Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nils Arne Pedersen

dr. theol., Lektor

Curriculum Vitae

Personlige oplysninger

1959

født i Højbjerg (Århus)

 

1996

Gift med sognepræst, cand. theol. Kirsten Birgitte Juul; 3 børn (Jonatan, Jakob og Rebekka)

 

Uddannelse & grader

1990

cand. theol., Aarhus Universitet

 

1996

dr. theol, Aarhus Universitet

 

2001 og 2009

bedømt som professorkompetent ved hhv Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet og Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

 

Ansættelser

01.02.1990-
31.01.1995

Stipendiat (Carlsbergfondet). Ved Kirkekundskab, Aarhus Universitet 1/9 1994-31/1 1995

 

01.02.1995-
28.02.1995

SHF-stipendiat, Kirkekundskab, Aarhus Universitet

 

01.03.1995-
31.01.1996

Forskningslektor (SHF), Kirkekundskab, Aarhus Universitet

 

01.02.1996-
30.06.1996

Lektorvikar, Kirkekundskab, Aarhus Universitet

 

01.07.1996-
31.12.1997

Forskningslektor (SHF), Kirkekundskab, Aarhus Universitet

 

01.01.1998-
30.06.1998

Lektorvikar, Kirkekundskab, Aarhus Universitet

 

01.07.1998-
31.12.1998

Forskningslektor, Kirkekundskab, Aarhus Universitet

 

01.01.1999-
31.12.1999

Lektorvikar, Kirkekundskab, Aarhus Universitet

 

01.01.2000-
30.06.2000

Forskningslektor (SHF), Kirkekundskab, Aarhus Universitet

 

01.07.2000-
31.12.2000

Lektorvikar, Kirkekundskab, Aarhus Universitet

 

15.02.2001-
30.06.2001

Ekstern lektor, Kirkekundskab, Aarhus Universitet

 

01.08.2001-
31.12.2001

Lektor m.s.h. på forskning og udviklingsarbejde, Kirkekundskab, Aarhus Universitet

 

01.01.2002-
31.12.2002

Lektor, Kirkekundskab, Aarhus Universitet

 

01.01.2003-
31.07.2004

Lektor (SHF), Afdeling for Kirkehistorie og Praktisk Teologi (faggruppen Kirkehistorie), Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

 

01.08.2004

Lektor, Afdeling for Kirkehistorie og Praktisk Teologi (faggruppen Kirkehistorie), Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet (fast ansættelse)

 

Kurser

11.08.1999-
14.08.1999

Aarhus Universitets kursus i universitetspædagogik for vejledere og adjunkter

 

06.2005-05.2006

 Pilotprojekt om Kollegial Supervision (40 arbejdstimer), Center for Undervisningsudvikling, Det Humanistiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

 

10.2006-12.2006

Kursus for Ph.d.-vejledere ved det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

 

2011-2012

Forskerlederkursus (3 moduler) ved CBS-SIMI

 

Udlandsophold

09.1987-
05.1988

Studier i Rom, Italien

 

10.1991-
11.1991

Studier i Dublin, Irland

 

10.1996-
05.1997

Studier i Oxford, England

 

Deltagelse i bestyrelser, udvalg, råd, nævn, redaktioner, internationale forskergrupper, netværk o.l.

1983-1984

Medlem af Det teologiske Studenterråd

 

1985-1986

Formand for den studenterpolitiske gruppe Fri Kritisk Teologisk Liste

 

1985-1986

Medlem af Det teologiske Studienævn og Det teologiske Fakultetsstudienævn (Aarhus Universitet). 1986 næstformand for Det teologiske Studienævn.

 

1990-

Medarbejder ved Arbeitsstelle für Manichäismusforschung, Institut für Ägyptologie und Koptologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

 

1998-

Medlem af Forum for Patristiks initiativgruppe

 

2000-2009

Medlem af bestyrelsen for forskerseminaret Antikken og Kristendommen

 

2003-2005

Medlem af bestyrelsen for det Teologiske Fakultets satsningsområde "Jøder, Kristne og Hedninger i Antikken - Kritik og Apologetik"

 

2004-2011

Medlem af biblioteksudvalget, Det Teologiske Fakultet

 

2005-2009

Medlem af bestyrelsen for tema 1 ("Kampen om religiøse tekster i antikken") under det Teologiske Fakultets fokusområde "Religion som normsætter"

 

2004-2008

Medlem af ledelsesgruppen for det femårige NordForsk-netværk Nag Hammadi and Gnosticism (NNGN)

 

02.04-31.05.2007

Vikarierende afdelingsleder på Kirkehistorie og Praktisk Teologi

 

10.04.2008-31.01.2010

Medlem af metodeudvalg, Det Teologiske Fakultet

 

20.01.2009-19.01.2010

Medlem af Det Teologiske Studienævn

 

2009-2013

Voting member of the Board of the International Association of Manichaean Studies (IAMS)

 

2009-

Medlem af the editorial Board for serien Nag Hammadi and Manichaean Studies (NHMS), Brill

 

2009-

Medredaktør for Dansk Teologisk Tidsskrift

 

2010-

Enhedskoordinator for forskningsenheden "Den Kristne Orient"

 

2010-2011

Medlem af ph.d.-skolens bestyrelse og ph.d.-udvalget, Det Teologiske Fakultet

 

19.02.2010-03.02.2011

Medlem af "Udvalg til højnelse af teologiuddannelsens almene omdømme", nedsat af Det Teologiske Studienævn

 

2013-2017

Vice-Præsident, the Board of the International Association of Manichaean Studies (IAMS)

 
 2017- Præsident, the Board of the International Association of Manichaean Studies (IAMS) 
2017-Editor in Chief af serien Corpus Fontium Manichaeorum (Brepols) 
2017-Director af Biblia Manichaica, underserie af Corpus Fontium Manichaeorum (Brepols) 
2017-Co-director af Analecta Manichaica, underserie af Corpus Fontium Manichaeorum (Brepols) 

Forskningsprojekter

1988

Medarbejder ved det internationale editionsprojekt, der udgiver Chester Beatty Bibliotekets manikæisk-koptiske papyri. Udgaverne publiceres af Corpus Fontium Manichaeorum, Series Coptica (forlaget Brepols, Turnhout). Bidrag til udgivelsen af første del af den Manikæiske Salmebog kommer senere.

 

2007-2013

Syrisk-manikæiske tekster: Edition og oversættelse

 

2012-2017

Biblia Manichaica: Reception and Transformation. Forskerleder. Projektet støttes af FKK med 6,6 mio kr.

 
   

Undervisning & vejledning

1994

Øvelse: Gen. 1-3 hos hæretikere og rettroende i antikken (efterårssemestret)

 

1995

Ph.d.-kursus i subachmimiske dialekter (forårssemestret)

 

1995

Øvelse: Origenes' "Peri Archon" III,1 (efterårssemestret)

 

1996

Grunduddannelse: Kirkehistorie (oldtid - middelalder) (forårssemestret)

 

1998

Grunduddannelse: Kirkehistorie (oldtid - middelalder) (forårssemestret)

 

1998

Grunduddannelse: Kirkehistorie (oldtid - middelalder) (efterårssemestret)

 

1999

Overbygningsuddannelse: Kirkehistorie, periode 2 (dansk kirkehistorie ca. 700 - 1241) (forårssemestret)

 

1999

Kirkehistorie: Overbygningsuddannelse, periode 2 (dansk kirkehistorie ca. 700 - 1241) (efterårssemestret)

 

1999

Grunduddannelse: Kirkehistorie (oldtid - middelalder) (efterårssemestret)

 

2000

Indføring og øvelse: Manikæismen (forårssemestret)

 

2001

Grunduddannelse: Kirkehistorie (oldtid - middelalder) (forårssemestret)

 

2001

Grunduddannelse: Kirkehistorie (oldtid) (middelalder ved K. Ottosen) (efterårssemestret)

 

2002

Kirkehistorie: Overbygningsuddannelse, periode 1 (Kristendommen i en hedensk verden - aspekter af de kristnes samfunds- og menighedsliv i antikken) (forårssemestret)

 

2002

Indføring og øvelse: Manikæismen (efterårssemestret)

 

2002

Grunduddannelse: Kirkehistorie (middelalder) (oldtid ved H. Lehmann) (efterårssemestret)

 

2003

Kirkehistorie I (bacheloruddannelsen) (efterårssemestret)

 

2003

Teologihistorie (bacheloruddannelsen) (sammen med Peter Widmann) (efterårssemestret)

 

2004

Obligatorisk emnestudium (kandidatuddannelsen): Aspekter af de kristnes samfunds- og menighedsliv i antikken (indtil ca. 500) (efterårssemestret)

 

2004

Teologihistorie (bacheloruddannelsen) (sammen med Peter Widmann) (efterårssemestret)

 

2004

Teologihistorie (bacheloruddannelsen) (sammen med E.M. Wiberg Pedersen og A.C. Lund Jacobsen) (efterårssemestret)

 

2005

Kirkehistorie I (bacheloruddannelsen) (forårssemestret)

 

2005

Teologihistorie (bacheloruddannelsen) (sammen med Peter Widmann) (efterårssemestret)

 

2006

Bachelorprojekt: Det konstantinske vendepunkt og den "arianske" strid (forårssemestret)

 

2006

Frit/obligatorisk emnestudium (kandidatuddannelsen): Den "arianske" strid (forårssemestret)

 

2006

Frit/obligatorisk emneseminar B (kandidatuddannelsen): Aspekter af de kristne samfunds- og menighedsliv i antikken (indtil ca. 500) (efterårssemestret)

 

2006

Teologihistorie (bacheloruddannelsen) (sammen med E. M. Wiberg Pedersen (efterårssemestret)

 

2007

Kirkehistorie I (bacheloruddannelsen) (forårssemestret)

 

2008

Kirkehistorie I (bacheloruddannelsen) (2 hold; forårssemestret)

 

2008

Valgfag, bacheloruddannelsen: Det konstantinske vendepunkt og den 'arianske' strid (efterårssemestret)

 

2008

Seminar, kandidatuddannelsen: Oldkirkens liturgihistorie (efterårssemestret)

 

2009

Kirkehistorie I (bacheloruddannelsen; forårssemestret) (sammen med G. Lønstrup)

 

2009

Valgfag, bacheloruddannelsen: Den Store Forfølgelse og Konstantin den Store (efterårssemestret)

 

2009

Seminar, kandidatuddannelsen: Oldkirkens liturgihistorie (efterårssemestret)

 

2010

Kirkehistorie I (bacheloruddannelsen) (forårssemestret)

 

2010

Seminar, kandidatuddannelsen: Oldkirkens liturgihistorie (forårssemestret)

 

2010

Valgfag, bacheloruddannelsen: Kalkedonsynoden og dens forspil og efterspil (efterårssemestret)

 

2011

Kirkehistorie I (bacheloruddannelsen) (forårssemestret)

 

2011

Seminar, kandidatuddannelsen: Giv kejseren, hvad kejserens er. Forholdet mellem stat og kirke fra romersk tid til idag (sammen med C. Bach-Nielsen og L. Malmgart) (forårssemestret)

 

2012

Kirkehistorie I (bacheloruddannelsen) (forårssemestret)

 

2013

Valgfag 2: Koptisk (bacheloruddannelsen) (forårssemestret)

 

2013

Valgfag 1A: Gnostikere og manikæere (bacheloruddannelsen) (sammen med René Falkenberg) (efterårssemestret)

 

2014

Kirkehistorie I (bacheloruddannelsen) (forårssemestret)

 
2015Obligatorisk Kirkehistorie (kandidatuddannelsen): Den pelagianske strid (forårssemestret) 
2015Seminar, kandidatuddannelsen: Kalkedonkoncilet og dets forspil og efterspil (forårssemestret) 
04.03.2015Ph.d.-kursus: The successful Postdoc application. Organisator, samt (sammen med K.K. Kirkegaard, J.E. Thorsen og J.M. Larsen) lærer 
2016Den Store Forfølgelse og Konstantin den Store (bachelorprojekt) (forårssemestret) 
2016Kirkehistorie I (bacheloruddannelsen) (forårssemestret) 
2016Teologiens grundtemaer (bacheloruddannelsen) (efterårssemestret) (sammen med C. Bach-Nielsen) 
2016Kirkehistorie (kandidatuddannelsen): Den pelagianske strid (efterårssemestret) 
2017Kirkehistorie I (bacheloruddannelsen) (forårssemestret) 
2017Kirkehistorie (kandidatuddannelsen): Den pelagianske strid (forårssemestret) 
2017Valgfag 1A: Gnostikere og manikæere (bacheloruddannelsen) (sammen med René Falkenberg) (efterårssemestret) 
2018Kirkehistorie (kandidatuddannelsen): Den pelagianske strid (efterårssemestret) 
2018

Valgfag 1A: Hvordan blev “det Nye Testamente” til som kanonisk samling? (efterårssemestret)

 
2019

Kirkehistorie I (bacheloruddannelsen) (forårssemestret) (sammen med Lasse Løvlund Toft)

 
2019

Kirkehistorie (kandidatuddannelsen): Den pelagianske strid (forårssemestret)

 
2019

Kristen gudstjeneste – fra de tidlige menigheder til spaghettigudstjeneste (bachelorprojekt)(forårssemestret) (sammen med Kirstine Helboe)

 
12.08-15.08.2019

Ph.d.-kursus: The Festal Letters of Athanasius: Their Text and Contexts.

Organisator og eneunderviser

 
2019

Kirkehistorie I (bacheloruddannelsen) (efterårssemestret)

 
2019

Valgfag 1A: Hvordan blev “det Nye Testamente” til som kanonisk samling? (efterårssemestret)