Aarhus Universitets segl

Morten Kyndrup

dr.phil., Professor

Curriculum Vitae

 

Født 1952, Student Ribe Katedralskole 1971, Aarhus Universitets guldmedalje 1976, mag.art. (Moderne og sammenlignende litteraturhistorie) 1978, dr.phil. 1992. 1978-95 stipendiat, adjunkt, lektor, docent ved Institut for litteraturhistorie, Aarhus Universitet. Siden 1995 professor i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet. 1993-98 leder af forskningsprogrammet "Moderne æstetisk teori: det æstetiskes aktuelle funktionsforandring" under Statens Humanistiske forskningsråd, ved Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet. Centerleder (Center for Kulturforskning) 1996, ph.d.-studieleder for Det humanistiske fakultet 1999-2002, leder af Afdeling for Æstetik og Kultur - Tværæstetiske Studier, Institut for Æstetiske Fag), AU, 1999-2005, leder af forskerskolen "Akademiet for Æstetikfaglig forskeruddannelse" 2001-11; viceinstitutleder, Institut for Æstetiske Fag 2002-2010, programleder "Kultur, litteratur, kunstfag" under Det humanistiske Fakultets ph.d.-skole 2006-11. Direktør for Aarhus Institute of Advanced Studies 2012-19.


Sæde i bl.a.: Konsistorium for Aarhus Universitet 1986-98 og 1999-2004, Det humanistiske fakultetsråd 1986-98, dettes Forsknings- og planlægningsudvalg 1991-98 (formand 1996-98), dettes Ph.d.-udvalg 1998-2002 (formand 1999-2002); bestyrelsen for ARoS, Aarhus Kunstmuseum 1990-2006 (næstformand), bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond 1996-2013 (FU fra 2006), bestyrelsen for Det Jyske Kunstakademi 1997-2006 (formand), bestyrelsen for Nordisk Selskab for Interartstudier (NorSIS) 2000-2005, bestyrelsen for Nordiska Sällskapet för Estetik 2001-2018 (formand fra 2007-17), medlem af Humanistisk Uddannelsesråd (2001-2003). Medlem af Videnskabsministeriets arbejdsgruppe "Humaniora og arbejdsmarkedet" (2004-05). Formand for FUU (Forskeruddannelsesudvalget under Koordinationsudvalget for forskning) 2004-2007. Medlem af VTU's arbejdsgruppe "Barrierer for en forskerkarriere" 2005-06. Formand for Styregruppen for Center for Designforskning under Kulturministeriet 2006-2012. Medlem af Ny Carlsbergfondets direktion 2006-2023. Medlem af bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek (næstformand) 2006-2023. Formand for Steering Committee of UBIAS, University-based Institutes of Advanced Study 2016-18.
Hovedredaktør af Æstetikstudier (1995ff). Bidragyder til/redaktør af en række danske og udenlandske værker; har skrevet bøgerne Realismebegrebet 1-3 (s.m. C.P. Stæhr 1976, publiceret 1982); Dansk socialistisk litteratur i 70'erne (1980); Æstetik og litteratur (1982); Tid til (noveller, 1982); Det postmoderne (1986); Framing and fiction (disputats 1992); Riften og sløret. Essays over kunstens betingelser (1998),  Den æstetiske relation (2008).