Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Niels Bering Ovesen

Akademisk medarbejder

Publikationer
Internationale videnskabelige publikationer med referee

2007

Kronvang, B., Andersen, I.K., Hoffmann, C.C., Pedersen, M.L., Ovesen, N.B. & Andersen, H.E. (2007): Water Exchange and Deposition of Sediment and Phosphorus during Inundation of Natural and Restored Lowland Floodplains. - Water, Air and Soil Pollution 181(1-4): 115-121.
Elektronisk udgave

2005

Kronvang, B., Jeppesen, E., Conley, D.J., Søndergaard, M., Larsen, S.E., Ovesen, N.B. & Carstensen, J. (2005): Nutrient pressures and ecological responses to nutrient loading reductions in Danish streams, lakes and coastal waters. - Journal of Hydrology 304: 274-288.

2003

Müller-Wohlfeil, D-I., Kronvang, B., Larsen, S.E. & Ovesen, N.B. (2003): Estimating annual river discharge and nitrogen loadings to Danish coastal waters. - International Journal of Environmental Studies 60(2): 179-197.

2001

Iversen, H.L., Ovesen, N.B. & Larsen, S.E. (2001): Long-Term Variations in Discharge Capacity Related to River Management Practice in Danish Lowland Streams. - Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie 27(6): 3722-3726.

Müller-Wohlfeil, D.-I., Kronvang, B., Larsen, S.E., Ovesen, N.B. & Wendland, F. (2001): Establisment of a Harmonized Tool for Calculating River Discharge and Nitrogen Loads from Unmonitored Areas in Denmark. - Physics and Chemistry of the Earth (B) 26(7-8): 617-622.

Ovesen, N.B. (2001): Diurnal Fluctuation in Stage and Discharge Induced by Aquatic Plants in a Danish Lowland Stream. - Verhandlungen internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie 27: 3729-3732.

Øvrige videnskabelige publikationer

2007

Kronvang, B., Andersen, H.E., Ovesen, N.B., Bøgestrand, J. & Larsen, S.E. (2007): Trends in water quantity and quality in Danish freshwater systems: impacts of anthropogenic pressures. In: Nordic Association of Agricultural Scientists: Trends and Perspectives in Agriculture - Proceedings . NJF. - NJF Report 3(2): 295-296.

2006

Kronvang, B., Grant, R., Hoffmann, C.C., Ovesen, N.B. & Pedersen, M.L. (2006): Hydrology, sediment transport and water chemistry. In: Sand-Jensen, K., Friberg, N. & Murphy, J. (eds.): Running Waters. Historical development and restoration of lowland Danish streams. National Environmental Research Institute, Denmark . pp. 27-43.

2000

Clausen, B., Iversen, H.L. & Ovesen, N.B. (2000): Ecological Flow Variables for Danish Streams. In: Nilsson, T. (ed.): XXI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Uppsala, Sweden, June 26-30, 2000. Vol. 1. Nordic Association for Hydrology. - NHP Report 46: 3-10.

1992

Clausen, B., Rasmussen, K.R. & Ovesen, N.B. (1992): The variation of baseflow from a Danish Chalk catchment. Nordic Hydrological Conference 1992, Alta, Norway. - NHP-report : pp. 275-285.

DMU-rapporter og faglig rådgivning

2007

Ovesen, N.B. (2007): Klima og afstrømning. I: Bøgestrand, J. (red.): Vandløb 2006. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. - Faglig rapport fra DMU 642: 10-12 (elektronisk).
Elektronisk udgave

Ovesen, N.B. (2007): Vand- og stoftilførsler med ferskvand til marine kystafsnit. I: Bøgestrand, J. (red.) : Vandløb 2006. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. - Faglig rapport fra DMU 642: 32-33 (elektronisk).
Elektronisk udgave

Svendsen, L.M., Sortkjær, O., Ovesen, N.B., Skriver, J., Larsen, S.E., Pedersen, P.B., Rasmussen, R.S. & Dalsgaard, A.J.T. (2007): Abildstrup Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet. Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Tekniske Universitet. - DFU-rapport 174-07: 56 s. (elektronisk).
Elektronisk udgave

Svendsen, L.M., Sortkjær, O., Ovesen, N.B., Skriver, J., Larsen, S.E., Pedersen, P.B., Rasmussen, R.S. & Dalsgaard, A.J.T. (2007): Løjstrup Dambrug (øst) - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet. Danmarks Fiskeriundersøgelser. - DFU-rapport 172-07: 52 s.
Elektronisk udgave

Svendsen, L.M., Sortkjær, O., Ovesen, N.B., Skriver, J., Larsen, S.E., Pedersen, P.B., Rasmussen, R.S. & Dalsgaard, A.J.T. (2007): Nørå Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet. Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Tekniske Universitet. - DFU-rapport 175-07: 56 s.
Elektronisk udgave

Svendsen, L.M., Sortkjær, O., Ovesen, N.B., Skriver, J., Larsen, S.E., Pedersen, P.B., Rasmussen, R.S. & Dalsgaard, A.J.T. (2007): Rens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport fra 1. måleår af moniteringsprojektet. Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks tekniske Universitet. - DFU-rapport 176-07: 55 s.
Elektronisk udgave

Svendsen, L.M., Sortkjær, O., Ovesen, N.B., Skriver, J., Larsen, S.E., Pedersen, P.B., Rasmussen, R.S. & Dalsgaard, A.J.T. (2007): Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet. Danmarks Fiskeriundersøgelser. - DFU-rapport 173-07: 53 s.
Elektronisk udgave

2006

Kronvang, B., Andersen, H.E., Larsen, S.E., Ovesen, N.B. & Hansen, K.M. (2006): Vil fremtidens klima føre til udtørrede bække, oversvømmede enge og stigende tab af næringsstoffer fra marker. I: ATV: Klimaændringers betydning for vandkredsløbet, ATV møde Helnan Marselis Hotel, 4. oktober 2006. ATV Jord og Grundvand. - ATV Jord og Grundvand 2006: 37-47.

Svendsen, L.M., Sortkjær, O., Ovesen, N.B., Skriver, J., Larsen, S.E., Pedersen, P.B., Rasmussen, R.S. & Dalsgaard, A.J.T. (2006): Ejstrupholm Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet. Danmarks Fiskeriundersøgelser. - DFU-rapport 166-06: 54 s.
Elektronisk udgave

Svendsen, L.M., Sortkjær, O., Ovesen, N.B., Skriver, J., Larsen, S.E., Pedersen, P.B., Rasmussen, R.S. & Dalsgaard, A.J.T. (2006): Kongeåens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet. Danmarks Fiskeriundersøgelser. - DFU-rapport 164-06: 51 s.
Elektronisk udgave

Svendsen, L.M., Sortkjær, O., Ovesen, N.B., Skriver, J., Larsen, S.E., Pedersen, P.B., Rasmussen, R.S. & Dalsgaard, A.J.T. (2006): Tvilho Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport fra 1. måleår af moniteringsprojektet. Danmarks Fiskeriundersøgelser. - DFU-rapport 168-06: 48 s.
Elektronisk udgave

2005

Andersen, J.M. (red.), Jessen, K., Boysen Larsen, B., Bundgaard, P., Glüsing, H., Illum, T., Berg Hansen, L., Damgaard, O., Koed, A., Baktoft, H., Harrekilde Jensen, J., Linnemann, M., Ovesen, N.B., Svendsen, L.M., Bregnballe, T., Skriver, J., Baattrup-Pedersen, A., Pedersen, M.L., Madsen, A.B., Amstrup, O. & Bak, M. (2005): Restaurering af Skjern Å. Sammenfatning af overvågningsresultater 1999-2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 531: 94 s.
Elektronisk udgave

Dahl, M., Nilsson, B., Platen-Hallermund, F.von, Banke, M., Engesgaard, P., Sonnenborg, T., Wohlfeil-Müller, D.-I., Fuglsang, A., Tornbjerg, H., Ovesen, N.B., Kronvang, B. & Christensen, S. (2005): Afslutning af ådalstypologi (Grundvand-Overfladevand interaktion). Miljøstyrelsen. - Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 17: 98 s.
Elektronisk udgave

Larsen, S.E., Kronvang, B., Ovesen, N.B. & Christensen, O.B. (2005): Afstrømningens udvikling i Danmark. - Vand & Jord 12(1): 8-13.

Ovesen, N.B. (2005): Klima og afstrømning. I: Bøgestrand, J. (red.): Vandløb 2004. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 554: 13-16.
Elektronisk udgave

Ovesen, N.B. (2005): Vand- og stoftilførsler med ferskvand til marine kystafsnit. I: Bøgestrand, J. (red.) : Vandløb 2004. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 554: 39-43.
Elektronisk udgave

Ærtebjerg, G., Bendtsen, J., Carstensen, J., Christiansen, T., Dahl, K., Dahllöf, I., Ellermann, T., Gustafsson, K., Hansen, J.L.S., Henriksen, P., Josefson, A.B., Krause-Jensen, D., Larsen, M.M., Markager, S.S., Ovesen, N.B., Ambelas Skjøth, C., Strand, J., Söderkvist, J., Mouritsen, L.T., Bråten, S., Hoffmann, E. & Richardson, K. (2005): Marine områder 2004 - Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 551: 94 s. (elektronisk).
Elektronisk udgave

2004

Ovesen, N.B. (2004): Klima og afstrømning. I: Bøgestrand, J. (red.): Vandløb 2003. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 516: 10-12 (elektronisk).
Elektronisk udgave

Svendsen, L.M. & Ovesen, N.B. (2004): Vandstand, vandflow og prøvetagning af vandkemi. I: Svendsen, L.M & Pedersen, P. B. (red.): En undersøgelse af muligheder for etablering af måleprogram på såkaldte modeldambrug. Teknisk rapport. Danmarks Fiskeriundersøgelser. - DFU-rapport 132-04: 58-63.
Elektronisk udgave

Ærtebjerg, G. (red.), Andersen, J.H. (red.), Bendtsen, J., Carstensen, J., Christiansen, T., Dahl, K., Dahllöf, I., Ellermann, T., Fossing, H., Greve, T.M., Gustafsson, K., Hansen, J.L.S., Henriksen, P., Josefson, A.B., Krause-Jensen, D., Larsen, M.M., Markager, S.S., Nielsen, T.G., Ovesen, N.B., Petersen, J.K., Riemann, B., Risgaard-Petersen, N., Ambelas Skjøth, C., Stedmon, C.A., Strand, J., Nielsen, S.P., Jensen, J.B. & Madsen, H.B. (2004): Marine områder 2003 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA-2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 513: 97 s.
Elektronisk udgave

2003

Henriksen, H.J., Kern-Hansen, C. & Ovesen, N.B. (2003): Vandkredsløbets regionale variationer og klimainput til den nationale vandressourcemodel. I: Henriksen, H.J. & Sonnenborg, A. (red.): Ferskvandets kredsløb. GEUS. - NOVA 2003 Temarapport : Kap. 7, 19 s.
Elektronisk udgave

Hisdal, H., Holmqvist, E., Hyvärinen, V., Jónsson, P., Kuusisto, E., Larsen, S.E., Lindström, G., Ovesen, N.B. & Roald, L.A. (2003): Long time series. A review of Nordic studies. Prepared for the CWE project. Nordic Council of Ministers. 65 pp.
Elektronisk udgave

Hoffmann, C.C. & Ovesen, N.B. (2003): Næringsstofomsætning og -tab ved ekstensiv afgræsning på lavbundsarealerne ved Fussingø. In: Hald, A.B., Hoffmann, C.C., Nielsen, L. (Eds.): Ekstensiv afgræsning af ferske enge. Botanisk diversitet, småpattedyr, miljø og produktion. Danmarks JordbrugsForskning. - DJF rapport . Markbrug 91: 85-101.
Elektronisk udgave

Jensen, J.K., Haastrup, M., Hansen, F.T., Friis-Christensen, A., Nymand, J.W., Ovesen, N.B., Gromiec, M. & Swiec, L. (2003): Controlling Non-Point Pollution in Polish Catchments. DHI Water & Environment. (400 pp.).

Larsen, S.E., Kronvang, B. & Ovesen, N.B. (2003): Udviklingen i vandafstrømningen og nedbøren i Danmark de seneste 85 år. I: J. Bøgestrand: Vandløb 2002. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 470: 49-59.
Elektronisk udgave

Ovesen, N.B. (2003): Klima og afstrømning. I: Bøgestrand, J. (red): Vandløb 2002. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 470: 13-16.
Elektronisk udgave

Ovesen, N.B. (2003): Vand- og stoftilførsler med ferksvand til marine kystafsnit. I: Bøgestrand, J. (red): Vandløb 2002. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 470: 33-39.
Elektronisk udgave

Rasmussen, M.B. (red), Andersen, J.H. (red), Ærtebjerg, G., Carstensen, J.,Krause-Jensen, D., Greve, T.M., Petersen, J.K., Hansen, J.L.S., Josefson, A.B., Christiansen, T., Gustafsson, K., Ovesen, N.B., Ambelas Skjøth, C., Ellermann, T., Henriksen, P., Markager, S., Schou Hansen, O., Dahl, K., Fossing, H., Risgaard-Petersen, N., Larsen, M.M., Pedersen, B., Dahllöf, I., Strand, J., Christensen, P.B., Conley, D.J., Axe, P., Druon, J.-N. & Hansen, J.W. (2003): Marine områder 2002 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 467: 106 s. (elektronisk).
Elektronisk udgave

Refsgaard, J.C., Kern-Hansen, C., Plauborg, F., Ovesen, N.B. & Rasmussen, P. (2003): Ferskvandets kredsløb og tidslige variationer. I: Henriksen, H.J. & Sonnenborg, A. (red.): Ferskvandets kredsløb. GEUS. - NOVA 2003 Temarapport : Kap. 6, 48 s.
Elektronisk udgave

Ærtebjerg, G., Ellermann, T. & Ovesen, N.B. (2003): Inputs from land-based sources, the atmosphere and adjacent seas. In: Ærtebjerg, G. Anderen, J.H. & Schou Hansen, O. (eds.): Nutrients and Eutrophication in Danish Marine Waters. A Challenge for Science and Management. National Environmental Research Institute. Pp. 28-35.
Elektronisk udgave

2002

Hoffmann, C.C., Vinther, F.P., Jacobsen, O.S., Blicher-Mathiesen, G., Ovesen, N.B. & Brüsch, W. (2002): Undersøgelse af næringsstofomsætning og -tab, emission af drivhusgasser, denitrifikation samt geologiske og hydrologiske karakteristika på lavbundsarealerne ved Fussingø. I: Danmarks JordbrugsForskning: Ferske enge - ekstensiv landbrugsproduktion, natur og miljø. Bilag til Temamøde på Forskningscenter Foulum, 12. marts 2002. Forskningscenter Foulum. - Intern rapport fra Danmarks JordbrugsForskning 154: 45-54.

Ovesen, N.B. (2002): Ferskvands-, kvælstof-, fosfor- og BOD5-tilførslen til marine kystafsnit. I: Ærtebjerg, G., Andersen, J., Carstensen, J., Christiansen, T., Dahl, K., Dahllöf, I., Fossing, H., Greve, T.M., Hansen, J.L.S., Henriksen, P., Josefson, A., Krause-Jensen, D., Larsen, M.M., Markager, S., Nielsen, T.G., Pedersen, B., Petersen, J.K., Risgaard-Petersen, N., Rysgaard, S., Strand, J., Ovesen, N.B., Ellermann, T., Hertel, O. & Skjøth, C.A.: Marine områder 2001 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA-2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 419: Bilag 2 (13 s.).

Ovesen, N.B. (2002): Grundvandsmonitering. I: Hanse, H.O. & Andersen, J.M. (red.): Skjern Å Naturgenopretningsprojektet. Status for undersøgelserne i 2000-2001. Danmarks Miljøundersøgelser. - Arbejdsrapport fra DMU 173: 51-53 (elektronisk).
Elektronisk udgave

Ovesen, N.B. (2002): Klima og afstrømning. I: Bøgestrand, J. (red.): Vandløb 2001. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 422: 13-15 (elektronisk).
Elektronisk udgave

Ovesen, N.B. (2002): Landbaserede stoftilførsler. I: Ærtebjerg, G., Andersen, J., Carstensen, J., Christiansen, T., Dahl, K., Dahllöf, I., Fossing, H., Greve, T.M., Hansen, J.L.S., Henriksen, P., Josefson, A., Krause-Jensen, D., Larsen, M.M., Markager, S., Nielsen, T.G., Pedersen, B., Petersen, J.K., Risgaard-Petersen, N., Rysgaard, S., Strand, J., Ovesen, N.B., Ellermann, T., Hertel, O. & Skjøth, C.A.: Marine områder 2001 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA-2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 419: 15.

Ovesen, N.B. (2002): Skjern Å. Grundvandsmonitering 1996-2002. Datarapport. Danmarks Miljøundersøgelser. 15 s.

Ovesen, N.B. (2002): Udvikling i landbaserede stoftilførsler. I: Ærtebjerg, G., Andersen, J., Carstensen, J., Christiansen, T., Dahl, K., Dahllöf, I., Fossing, H., Greve, T.M., Hansen, J.L.S., Henriksen, P., Josefson, A., Krause-Jensen, D., Larsen, M.M., Markager, S., Nielsen, T.G., Pedersen, B., Petersen, J.K., Risgaard-Petersen, N., Rysgaard, S., Strand, J., Ovesen, N.B., Ellermann, T., Hertel, O. & Skjøth, C.A.: Marine områder 2001 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA-2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 419: 30.

Ovesen, N.B. (2002): Vand- og stoftilførsel med ferskvand til marine kystafsnit. I: Bøgestrand, J. (red.): Vandløb 2001. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 422: 33-37 (elektronisk).
Elektronisk udgave

Ærtebjerg, G., Andersen, J., Carstensen, J., Christiansen, T., Dahl, K., Dahllöf, I., Fossing, H., Greve, T.M., Hansen, J.L.S., Henriksen, P., Josefson, A.B., Krause-Jensen, D., Larsen, M.M., Markager, S., Nielsen, T.G., Pedersen, B., Petersen, J.K., Risgaard-Petersen, N., Rysgaard, S., Strand, J., Ovesen, N.B., Ellermann, T., Hertel, O. & Ambelas Skjøth, C. (2002): Marine områder 2001 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA-2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 419: 94 s. (elektronisk).
Elektronisk udgave

2001

Estrela, T., Menéndez, M., Dimas, M., Marcuello, C., Rees, G., Cole, G., Weber, K., Grath, J., Leonard, J., Ovesen, N.B. & Fehér, J. (2001): Sustainable Water Use in Europe. Part 3: Extreme Hydrological Events : Floods and Droughts. European Environment Agency. - Environmental Issue Report 21: 84 pp.

Henriksen, P., Andersen, J., Carstensen, J. Christiansen, T., Conley, D.J., Dahl, K., Dahllöf, I., Hansen, J.L.S., Josefson, A.B., Larsen, M.M., Lundsgaard, C., Markager, S., Nielsen, T.G., Pedersen, B., Rasmussen, B., Strand, J., Ærtebjerg, G., Fossing, H., Krause-Jensen, D., Middelboe, A.-L., Risgaard-Petersen, N., Ellermann, T., Hertel, O., Ambelas Skjøth, C., Ovesen, N.B., Glasius, M., Pritzl, G. & Gustafson, B.G. (2001): Marine områder 2000 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 375: 110 s. (elektronisk).
Elektronisk udgave

Ovesen, N.B. (2001): Klima og afstrømning. I: Bøgestrand, J. (red.): Vandløb og kilder 2000. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 378: 13-17.

Ovesen, N.B. (2001): Skjern Å. Grundvandsmonitering 1996-2000. Datarapport. Danmarks Miljøundersøgelser. 26 s.

Ovesen, N.B. (2001): Vand- og stoftilførsler med ferskvand til marine kystafsnit. I: Bøgestrand, J. (red.): Vandløb og kilder 2000. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 378: 73-86.

Skriver, J., Iversen, H.L., Fjorback, C., Ovesen, N.B. & Quist, P. (2001): Reduceret vandføring ved dambrug. Betydning for vandløbenes smådyrfauna. Danmarks Miljøundersøgelser. - Arbejdsrapport fra DMU 147: 57 s. (elektronisk).
Elektronisk udgave

2000

Hansen, J.L.S., Pedersen, B., Carstensen, J., Conley, D.J., Christiansen, T., Dahl, K., Henriksen, P., Josefson, A.B., Larsen, M.M., Lisbjerg, D., Lundsgaard, C., Markager, S., Rasmussen, B., Strand, J., Ærtebjerg, G., Krause-Jensen, D., Laursen, J.S., Ellermann, T., Hertel, O., Ambelas Skjøth, C., Ovesen, N.B., Svendsen, L.M. & Pritzl, G. (2000): Marine områder - Status over miljøtilstanden i 1999. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 333: 230 s.
Elektronisk udgave

Ovesen, N.B. & Svendsen, L.M. (2000): Klima og afstrømning. I: Bøgestrand, J. (red.): Vandløb og kilder 1999. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 336: 13-18.

Ovesen, N.B. & Svendsen, L.M. (2000): Vand- og stoftilførsler med ferskvand til marine kystafsnit. I: Bøgestrand, J. (red.): Vandløb og kilder 1999. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 336: 77-92.

Ovesen, N.B., Iversen, H.L., Damgaard, O., Jessen, K., Hesthave Sørensen, N. & Berg Sørensen, P. (2000): Vandløbsskikkelse samt fugtighedsforhold på vandløbsnære arealer. I: Svendsen, L.M. & Hansen, H.O. (red.): Skjern Å Naturgenopretningsprojektet. Undersøgelsesprogrammet. Vandløbsøkologi. Danmarks Miljøundersøgelser. - Arbejdsrapport fra DMU 139: 9-11.
Elektronisk udgave

Ovesen, N.B., Iversen, H.L., Larsen, S.E., Müller-Wohlfeil, D.-I., Svendsen, L.M., Blicher, A.S. & Jensen, P.M. (2000): Afstrømningsforhold i danske vandløb. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 340: 236 s.
Elektronisk udgave

Ovesen, N.B., Jensen, V. & Hansen, G. (2000): Grundvandsmonitering. I: Svendsen, L.M. & Hansen, H.O. (red.): Skjern Å Naturgenopretningsprojektet. Undersøgelsesprogrammet. Vandløbsøkologi. Danmarks Miljøundersøgelser. - Arbejdsrapport fra DMU 139: 51.
Elektronisk udgave

1999

Müller-Wohlfeil, D.-I., Kronvang, B. & Ovesen, N.B. (1999): Estimation of the Regional Annual Runoff in Denmark. Abstract. In: European Geophysical Society: 24th General Assembly of the European Geophysical Society, Hydrology, Oceans and Atmosphere, The Hague, The Netherlands, April 19-23, 1999. European Geophysical Society. - Geophysical Research Abstracts 1(2): 355.

Svendsen, L.M. & Ovesen, N.B. (1999): Klima og afstrømning. I: Bøgestrand, J. (red.): Vandløb og kilder 1998. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 292: 13-18.
Elektronisk udgave

1998

Windolf, J., Svendsen, L.M., Ovesen, N.B., Iversen, H.L., Larsen, S.E., Skriver, J. & Erfurt, J. (1998): Ferske vandområder - Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 253: 104 s.
Elektronisk udgave

1997

Iversen, H.L. & Ovesen, N.B. (1997): Vandføringsevne i danske vandløb 1976-1995. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 189: 55 s.
Elektronisk udgave

Iversen, H.L. & Ovesen, N.B. (1997): Vandføringsevne i danske vandløb 1976-1995. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 218: 54 s.
Elektronisk udgave

Windolf, J., Svendsen, L.M., Kronvang, B., Skriver, J., Ovesen, N.B., Larsen, S.E., Baattrup-Pedersen, A., Iversen, H.L., Erfurt, J., Müller-Wohlfeil, D.-I. & Jensen, J.P. (1997): Ferske vandområder - Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 214: 109 s.

1996

Kronvang, B., Ovesen, N.B., Svendsen, L.M. & Iversen, T.M. (1996): Århundredets tørke og vandmiljøet. - Vand & Jord 3(4): 149-151.

Ovesen, N.B. (1996): Afstrømning. I: Windolf, J. (red.): Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 177: 39-48.

Puupponen, M. (ed.). With contributions from N.B. Ovesen. (1996): Hydrometric Monitoring and its Development in the Nordic Countries. Finnish Environment Institute. - NHP Report 42: 108 pp.

1995

Hisdal, H., Erup, J., Gudmundsson, K., Hiltunen, T., Jutman, T., Ovesen, N.B. & Roald, L. (Eds.) (1995): Historical Runoff Variations in the Nordic Countries. The Nordic Coordinating Committee for Hydrology (KOHYNO). - Nordic Hydrological Programme. NHP Report 37: 99 p.

Larsen, S.E., Erfurt, J., Græsbøll, P., Kronvang, B., Mortensen, E., Nielsen, C.A., Ovesen, N.B., Paludan, C., Rebsdorf, Aa., Svendsen, L.M. & Nyegaard, P. (1995): Ferske vandområder : vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 140: 196 s.
Elektronisk udgave

Ovesen, N.B. & Svendsen, L.M. (1995): Ferskvandstilstrømning til danske farvande 1994. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 138: 62 s.
Elektronisk udgave

Populærfaglige publikationer

2000

Kronvang, B., Svendsen, L.M., Ovesen, N.B. & Hoffmann, C.C. (2000): Ådale og vandløb. I: Sand-Jensen, K. & Friberg, N.: De strømmende vande. Gads Forlag. 10-27.

1996

Kronvang, B., Ovesen, N.B., Svendsen, L.M. & Iversen, T.M. (1996): Overvågning af vandføring og stoftransport i danske vandløb. Århundredets tørke - tidlig varsling og miljøprognoser. - Det Må Ud 19: 4-8.

Ovesen, N.B. & Blicher, A.S. (1996): Lav vandføring i de danske vandløb. - Vækst 117(3): 10-12.

1995

Ovesen, N.B. & Schlünsen, K. (1995): Ferskvandstilstrømningen til danske farvande 1994. - Vækst 116(6): 18-20.

Indlæg ved kongresser, symposier m.v.

2007

Kronvang, B., Andersen, H.E., Ovesen, N.B., Bøgestrand, J. & Larsen, S.E.: Trends in water quantity and quality in Danish Freshwater systems: impact of anthropogenic pressures. Keynote. NJF 23rd Congress 2007, Trends and Perspectives in Agriculture, Copenhagen, Denmark, 26-29 June 2007.

2005

Kronvang, B., Hoffmann, C.C., Andersen, H.E., Pedersen, M.L. & Ovesen, N.B.: Sediment, organic matter and particulate phosphorus sinks and sources following restoration of Danish rivers and floodplains. 10th International Symposium on the Interactions between Sediments and Water - IASWS2005 , Bled, Slovenia, 28 August - 2 September 2005.

2002

Ovesen, N.B., Nielsen, C. & Skriver, J.: Monitoring Programme, Paslenka Load Assessment and Ecological Stream Quality. Controlling Non-Point Pollution in Polish Catchments, Final Seminar, Gdansk, Poland, December 2002.

2000

Clausen, B., Iversen, H.L. & Ovesen, N.B.: Ecological Flow Variables for Danish Streams. XXI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Uppsala, Sweden, June 26-30, 2000.

Müller-Wohlfeil, D.-I., Kronvang, B., Larsen, S.E., Ovesen, N.B. & Wendland, F: Establishment of a Harmonized Method to Calculate Nutrient Loads from Ungauged Areas in Denmark. European Geophysical Society (EGS)- XXV General Assembly Millennium Conference on Earth, Planetary & Solar Systems Sciences, Nice, France, April 25 - 29 , 2000.

Ovesen, N.B. & Müller-Wohlfeil, D.-I.: Regional Mapping of Low-Flow and Flood. European Geophysical Society (EGS)- XXV General Assembly Millennium Conference on Earth, Planetary & Solar Systems Sciences, Nice, France, April 25 - 29 , 2000.

1999

Müller-Wohlfeil, D.-I., Larsen, S.E., Kronvang, B., Ovesen, N.B. & Svendsen, L.M.: Regional Modelling of Riverine Diffuse Nitrogen Loading of Danish Coastal Waters Applying a Gis-Based Empirical Modelling System. 3rd Open Science Meeting ELOISE European Land-Ocean Interaction Studies, Noordwijkerhout, The Netherlands, December 1-4, 1999.

1998

Iversen, H.L., Ovesen, N.B. & Larsen, S.E.: Long-Term Variations in Discharge-Capacity Related to River Management in Danish Lowland Streams. XXVII Congress of the International Association of Theoretical and Applied Limnology (SIL), Royal Irish Academy, Dublin, Ireland, August 8-14, 1998.

Ovesen, N.B.: Diurnal Fluctuation in Stage and Discharge Induced by Aquatic Plants in a Danish Lowland Stream. XXVII Congress of the International Association of Theoretical and Applied Limnology (SIL), Royal Irish Academy, Dublin, Ireland, August 8-14, 1998.

1997

Ovesen, N.B.: Low Flow - Status on Management Tools - Denmark. Nordic Seminar on Low Flow, NHR/CHIN, Oslo, Norway, November 19-21, 1997.

Roald, L.A., Hisdal, H., Hiltunen, T., Hyvärinen, V., Jutman, T., Gudmundsson, K., Jonsson, P. & Ovesen, N.B.: Historical Runoff Variation in the Nordic Countries. FRIEND-Conference.