• Blichers Allé 20, 8820, 2005

  8830 Tjele

  Danmark

1984 …2024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskning

Mit arbejde fokuserer på produktion- og drivhusgasemissionsmodellering på bedriftsniveau, herunder kulstoflagring. Jeg har også specialiseret i estimering af ammoniakemission fra husdyrgødningshåndtering og jord, især i forbindelsen med emissionsredegørelser. Jeg er delformand for en ekspertpanel om landbrug og natur under FNs Task Force on Emissions, Inventories and Projections.

Rådgivning

Her er en link til min præsentation om hvordan man burde beregne hvordan kulstoflagring modregnes drivhuseffekten af metan og lattergas emissioner, når man benytter kuldoixidækvivilenter. Bemærk at præsentationen er på engelsk.

https://youtu.be/0AkEwyDE4OE

Emneord

 • Kvælstof
 • Bedriftsmodeller
 • Emission af ammoniak og drivhusgasser

Fagområder

 • Modellering
 • Bedriftsskala
 • Drivhusgasser
 • Ammoniakfordampning
 • Kulstoflagring

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Nick Hutchings er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller