Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nils Ole Bubandt

PhD, Professor

Nils Ole Bubandt
Se relationer på Aarhus Universitet

 

  
         
  


Jeg er en antropolog
med en interesse for studiet af, hvordan ting kunne være anderledes, altså at undersøge, hvordan mange af de ting, vi tager for givet, ofte er mere og andet, end vi tror.  Jeg har udført feltarbejde i Indonesien i de sidste tredive år og har blandt andet studeret, hvordan demokrati til tider reproduceres af korruption på uventede måder; hvordan menneskeskabte klima- og miljøforandringer medproduceres af dyr og andre væsner; hvordan visse sten kan siges at være levende; og hvordan hekseri ikke er så væsensforskelligt fra en viral pandemi, som man skulle tro.

 

Mine nuværende forskningsinteresser kredser om havet, klima- og miljøforandringer, multispecies etnografi, og den underfundige epoke, som nogen kalder Antropocæn. Min konkrete forskning i øjeblikket undersøger forholdet mellem koraldød og Jesu genkomst i Papua; hvordan omsorgen for sangfugle på Java ironisk nok truer deres eksistens i naturen; og hvorfor støjmusik kan provokere politisk i Indonesien, et land hvor få mennesker ellers bliver provokerede af støj.

 

Forskningsprojekter:

 • Jeg er PI på forskningsprojektet BLUE: Multispecies Ethnographies of Oceans in Crisis. Projektet, der er finansieret af Det frie Forskningsråd (FKK), undersøger fire af de globale kriser som verdenshavene står overfor: stigende havtemperaturer, forsuring, mikroplastforurening og invasive arter.
 • Jeg er deltager i forskningsprojektet Java-Futurism: Chronotopes of Sonic Activism in Indonesia. Projektet er en æstetisk-antropologisk undersøgelse af noise og eksperimentel musik i Indonesien. Igennem feltarbejde, performanceanalyser og online research  afdækker vi forbindelserne imellem musik, mystik, politik og fremtidsforestillinger og herigennem bidrage til en dekolonisering af vestlig musikhistorie og en provincialisering af universelle ideer om æstetik.  Projektet er finansieret af Det Svenske Videnskabsråd og ledes af Sanne Krogh Groth fra Lunds Universitet.
 • Jeg er deltager og medlem af styrekomiteen af forskningsprojektet “Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT)”, finansieret af EU COST programmet.

Just  or soon off the press:

The Uncanny Valley of the Anthropocene: Short Stories about the Undead under the Brightest of Lights (Rowman and Little 2022).

Seks teser om Antropocæn (Multivers, 2022)

 • Seks grunde til hvorfor humanvidenskaberne (og alle vi andre) bør gentænke vores forståelse af verden i lyset af menneskeskabte klima- og miljøforandringer. Et kapitel i bogen "Planetære frakturer".

Philosophy on Fieldwork. Cases Studies in Anthropological Analysis 

 • En grundbog i den sværeste disciplin af dem alle: filosofisk inspireret antropologisk analyse. Redigeret sammen med filosoffen Thomas Schwartz Wentzer.  Udgives af Routledge i juli 2022.

Rubberboots Methods for the Anthropocene: Doing Fieldwork in Multispecies World 

 • En bog om multispecies feltarbejdsmetoder, der tager udfordringerne ved at studere miljø- og klimaforandringer igennem antropologisk feltarbejde alvorligt.  Bogen, der er redigeret sammen med Astrid Oberbeck Andersen og Rachel Cypher, er en metode-fokuseret opfølgning på "Arts of Living on a Damaged Planet" fra 2017. Udgives af University of Minnesota Press in februar 2023.

Andre nyere udgivelser: 

Antropocæn: Historien om verden af i morgen (2021)

 • Forestil dig at verden ikke er, som du troede. Forestil dig så, at der er et ord der beskriver denne nye verden. Ordet er Antropocæn, og denne bog er en introduktion til ordet og dets kritikere samt til den nye verden, vi ikke helt forstår. Bogen er udkommet ved Djøf Forlag.

Mud overflows boreholes, politics and reason (2020)

 • Mit bidrag til Feral Atlas - det spændende interactive atlas over en mere-end-menneskelig antropocæn redigeret af Anna Tsing, Jennifer Deger, Alder Saxena og Feifei Zhou - beskriver de utæmmede og uhyggelige effekter af mudder på verdens største og sandsynligvis menneskeligt fremkaldt muddervulkan på øen Java. Læs bidraget og udforsk Feral Atlas universet  her.
 • Hør eventuelt i stedet min artikel "Haunted Geologies. Spirits, Stones and the Necropolitics of the Anthropocene" baseret på samme feltmateriale læst op her

Swimming with Crocodiles (Orion Magazine 2020)

 • Anna Tsing og jeg svømmer med krokodiler i Papua og funderer over den gamle frygt, som vi har vakt til live i det antropocæne. Orion Magazine er et førende online tidsskrift om miljø i USA. Læs artiklen her. 

Coral (2020)

Koralteori, eller hvad koraller kan lære antropologien om multispecies socialitet (2019).

 • Koralteori” er et etnografisk-biologisk forsøg på at forstå socialitet og subjektivitet som et multispecies fænomen ved at forbinde etnografiske erfaringer fra feltarbejde på et koralrev i den indonesiske provins Vest-Papua med indsigter fra marinbiologi. Koraller er sammensatte væsner, der på én gang er dyr, alger, svampe og bakterier. I det dobbelte lys af marinbiologi og papuansk millenarisme, hævder artiklen, peger koraller på subjektivitetens og det sociales fundamentalt multispecies karakter. Artiklen er udgivet i Norsk Antropologisk Tidsskrift og kan downloades her.

Patchy Anthropocene. The Frenzies and Afterlives of Violent Simplifications (Current Anthropology 2019) 

 • En samling af tolv fantastiske analyser af en "patchy Anthropocene" på tværs af biologi, historie, miljøstudier og antropologi.  I introduktionen til dette særnummer af tidsskriftet Current Anthropology argumenterer vi for at det antropocæne bør studeres i rum såvel som tid. “Patchy Anthropocene” er det konceptuelle redskab til analytisk at fremhæve landskabsstruktu som politisk-historiske størrelser, især dem vi kalder “modular simplifications” og “feral proliferations.” Særnummeret er resultatet af et særligt inviteret Wenner-Gren Symposium. Det kan downloades her.

Når jeg ikke underviser, er jeg:

 • Redaktør (Editor-in-Chief) (med Mark Graham) af tidsskriftet Ethnos, et internationalt, peer-reviewet tidsskrift for antropologi.  Ethnos er optaget i Social Citation Index og og havde i 2020 en "impact factor" på 1,9 i Thompson Citation Report. Ethnos er dermed det vigtigste antropologiske tidsskrift i Europa og blandt de højest rangerende antropologiske tidsskrifter i verden.  Se mere her.
 • I 2019-2020 var jeg professor II ved Norges Arktiske Universitet i Tromsö.
 • I 2016-2017 var jeg gæsteprofessor ved Arken Kunstmuseum i et udstillingsprojekt om det antropocæne. Se Youtube videoen om udstillingen her.

Jeg bastler i øjeblikket med: 

1. En monografi om koraller, økoturisme og Jesu genkomst i et indonesisk ferieparadis

2. En bog om eksperimentel musik, æstetik, mystik og politik i Indonesian (med Sanne Krogh Groth)

3. En bog med titlen Animal Magic for Cambridge University Press

4. En artikel om sten og det antropocæne

5. En artikel om konspirationsteorier i Argentina, Indonesien, og Trump's USA (med Noa Vaisman)

6. En artikel om aestetiske og andre transpositioner i eksperimentel global musik fra Java (med Sanne Krogh Groth).

7. Et kapitel om kærligheden til sangfugle, artsudryddelse og om hvordan mennesker lærer fugle at synge som andre fuglearter i Indonesien. Kapitlet er del af bogen What on Earth!  Outrage and Anthropology on a Disrupted Planet som jeg redigerer sammen med Peter Crawford for Anthem Press.

Forskningsområder

Vis alle (132) »

Vis alle (57) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 14281