Morten Frydenberg

lic. scient.

Profile photoMorten Frydenberg
Lektor
Sektion for Biostatistik
Institut for Folkesundhed
Bartholins Allé 2
Bygning1261, lokale 2.21
DK-8000 Aarhus C
Denmark

E-mail: morten@ph.au.dk
Telefon: +45 871 67994
mobil: +45 9350 8539
AU-profil: http://pure.au.dk/portal/en/morten@ph.au.dk

Curriculum Vitae

Uddannelse
1989                    Ph. D. (Lic. Scient) i Teoretisk Atatistik, Aarhus Universitet Danmark
                             “Graphical Association Models”
1986                    Cand. Scient  i Teoretisk Atatistik, Aarhus Universitet Danmark

Ansættelser

 1993-                    Lektor,    Sektion for Biostatistik, Aarhus Universitet              
1990- 1993             Adjunkt,Klinisk Institut, Aarhus Universitet 
1989-1990               Post Doc., Afdeling for Teoretisk Statistik ,Aarhus Universitet 

Undervisning
Mere end 60 kurser i Biostatistiske metoder på ph.d., kandidat og bachelor niveau indenfor Medin og folkesundhedsvidenskab.

Forskning

Deltaget fi orskningsprojekter dækkende et bredt spektrum a forskningsområder inden for lægevidenskabelig  og folkesundhedsvidenskabelig forskning ved Aarhus Universitet og  Aarhus Universitetshospital.

Publikationer i peer reviewed tidskrifter: 100.

Bøger
An Introduction to Stata for Health Researchers Juul, S. & Frydenberg, M. 2014 An Introduction to Stata for Health Researchers. 4th ed. College Station, Texas, USA: Stata Press, 320 p.

Kapitler i bøger
Power and sample size Væth, M., Frydenberg, M. & Eide, G. E. 11 dec. 2012 Medical statistics: in clinical and epidemiological research. Veierød, M. B., Lydersen, S. & Laake, P. (ed.). 1 udg. Oslo: Gyldendal Akademisk, chap. 11, p. 371-401

Modelling Data That Exhibit an Excess Number of Zeros: Zero-Inflated Models and Generic Mixture Models Gilthorpe, M., Frydenberg, M. Cheng, Y. Bælum. V. Modern Methods for Epidemiology. Tu, Y-K & Greenwood DC (ed.) Chap 6 p 93-116