver.

 

Education

1994: PhD, Dept. Ecology and Molecular Biology, The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, DK
1991: MSc (cand. scient.) in Biology, Section of Microbial Ecology, Dept. Biology, Aarhus University, DK

Employment

1999-: Senior researcher, Dept. Animal Science, AU-Foulum (former Danish Institute of Agricultural Sciences), Aarhus University, DK
1997: OECD-funded postdoctoral fellowship, Laboratoire de Biologie Microbienne, Université de Lausanne, Switzerland
1994-1999: Postdoctoral fellowship, Dept. Ecology and Molecular Biology, The Veterinary and Agricultural University, DK
1991-1994: PhD student, Dept. of Ecology and Molecular Biology, The Royal Veterinary and Agricultural University, DK

Research

1993-2019: Author/co-author of 54 peer reviewed publications (10 as first author, 13 as last author)
h-index: 23 (Web of Science, 18.01.2020); 25 (Google Scholar, 18.01.2020)
Selected projects:2020-2022: 'Feeding and phenotype of the climate-efficient cow' Landbrugsstyrelsen. Role: Participant2020-2022: 'Pigs without antibiotics: a pig model for colitis-complex diarrhea focusing on microbial fermentation in colon' Det Frie Forskningsråd. Role: Participant 
2019-2021: ‘Multicomponent antibacterial feed additive for weaning piglets against intestinal diseases’ (MAFFRA II) Organic RDD. Role: Participant2020-2022: 'Feeding and phenotype of the climate-efficient cow' Landbrugsstyrelsen. Role: Participant
2018-2020: Veterinærforlig III: 'Fodringsstrategi baseret på fermenteret korn og probiotika til forbedring af tarmsundhed og reducering af fravænningsdiarré hos grise'. Role: Participant
2017-2021: ‘Glyphosate treatment of crops: a sustainable strategy?’ The Velux Foundations. Role: WP Leader
2016-2017: ‘Multicomponent antibacterial feed additive for weaning piglets against intestinal diseases’ (MAFFRA) Organic RDD. Role: Participant
2015-2018: ‘European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs’ (PiGutNet). European Cooperation in Science and Technology (COST) Action F1401. Role: Participant
2014-2016: ‘Control of Clostridium difficile: an emerging threat to the European livestock industry (SporeBiotic)’. ANIHWA ERA-NET funded via the Danish Strategic Research Council (International DSF-projects). Contract no. 3055-00002. Role: Grant holder and WP Leader
2013-2016: ‘Reduction of methane emissions from dairy cows and concurrent improvement of feed efficiency, obtained through host genetics and next generation sequencing of rumen microbiome’ (REMRUM). The Danish Strategic Research Council. Contract no. 12-132447. Role: WP Leader
2013-2016: ’Feed Utilization in Nordic Cattle’ (FUNC). Mælkeafgiftsfonden. Role: WP Leader
2011-2012: ’Antimikrobielle proteiner i kartofler; alternativ til antibiotika i husdyrproduktionen (AMPiKAR)’. GUDP NaturErhvervstyrelsen. Contract no. 3405-11-0306. Role: WP Leader
2009-2012: ‘Slurry acidification for reduced emissions of methane, ammonia and odour’.
Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries via the research program Livestock Production for the Future. Contract no. 3304-FHP-08-G-003-0X. Role: Participant
2004-2009: ‘Plants and their extracts and other natural alternatives to antimicrobials in feed (REPLACE)’. EU FP6 Project. Role: WP Leader

Awards and memberships

2018-2019: Board member of The Danish Microbiological Society

Leadership and Administration

2015-2019: Member of the department PhD program committee
2007-2019: Participant in scientific evaluation committees at different levels (professor, associate professor, assistant professor, post doc, PhD).
2003-2017: Co-author of six project proposals for the 6th, 7th and H2020 EU Framework Programmes
1999, 2008, 2013: Coordinator of four project proposals for the 5th and 7th EU Framework Programmes
1999-2019: Ad hoc referee: Applied and Environmental Microbiology, Veterinary Microbiology, PLoS journals, Livestock Science, mSystems, etc. (see Activities)

Teaching

2018-2019: Responsible for the bachelor course ‘AgroMicrobiology’ (10 ECTS)
2013-2019: Organizer of the international PhD course ‘Gut Biology and Health’ (5 ECTS)
2010-2017: Responsible for the bachelor course ‘Microorganisms in AgroEcosystems’ (5ECTS)
2007-2019: Supervisor for bachelor, master and PhD students at Aarhus University
2002: Organizer of the international PhD course ‘Animal Nutrition and Ecology of the Gastrointestinal Tract: Microbiology, Gut Morphology and Immunology’

Publications, peer reviewed - Published/Accepted from the last five years

Predictive ability of host genetics and rumen microbiome for subclinical ketosis

Gebreyesus, G., Difford, G. F., Buitenhuis, B., Lassen, J., Noel, S. J., Højberg, O., Plichta, D. R., Zhu, Z., Poulsen, N. A., Sundekilde, U. K., Løvendahl, P. & Sahana, G., maj 2020, I : Journal of Dairy Science. 103, 5, s. 4557-4569 13 s.

Effect of dried oregano (Origanum vulgare L.) plant material in feed on methane production, rumen fermentation, nutrient digestibility, and milk fatty acid composition in dairy cows

Olijhoek, D., Hellwing, A. L. F., Grevsen, K., Haveman, L., Chowdhury, M. R., Løvendahl, P., Weisbjerg, M. R., Noel, S. J., Hojberg, O., Wiking, L. & Lund, P., nov. 2019, I : Journal of Dairy Science. 102, 11, s. 9902–9918 17 s.

Rumen and Fecal Microbial Community Structure of Holstein and Jersey Dairy Cows as Affected by Breed, Diet, and Residual Feed Intake

Noel, S. J., Olijhoek, D., McLean, F., Løvendahl, P., Lund, P. & Hojberg, O., jul. 2019, I : Animals. 9, 8, 11 s., 498.

Methane production, rumen fermentation, and diet digestibility of Holstein and Jersey dairy cows being divergent in residual feed intake and fed at 2 forage-to-concentrate ratios

Olijhoek, D. W., Løvendahl, P., Lassen, J., Hellwing, A. L. F., Höglund, J. K., Weisbjerg, M. R., Noel, S. J., McLean, F., Højberg, O. & Lund, P., 1 nov. 2018, I : Journal of Dairy Science. 101, s. 9926-9940 15 s.

Changes in rumen bacterial and archaeal communities over the transition period in primiparous Holstein dairy cows

Zhu, Z., Kristensen, L., Difford, G. F., Poulsen, M., Noel, S. J., Abu Al-Soud, W., Sørensen, S. J., Lassen, J., Løvendahl, P. & Højberg, O., nov. 2018, I : Journal of Dairy Science. 101, 11, s. 9847-9862 16 s.

Host genetics and the rumen microbiome jointly associate with methane emissions in dairy cows

Difford, G. F., Plichta, D. R., Løvendahl, P., Lassen, J., Noel, S. J., Højberg, O., Wright, A-D. G., Zhu, Z., Kristensen, L., Nielsen, H. B., Guldbrandtsen, B. & Sahana, G., 12 okt. 2018, I : PLOS Genetics. 14, 10, s. e1007580 22 s.

Holistic Assessment of Rumen Microbiome Dynamics through Quantitative Metatranscriptomics Reveals Multifunctional Redundancy during Key Steps of Anaerobic Feed Degradation

Söllinger, A., Tveit, A. T., Poulsen, M., Noel, S. J., Bengtsson, M., Bernhardt, J., Hellwing, A. L. F., Lund, P., Riedel, K., Schleper, C., Højberg, O. & Urich, T., 7 aug. 2018, I : American Society for Microbiology. Abstracts of the General Meeting. 3, 4, 19 s., e00038-18.

Development of a species-specific TaqMan-MGB real-time PCR assay to quantify Olsenella scatoligenes in pigs offered a chicory root-based diet

Li, X., Borg Jensen, B., Højberg, O., Noel, S. J. & Canibe, N., 16 jun. 2018, I : AMB Express. 8, 1, 99.

Impact of Bacillus spp. spores and gentamicin on the gastrointestinal microbiota of suckling and newly weaned piglets

Poulsen, A. S. R., Jonge, N. D., Nielsen, J. L., Højberg, O., Lauridsen, C., Cutting, S. M. & Canibe, N., 1 jan. 2018, I : PLOS ONE. 13, 11, s. e0207382

Community structure of the metabolically active rumen bacterial and archaeal communities of dairy cows over the transition period

Zhu, Z., Noel, S. J., Difford, G. F., Al-Soud, W. A., Brejnrod, A., Sørensen, S. J., Lassen, J., Løvendahl, P. & Højberg, O., 8 nov. 2017, I : P L o S One. 12, 11, s. e0187858

Phylogenetic diversity of cultivalble butyrate-producing bacteria from pig gut content and feces

Li, X., Højberg, O., Canibe, N. & Jensen, B. B., 9 nov. 2016, I : Journal of Animal Science. 94, suppl 3, s. 377-381 5 s.

Phylogenetic diversity of cultivable butyrate-producing bacteria from pig gut content and feces

Li, X., Hojberg, O., Canibe, N. & Jensen, B. B., sep. 2016, I : Journal of Animal Science. 94, s. 377-381 5 s.

Effect of short-term infusion of hydrogen on enteric gas production and rumen environment in dairy cows

Olijhoek, D., Hellwing, A. L. F., Weisbjerg, M. R., Dijkstra, J., Højberg, O. & Lund, P., 14 feb. 2016.

Clostridium perfringens challenge and dietary fat type modifies performance, microbiota composition and histomorphology of the broiler chicken gastrointestinal tract

Josefiak, D., Swiatkiewicz, S., Kieronczyk, B., Rawski, M., Dlugosz, J., Engberg, R. G. & Højberg, O., 2016, I : Archiv fuer Gefluegelkunde. 80

Effect of dietary nitrate level on enteric methane production, hydrogen emission, rumen fermentation, and nutrient digestibility in dairy cows

Olijhoek, D., Hellwing, A. L. F., Brask, M., Weisbjerg, M. R., Højberg, O., Larsen, M. K., Dijkstra, J., Erlandsen, E. J. & Lund, P., 2016, I : Journal of Dairy Science. 99, 8, s. 6191-6205

Effect of short-term infusion of hydrogen on enteric gas production and rumen environment in dairy cows

Olijhoek, D. W., Hellwing, A. L. F., Weisbjerg, M. R., Dijkstra, J., Hojberg, O. & Lund, P., 2016, I : Animal Production Science. 56, 2-3, s. 466-471 6 s.

Antibiotic Treatment Affects Intestinal Permeability and Gut Microbial Composition in Wistar Rats Dependent on Antibiotic Class

Tulstrup, M. V-L., Christensen, E. G., Carvalho, V., Linninge, C., Arhné, S., Højberg, O., Licht, T. R. & Bahl, M. I., 2015, I : P L o S One. 10, 12, s. e0144854 17 s.

Dietary Nitrate for Methane Mitigation Leads to Nitrous Oxide Emissions from Dairy Cows

Petersen, S. O., Hellwing, A. L. F., Brask, M., Hojberg, O., Poulsen, M., Zhu, Z., Baral, K. R. & Lund, P., 2015, I : Journal of Environmental Quality (Online). 44, 4, s. 1063-1070

Mesophilic versus thermophilic anaerobic digestion of cattle manure: Methane productivity and microbial ecology

Hernandez, V. M., Poulsen, M., Wahid, R., Højberg, O. & Møller, H. B., 2015, I : Microbial Biotechnology. 8, 5, s. 787–800

Olsenella scatoligenes sp. nov., a 3-methylindole- (skatole) and 4-methylphenol- (p-cresol) producing bacterium isolated from pig faeces

Li, X., Jensen, R. L., Højberg, O., Canibe, N. & Jensen, B. B., 2015, I : International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 65, s. 1227-1233 7 s.

Effect of benzoic acid and calcium chloride on mircrobiota, mineral balance and bone in growing pigs

Nørgaard, J. V., Højberg, O., Sørensen, K. U., Eriksen, J., Shiguetomi Medina, J. M. & Poulsen, H. D., aug. 2014, I : European Association for Animal Production. Annual Meeting. Book of Abstracts. 20, s. 127-127 1 s.

Clostridium perfringens challenge and dietary fat type affect broiler chicken performance and fermentation in the gastrointestinal tract

Jozefiak, D., Kieronczyk, B., Rawski, M., Hejdysz, M., Rutkowski, A., Engberg, R. M. & Højberg, O., jun. 2014, I : Animal. 8, 6, s. 912-922 11 s.

Methanogenic community changes, and emissions of methane and other gases, during storage of acidified and untreated pig slurry

Petersen, S. O., Højberg, O., Poulsen, M., Schwab, C. & Eriksen, J., 13 mar. 2014, I : Journal of Applied Microbiology. 117, 1, s. 160-172

The effect of long-term acidifying feeding on digesta organic acids, mineral balance, and bone mineralization in growing pigs

Nørgaard, J. V., Højberg, O., Sørensen, K. U., Eriksen, J., Shiguetomi Medina, J. M. & Poulsen, H. D., 2014, I : Animal Feed Science and Technology. 195, s. 58-66 9 s.