DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Morten Winther Bülow

Ph.d.-studerende

Morten Winther Bülow

Profil

PhD-projekt: Undervisernes læringsdesigns som katalysator for gentænkning og redesign af læremidler

 

Ph.d.-projektet undersøger mulighederne for at få lærere til at være meddesignere i udviklingen af  læremidler, der afspejler den faktiske undervisnings- og læringspraksis.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan lærernes samarbejde og interaktion med læremidler kan udgøre et afsæt for løbende forbedringer af den undervisningen og af de undervisningsmaterialer, der indgår i deres design af kontekstualiserede læringsstier.
 
Projektet vil udfordre og modificere de designbaserede forskningsmetoder ved hjælp af en blanding af antropologiske metoder og de brugerdata-baserede analysemetoder. Derfor er det dobbelte formål med projektet:
- At skabe viden om mulighederne for at inkorporere brugerkendskab og adfærd i design af undervisningsmateriale.
- At videreudvikle metodiske tilgange inden for designbaseret forskning.
 
Ved at indlejre projektet i en tværfaglig tilgang med perspektiver fra såvel specialister i uddannelsesdesign, fagrelateret didaktik og computerstøttet samarbejdsarbejde, kan der skabes en videnskabelig dialog, der muligvis skaber ny viden om, hvordan bedre læringsmaterialer skabes - i respekt for undervisernes viden og praksis.

Vis alle (12) »

Vis alle (17) »

ID: 158835812