Aarhus Universitets segl

Niels Henrik Jespersen

Jordbrugsteknolog

Profile photo

Niels Henrik Jespersen

Jordbrugsteknolog

  • Institut for Agroøkologi - Markforsøg Flakkebjerg
Adressetype: Postaddresse.
Forsøgsvej 1
4200
Slagelse
Danmark

E-mail: henrik.jespersen@agro.au.dk

Mobil: +4522283385

Telefon: +4587158205

Curriculum Vitae


Uddannelse

Jordbrugsteknolog

2001-2003 Selandia Slagelse

Driftlederuddannelse

1984-1985 Høng landbrugsskole

Folkeskolensudvidede afgangseksamen

1979 Eggeslevmagle skole i Skælskør


Erhvervserfaring

Jordbrugstekniker

2005-nu. Afdeling for plantebeskyttelse og skadedyr. Danmark JordbrugsForskning

Specialarbejder

2004-2005 Fabrikation af "tyndplade " i isoleringsbranchen Norisol A/S

Specialarbejder

2004montør i ventilationsfirma Madsorask

Jordbrugstekniker

2004 i Danmark JordbrugsForskning

2 måneders vikariat

Traktorfører

2003 -2004 Carl Henriksen

Selvstændig landmand

1986-2001 Forpagter på 31 ha. plantebrug

Specialarbejder

1986-2001 Isolatør I isoleringsfirma. Norisol A/S

Fodermester

1983-1984 Fodermester i svinebesætning Else og Søren Refslund Møller

Landbrugsmedhjælper

1980-1983 div. job som landbrugsmedhjælper.


Efteruddannelse

Sprøjtecertifikat

1998 AMU-center Næstved

Truckcertifikat

1998 AMU- center Slagelse

Vedlieholdelse af landbrugsmaskiner

1982 72 lektioner Specialarbejderskolen Vest- og Sydsjælland

Roemarkens maskiner

1982 37 lektioner Specialarbejderskolen Vest- og Sydsjælland

Grundkursus i plantebeskyttelse

1981 37 lektioner Specialarbejderskolen Vest- og Sydsjælland

beskyttelsesmidler og sprøjtning i landbruget

1981 37 lektioner Specialarbejderskolen Vest- og Sydsjælland