Juridisk Institut

Natalie Videbæk Munkholm

Lektor

Curriculum Vitae


Født

29. november 1969

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2015Ph.d., Aarhus Universitet
1998Cand. jur., Aarhus Universitet
1997LLM International Law, University of New South Wales, Sydney, Australien
1996Bac. jur., Aarhus Universitet

Anden uddannelse:
2016Adjunktpædagogikum, Aarhus Universitet
2012Prince2 Foundation og Practitioner, projektledelse


Akademiske stillinger

2017-Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2016-2017Adjunkt, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2016-2017Postdoc, Juridisk Institut, Aarhus Universitet/Det Frie Forskningsråd (Samfund og Erhverv)
2015Videnskabelig assistent, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2012-2015Ph.d.stipendiat, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2012Ekstern lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2011Ekstern lektor, Institut for Erhvervskommunikation, Aarhus Universitet

 

Forskningsophold

2017Gæsteforsker, Faculty of Law, Helsinki Universitet, Finland
2016Gæsteforsker, Arbeidsrettsgruppen, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, Norge
2014Visiting researcher, University of Cambridge, Storbritannien


Erhvervserfaring

2008-2012Kommunikations-, netværks- og stabsleder, Dansk Oase og BUO, Odder, Danmark
2006-2008Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Lexius, Aarhus
2004-2005Freelance jurist, advokatfirmaer, Auckland, New Zealand
1999-2003Juridisk konsulent, Ingeniørernes A-kasse, Aarhus
1998-1999Husjurist, Arise Enterprise, Brisbane, Australien
1998Forretningsudviklingsprojekt "Cross-border Technology and Business", Anderson Business School, UCLA


Administrativ erfaring

2016Deltagelse i udarbejdelse af strategi 2017-2020, Juridisk Institut
2016-Fagansvarlig Arbejdsret Grundkursus, Ansættelsesret, Kollektiv arbejdsret
2015-Fagansvarlig Hugo Sinzheimer Moot Court Competition
2015-Specialekoordinator for specialer inden for erhvervsreguleringsret
2013Koordinator ph.d.gruppen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Akademiske hverv

2016-Medlem af INTRAlaw forskningscenter, Juridisk Institut, Aarhus Universitet 
2013-2014Medlem af ad hoc udvalg vedrørende ph.d.integration
2013Ph.d. gruppens repræsentant i Institutforum, Juridisk Institut, Aarhus Universitet


Øvrige akademiske aktiviteter

2017-National ekspert for Danmark til ETUI, Bruxelles, Belgien vedrørende forskningsprojektet "EU posting of workers - legal issues before national courts"
2016-National ekspert for Danmark i arbejdsret i European Labour Law Network (rådgiver EU-Kommissionen)
2016-Medlem af Organizing Committee for europæisk unversitetsprojekt Hugo Sinzheimer Moot Court Competition
2016Nationalt bidrag om lockout til Assistant Professor Beryl P. ter Haar, Amsterdam Universitet, Holland
2015Nationalt bidrag sammen med lektor Caroline Adolphsen til Sanction Project, ACCESS Europe Working Paper Series ved Postdoc, Adjunkt Anje Eleveld, VU Amsterdam University, Holland
2015-National koordinator (Danmark), Hugo Sinzheimer Moot Court Competition
2015Erhvervssamarbejde, medarrangør af pilotprojekt på Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2015Initiativtager, medarrangør og oplægsholder på Fast & Furious PhD Presentations, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2015-Oplægsholder på ph.d.kurser og informationsmøder
2014-Oplægsholder i diverse faglige fora, underviser på ph.d.kurser
2013Responsum om sympatistrejker til professor Tonia Novitz, University of Bristol, Storbritannien
2013-Medlem af Labour Law Researchers Network (LLRN), globalt netværk
2013-Medlem af Society of Legal Scholars (SLS), Storbritannien
2013-Medlem af Dansk Forening for Arbejdsret
2012Medlem af Network for Young Researchers in European Labour Law and Social Law (YRS)
1998UNSW Alumni Network
1998Forretningsudviklingsprojekt "Cross-border Technology and Business", Anderson Business School, UCLA

 

Forskningsområder

 • Arbejdsret
 • Kollektiv arbejdsret
 • Ansættelsesret
 • EU-arbejdsret
 • International arbejdsret
 • Diskrimination
 • Fundamentale rettigheder
 • Aftaleret

 

Undervisningsområder

 • Arbejdsret
 • Kollektiv arbejdsret
 • Ansættelsesret
 • EU-arbejdsret


Priser, bevillinger mv.

2017Bevillingshaver Tuborg-fondet
2017Bevillingshaver, Dreyers Fond
2016Ph.d. pris, Aarhus Universitets Forskningsfond 
2016Bevilling til publikation, Aarhus Universitets Forskningsfond
2015Bevilling, Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith, til processpillet Hugo Sinzheimer Moot
2015Årets ph.d.studerende, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2015Postdoc bevilling, Det Frie Forskningsråd (Samfund og Erhverv)
2013Bevillingshaver, Oticon Fonden
2013Bevillingshaver, Axel H's Rejselegat
2013Bevillingshaver, Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat
2013Bevillingshaver, Augustinus Fonden
1997 / 2013Bevillingshaver, Knud Højgaards Fond

 

Diverse 

2015-Formand Rudehøj Efterskole, Odder
2013-2014Mentor, AU Mentor 100
2006-Dirigent ved diverse generalforsamlinger
2006-Oplægsholder i diverse faglige og frivillige fora
2006-Medlem af bestyrelser i non-profit organisationer

 

Orlov

2000, 2002, 2005 og 2010 (barselsorlov)

 

Publikationer

Atypical employment relationships: the position in Denmark

Munkholm, N. V., jan. 2020, Restatement of labour law in Europe: Vol. II - Atypical employment relationships. Waas, B. & Herma van Voos, G. (red.). Oxford: Hart Publishing, 22 s. (Restatement of Labour Law in Europe).

Posting of workers before Danish courts

Munkholm, N. V., jan. 2020, Posting of workers before national courts. Rasnača, Z. & Bernaciak, M. (red.). Brussel: European Trade Union Institute, ETUI, s. 41-63

Ledelsesretten i Danmark

Munkholm, N. V., Hotvedt, M. J. (red.) & Skjønberg, A. N. (red.), dec. 2019, (Under udarbejdelse) Styringsretten – prinsipielt, aktuelt og komparativt. Gyldendal Juridisk

Denmark

Munkholm, N. V. & Højer Schjøler, C., okt. 2019, Collective Bargaining in Labour Law Regimes: A Global Perspective. Liukkunen, U. (red.). Cham: Springer, s. 225-249 (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, Bind 32).

Abuse of companies and posting of workers

Munkholm, N. V., sep. 2019, Abuse of companies. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (red.). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer , s. 343-368

Key concepts and changing labour relations in Denmark: part 1: Country report

Lund-Sørensen, A. & Munkholm, N. V., sep. 2019, Oslo: FAFO. 26 s.

I-Rel. Smarter industrial relations to address new technological challenges in the world of work: National report on industrial relations in Denmark

Munkholm, N. V. & Lund-Sørensen, A., aug. 2019, (Accepteret/In press) I-Rel. Smarter industrial relations to address new technological challenges in the world of work.

The knowledge-intensive platform economy in the Nordic Countries

Munkholm, N. V., Jesnes, K., Steen, J. I., Steen, J. R., Røtnes, R., Rasmussen, S., Saloniemi, A., Ylhäinen, M., Westregaard, A., Olafsdottir, K. & Rolandsson, B., aug. 2019, The knowledge-intensive platform economy in the Nordic countries. Ingerød Steen, J., Røed Steen, J., Jesnes, K. & Røtnes, R. (red.). Oslo: FAFO

Evaluation of the transposition of the Enforcement Directive on Posting of Workers.

Munkholm, N. V., feb. 2019, (Accepteret/In press)

Dismissal protection i Denmark

Munkholm, N. V., 2019, (Accepteret/In press) Restatement of Labour Law in Europe. Restatement III - Dismissal protection, substantive. Waas, B. & van Voss, G. H. (red.). Hart Publishing, (Restatement of Labour Law in Europe).

Fel beräkna förmåner vid uppsägning på föräldraledigs deltidslön

Munkholm, N. V., 2019, I : EU & Arbetsrätt : nordiskt nyhetsbrev. 2, s. 7 1 s.

Labour law in the future of work: Introduction paper

Hotvedt, M. J. & Munkholm, N. V., 2019, FAFO. 26 s. (Fafo Paper, Bind 2019-06).

Lærebog i ansættelsesret og personalejura

Hasselbalch, O. & Munkholm, N. V., 2019, 6. udg. København: Djøf Forlag. 773 s.

The principle of equality as a transnational principle

Munkholm, N. V. & Højer Schjøler, C., 2019, Transnationalisation and legal actors: Legitimacy in question. Kristiansen, B. L., Peterkova, K., Munkholm, L., Neumann, L. & Paladiaux, C. (red.). Routledge, s. 173-186 14 s. (Globalization law and policy).

Videofeedback på studerendes tekstudkast - en ny teknik i vejledning?

Wichmann-Hansen, G., Nielsen, T. A. & Munkholm, N. V., 2019.

Et tiltrængt bidrag på forskelsbehandlingsområdet: Anmeldelse af Ruth Nielsen: Lov om forbud mod forskelsbehandling, 1. udg., Karnov Group 2017

Munkholm, N. V., dec. 2018, I : EU & Arbetsrätt : nordiskt nyhetsbrev. 2018, 4, s. 8 1 s.

Social Dialogue in Europe - Legal

Munkholm, N. V., nov. 2018, (Accepteret/In press) EU Collective Labour Law. ter Haar, B. & A. K. (red.). Edward Elgar Publishing

Self-regulating collective labour relations - trends and responses: Case of Denmark

Munkholm, N. V., sep. 2018.

Uber and taxis in Denmark

Soested, M. & Munkholm, N. V., sep. 2018, Uber & Taxis: Comparative Law Studies. Noguellou, R. & Renders, D. (red.). Bruylant, s. 141-162 22 s.

Särställning för ”mest representativa” organisationer kan strida mot EKMR och ILO:s konventioner

Munkholm, N. V., jun. 2018, I : EU & Arbetsrätt : nordiskt nyhetsbrev. 2018, nr 2, s. 2 1 s.

The Danish model of collective bargaining: Report chapter

Munkholm, N. V. & Schjøler, C. H., maj 2018. 17 s.

Lawful secondary action: the case of Denmark and cross-border establishments

Munkholm, N. V., apr. 2018, I : Kutafin University Law Review. 5, 1, s. 222-239 18 s.

Ansatte i semi-offentlige institutioner - uskrevne retsgrundsætninger

Munkholm, N. V. & Søsted, M., mar. 2018, (Under udarbejdelse) I : Ugeskrift for Retsvaesen.

Board level employee representation: an overview = Représentation du personnel dans les conseils d’administration en Europe: vue d’ensemble = Arbeitnehmermitbestimmung in Europa: ein Überblick: A Thematic Working Paper for the Annual Conference of the European Centre of Expertise (ECE) in the field of labour law, employment and labour market policies: “Perspectives of collective rights in Europe” = Feuille de travail thématique pour la Conférence annuelle du Centre européen d'expertise (ECE) dans les domaines du droit du travail, de l'emploi et des politiques en faveur du marché du travail: « Perspectives des droits collectifs en Europe » = Ein themenbezogenes Arbeitspapier für die Jahreskonferenz des europäischen Kompetenzzentrums für Arbeitsrecht, Beschäftigung und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen: „Herausforderungen und Perspektiven kollektiver Rechte in Europa“

Munkholm, N. V., mar. 2018. 17 s.

Evaluation of the Part-Time Directive and the Fixed-Term Directive: Labour Law Thematic Review 2018

Munkholm, N. V., feb. 2018, 26 s.

Implementation by collective agreement - a Danish perspective through the prism of Critical Legal Positivism

Munkholm, N. V., jan. 2018, (Afsendt) I : European Labour Law Journal.

Individual rights and the interplay between collective agreements and legislation - a Danish perspective

Munkholm, N. V., jan. 2018, (Afsendt) I : International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations.

Platform work and the Danish model: Legal perspectives

Munkholm, N. V. & Schjøler, C. H., 2018, I : Nordic Journal of Commercial Law. 2018, 1, 30 s.

Danmark inför "samtidig semester" efter kritik från kommissionen

Munkholm, N. V., dec. 2017, I : EU & Arbetsrätt : nordiskt nyhetsbrev. 4, s. 2 1 s.

Zur Unionsrechtskonformität der Unternehmensmitbestimmung

Heuschmid, J. & Munkholm, N. V., jun. 2017, I : Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht. 28. årgang, 11/2017, s. 419-424 6 s.

Rights at work, implementation and critical legal positivism

Munkholm, N. V., 2017.

The Danish Implementation Approach to Individual Rights Norms in the Workplace

Munkholm, N. V., 9 sep. 2016. 14 s.

Loyalitet i arbejdsretlige relationer

Munkholm, N. V., 26 maj 2016.

Loyalitet i arbejdsretlige relationer

Munkholm, N. V., 2016, København: Djøf Forlag. 535 s.

Loyalitet i arbejdsretlige relationer: Ph.d-afhandling

Munkholm, N. V., 2016, 1. udgave udg. Kbh: Djøf Forlag. 535 s.

Loyalitet i arbejdsretlige relationer

Munkholm, N. V., 31 aug. 2015, Aarhus: Juridisk Institut, Aarhus Universitet. 500 s.

Danish and British Protection from Disability Discrimination at Work - Past, Present and Future

Munkholm, N. V. & Lane, J., 2015, I : International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. 31, 1, s. 91-113 23 s.

Denmark

Munkholm, N. V., 2015, The Legal Status of Transsexual and Transgender Persons. Scherpe, J. M. (red.). Mortsel, Belgium: Intersentia, s. 147-181 34 s.