Juridisk Institut

Nicolaj Sivan Holst

Ph.d., Lektor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2014Ph.d.-graden ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2008Cand.jur. fra Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

 

Akademiske stillinger

2016-Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2015Adjunkt ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2014Videnskabelig assistent, Aarhus Universitet
2011Ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

2022-2023Kst. dommer ved Østre Landsret (orlov fra universitetet 1.11.2022 - 01.09.2023)
2008-2011Fuldmægtig, Midt- og Vestsjællands Politi

 

Diverse

 • 2021-2022: Medlem af Justitsministeriets arbejdsgruppe om digitale krænkelser
 • 2021-2022: Medudspørger i Granskningskommission om mink
 • 2020-2021: Medudspørger i Undersøgelseskommissionen om politiets indgriben over for demonstranter i forbindelse med kinesiske statsbesøg m.v.
 • 2019-: Lovredaktør, straffeloven, Karnov
 • 2018-2018: Udreder for Nordisk Ministerråd om den menneskeretlige ramme for tilhold. 
 • 2017-: Medlem, Nordisk Netværk for Cybercrime
 • 2017-2017: Konsulent for Danmarks Radio
 • 2015-: Medlem, under formandsskabet for UNCRC Hope for Children Policy Center
 • 2015-2015: Short term expert for United Nations Development Programme (UNDP) under projektet "The Governance and oversight of Internal Security Forces".

 

Administrativ erfaring

 • Arbejdsmiljørepræsentant
 • Fagansvarlig Strafferet og straffeproces
 • Fagansvarlig på Strafferet og straffeproces
 • Fagansvarlig på kandidatfaget Strafferet II
 • Fagansvarlig på kandidatfaget Strafferetspleje
 • Specialekoordinator for Strafferet og straffeproces
 • Koordinator for gymnasiesamarbejde på Juridisk Institut
 • Medlem af Institutforum på Juridisk Institut 

 

Forskningsområder

 • Strafferet og straffeproces 

 

Undervisningsområder

Bac. jur./Cand.jur.

 • Strafferet og straffeproces
 • Strafferet II
 • Strafferetspleje
 • Børneret

Masteruddannelsen:

 • Skattestrafferet 

Anden undervisning

 • Underviser på Advokaternes HR, kursus i Medvirken og strafbar passivitet.
 • Underviser på Seminarer.dk, Kursus om Ungdomskriminalitetsnævn og Myndighedssagsbehandling
 • Underviser på diplomuddannelsen i kriminologi på VIA
 • Underviser på VIA i arbejdsmiljø 
 • Underviser på Folkeuniversitetet, Forbrydelse og straf
 • Underviser på Folkeuniversitetet, Drab i Danmark 
 • Underviser på Folkeuniversitetet, Alt hvad du bør vide om samfundet
 • Underviser på Folkeuniversitetet, Alt hvad du bør vide om loven
 • Underviser på Socialretlig konferance, Seminarer

Publikationer

Betydningen af sagkyndige erklæringer fra Det Veterinære Sundhedsråd i straffesager

Holst, N. S., nov. 2022, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 316-326 11 s., U.2022B.316.

Tolkning bag tremmer: om kommunikation med indsatte udlændinge i danske fængsler

Slot, L. V., Bech, S. L., Kessel, P. V. & Holst, N. S., okt. 2021, København: Institut for Menneskerettigheder.

Kommentar til politiloven

Holst, N. S., 2021, Karnovs lovsamling. Karnov Group

Udlandsophold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare – straffelovens § 215 a

Holst, N. S. & Adolphsen, C., 2021, I: Tidsskrift for Kriminalret. TfK2021.1184 .

Adolescents and Sexual Violations Online

Holst, N. S. & Adolphsen, C., 2020, I: Juvenile and Family Court Journal. 71, 3, s. 43-55 13 s.

Anmeldelse af Ragnhild Collin-Hansen: Innføring i barnerett for sosialarbeidere, 4. utgave

Holst, N. S. & Adolphsen, C., 2020, I: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 3.

Betydningen af forældres kriminalitet for vurderingen af forældreegnethed

Adolphsen, C., Holst, N. S. & Vedsted-Hansen, J., 2020, I: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2020B.191.

Hjemmelsspørgsmål i sager om akutanbringelser af nyfødte

Adolphsen, B., Adolphsen, C. & Holst, N. S., 2020, I: Nordisk Administrativt Tidsskrift. 97, 1, 15 s.

Straffesagens gang

Nielsen, G. T. & Holst, N. S., 2020, 7. udg. Kbh.: Djøf Forlag. 265 s.

Udbyttekonfiskation af rede penge – kan det betale sig at begå kriminalitet?

Linde, K. & Holst, N. S., 2020, I: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2020B.92.

De menneskeretlige rammer for kontakt- og opholdsforbud

Storgaard, L. H. & Holst, N. S., jul. 2019, Nordic Council of Ministers. 78 s. (TemaNord; Nr. 512, Bind 2019).

Anmeldelse af Malcolm Langford, Marit Skivenes and Karl Søvig. Childrens´s Rights in Norway - An Implementation Paradox? An interdisciplinary book project on measuring child rights in Norway

Adolphsen, C. & Holst, N. S., 2019, I: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 106, 2, s. 252-254

Kommentar til Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (Ungdomskriminalitetsnævn)

Holst, N. S., 2019, Karnovs Lovsamling. 34 udg. Karnov Group

Kommentar til Straffeloven

Holst, N. S. & Mikkelsen, J. K., 2019, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Mandatsvig i erhvervslivet: Selskabsledelsens strafansvar belyst ved OW Bunker og andre større sager

Holst, N. S., 2019, Selskaber – Aktuelle emner II. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (red.). Kbh.: Djøf Forlag

Kriminalitet eller bare dårlig stil? Juridiske aspekter ved digital dannelse

Holst, N. S., maj 2018, I: Unge Paedagoger. 2018, 2, s. 80-90 11 s.

En revisor-smølfe-CD: om forsøg på spirituskørsel

Holst, N. S. & Madsen, L. L., 2 feb. 2018, I forskningens og formidlingens tjeneste: Festskridt til professor Lars Bo Langsted. Bønsing, S., Elholm, T., Jakobsen, S. S. & Lentz, L. W. (red.). Ex Tuto Publishing, s. 147-156 10 s.

Børn og unges deling af digitale billeder og film

Holst, N. S., 2018, I: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 2018, 2, s. 154-169 16 s.

Myndighedsansvar for krænkelser af børn

Isager, H., Holst, N. S. & Adolphsen, C., 2018, I: Juristen. 2018, 2, s. 54-62 9 s.

Nogle bemærkninger om kommuners erstatningsansvar i lyset af U.2018.2013 H

Isager, H., Holst, N. S. & Adolphsen, C., 2018, I: Juristen. 2018, 5-6, s. 179-181 3 s.

Sugardating: Rufferi, udnyttelse og mellemmandsvirksomhed i den digitale tidsalder

Holst, N. S., 2018, I: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 105, 3, s. 311-324 14 s.

Dødshjælp: Rettigheder og pligter i forbindelse med behandlingsafvisning og behandlingsophør

Holst, N. S. & Adolphsen, C., 2017, I: Juristen. 2017, 6, s. 217-224 8 s., JUR2017.217.

Er det strafbart at leve sammen med en kriminel?

Holst, N. S., 2017, Festskrift til Irene Nørgaard. Adolpsen, C., Isager, H., Jensen, E. N. & Nielsen, A-D. B. (red.). Kbh.: Djøf Forlag, s. 295-308 14 s.

Sindssygt farlige bilister? Om straffelovens § 16 og færdselsuheld

Holst, N. S. & Nielsen, G. T., 2017, I: Tidsskrift for Kriminalret. 2107, TFK2017.837, s. 837-844 8 s., TFK2017.837.

Erstatning efter frifindelse – Adhæsionsprocessen, ensretningsprincippet og den glemte reform

Holst, N. S., 2016, I: Ugeskrift for Retsvaesen. s. 157-166 10 s., U.2016B.157.

Strafbar passivitet – Ansvarsgrundlag og den alternative handling

Holst, N. S., 2016, I: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 103, 1, s. 36-57 NTfK2016.36.

Denmark

Holst, N. S. & Henricson, I. L., 2015, The Governance and Oversight of Internal Security Forces in Turkey & 7 EU Countries. Roché, S. (red.). UNDP Book series

Forældres magtanvendelse over for børn

Adolphsen, C. & Holst, N. S., 2015, I: Ugeskrift for Retsvæsen. s. 125-135 U.2015B.125.

Magtanvendelse i danske skoler og dagtilbud

Adolphsen, C. & Holst, N. S., 2015, I: Nordisk socialrättslig tidskrift. 11-12, s. 113-148 NST2015.113.

Strafbar passivitet

Holst, N. S., 2015, Kbh.: Djøf Forlag. 400 s.

Strafbar passivitet

Holst, N. S., 2014, Aarhus: Aarhus University, Business and Social Sciences. 420 s.