Psykologisk Institut

Morten Christoffersen

Ph.d.-studerende

Morten Christoffersen

Profil

Om mig

Mit primære kerneområde er adfærdspsykologi og jeg betragter mig selv som adfærdspsykolog. Jeg har tidligere arbejdet med børn og unge i psykiatrien og har sideløbende været tilknyttet forskningen ved Center for Livskvalitet i Aarhus Kommune siden 2017.

Mit PhD projekt

Mit PhD projekt er et bredt projekt, der omhandler hvordan menneskers behov (reinforceringssensitivitet) både kan være beskyttende faktorer, men også være risikofaktorer for at udvikle psykiske udfordringer. Derudover ser jeg nærmere på, hvordan disse behov kan påvirke sandsynligheden for effektiv psykoterapi. Formålet med projektet er på sigt, at danne ramme for bedre muligheder for skræddersyet psykoterapi til den enkelte, som vil gøre psykologer i stand til tidligere at identificere effektive behandlingsmuligheder for deres klienter eller patienter. Konkret, så arbejder jeg i øjeblikket med at undersøge hvordan disse behov påvirker ensomhed og effektiviteten af behandling for ældre borgere hos Center for Livskvalitet.  

Det kombinerer derfor en række tilgange indenfor psykologi og biologi, såsom adfærdspsykologi, differentialpsykologi (personlighedspsykologi), evolutionspsykologi, etologi (adfærdsbiologi) og tilknytningsteori.  

Mit syn på psykologi og adfærdspsykologi

Jeg mener, at der hvor psykologi virkelig kan gøre en forskel for mennesker, er når teori danner rammerne for effektive interventioner i den virkelige verden. Det er derfor vigtigt, at vi fra forskningens verden, ikke lader os fortabe i vores eget arbejde, men lige så vigtigt, at vi som klinikere ude i praksis ikke afviser forskningens verden. 

Selvom adfærdspsykologien er meget udbredt i udlandet, er det begrænset hvor meget det fylder i Danmark. Det mener jeg er en skam, eftersom at adfærdspsykologien har bidraget med meget effektive behandlingsformer, såsom eksponering. Jeg håber derfor, at det kan blive lettere tilgængeligt i fremtiden og jeg arbejder for at udbrede dette felt, blandt andet via Lex.dk.

Vis alle (15) »

Vis alle (2) »

ID: 237763844