Aarhus Universitets segl

Niels Brügger

Ph.d., Professor

Niels Brügger
Se relationer på Aarhus Universitet

Professor i Medievidenskab, leder af: det internationale forskernetværk WARCnet (2020-, støttet af Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation), Center for Digitale Metoder og Medier (2020-), NetLab under Digital Humanities Lab (2014-), og Center for Internetforskning (2010-2021). Koordinator af det europæiske netværk RESAW, a Research Infrastructure for the Study of Archived Web Materials. Medgrundlægger og ledende redaktør af det internationale tidsskrift Internet histories: Digital technology, culture and society (2017-).  Deltager i forskningsprojekterne ‘A history of online virality (HIVI)’ (2021-2024), the C²DH (Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History), funded af the Luxembourg National Research Fund (FNR), samt ’AWAC2 — Analysing Web Archives of the COVID Crisis through the IIPC Novel Coronavirus dataset’ (2021-2022), the C²DH (Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History), funded af the Archives Unleashed Cohorts Program.

Har været initiativtager til forskningsprojekterne "Probing a Nation's Web Domain — the Historical Development of the Danish Web" (2014-) og "dr.dks historie 1996-2006" (2007-) samt medinitiativtager til forskningsinfrastrukturprojektet NetLab (2012-17) under Digital Humanities Lab. Seneste bøger Oral Histories of the Internet and the Web (red. N. Brügger, G. Goggin) (Routledge, 2022), The historical web and digital humanities (red. N. Brügger, D. Laursen) (Routledge. 2019), The SAGE Handbook of Web History (red. N. Brügger, I. Milligan) (SAGE. 2019),  The Archived Web: Doing History in the Digital Age (MIT Press, 2018).

Medlem af the Academia Europaea.

Metrics: 2.461 citationer, h-index 25, i10-index 48 (Google Scholar, sep. 2023).

 

Forskningsinteresser

Mine primære forskningsinteresser er internettets kommunikations- og mediehistorie samt Digital Humanities, herunder bl.a. spørgsmål om arkivering af internettet samt brugen af digitale forskningsværktøjer.

Min anden forskningsinteresse er medieteori, internettet og relationen mellem disse to med henblik på at (re)vurdere eksisterende medieteoriers og -metoders status og aktualitet.

Og endelig har jeg i mindre grad tid til at pleje en tidligere forskningsinteresse, nemlig nyere fransk filosofi, idéhistorie, kulturteori og videnskabsteori. Her er det især tænkere som Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Jean-François Lyotard og Paul Virilio, der har stået centralt.

 

Undervisning og vejledning

På Bacheloruddannelsen underviser jeg primært i Medieudvikling samt inden for de to teoretisk orienterede discipliner Humanistisk videnskabsteori samt Medie-, kultur- og samfundsteori. På Kandidatuddannelsen underviser jeg inden for mine forskningsområder.

Jeg vejleder ph.d.-projekter og specialer inden for mine forsknings- og undervisningsområder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vis alle (295) »

Vis alle (564) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 14437