Aarhus Universitets segl

Nis Langer Primdahl

Ph.D., Postdoc

Nis Langer Primdahl

Profil

I perioden august '23-juli '24 er jeg tilknyttet Faculty of Education, University of Cambridge, som en del af min International Postdoc-bevilling fra DFF. Her arbejder jeg med projektet "Temporal Dimensions of Mental Health Promotion in Schools: Theorizing the Educational Objectification of Time", hvor jeg undersøger de tidslige dimensioner af skoletrivsel.

Profil

Forskning:

- Trivsel og mental sundhed i skolen

- Tid, tidslighed og temporale normer i skolen

- Mindfulness i skolen (og relaterede kontemplative praksisser fx yoga og meditation)

- Hermeneutik, fænomenologi og kritisk teori i pædagogisk psykologi, pædagogik og uddannelsesvidenskab

- Mixed-methods

DFF-International Postdoc:

I projektet undersøger jeg, hvordan perspektiver med afsæt i tid, tidslighed og temporale normer kan udvide og stille ny spørgsmål til aktuelle måder at tænke mental sundhed, trivsel og trivselsfremme i skolen. Med afsæt i skolebaserede trivselsindsatser i Storbritannien og Danmark undersøger jeg, hvilken betydning tid og tidslighed har i relation til elevers trivsel. Inden for trivselsforskningen indeholder en række udbredte forklaringer af den stigende mistrivsel hos børn og unge en væsentlig tidslig dimension, eksempelvis betones betydningen af et accelererende skole- og hverdagsliv med stigende krav til præstationer og planlægning af egen tid, faldende kapacitet til at være opmærksomt til stede i nuet eller en forstærket usikkerhed om fremtiden. Men hvor den tidslige dimension spiller en central og eksplicit rolle, når trivselsforværringen eller -krisen hos børn og unge diagnosticeres, glider denne dimension i baggrunden og er forblevet underbelyst, når det gælder indsatser i skolen, der har til hensigt at imødegå selvsamme forværring. 

Med empirisk udgangspunkt i en række indsatser fra Danmark og Storbritannien analyseres anvendelsen af undervisningsmaterialer, apps og videoer i skoleindsatser, der f.eks. arbejder med time management, hvor tidslige forholdemåder gøres til genstand for en pædagogisk praksis. Et særligt fokus vil være, hvordan trivsel og mental sundhed hænger sammen med bestemte normer for forvaltning og regulering af både målbar objektiv tid og subjektiv erfaret tid.

I projektet samarbejder jeg med Ros McLellan, University of Cambridge og Venka Simovska, Aarhus Universitet. 

Vis alle (19) »

Vis alle (6) »

Vis alle (1) »

ID: 96150521